Skip to main content

ima

Miért késik az imaválasz?

A VÁLASZ NÉHA KÉSIK

"Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat." (Zsoltárok 40:2)

 

MIÉRT KÉSIK ISTEN IDŐNKÉNT AZ IMÁNKRA ADOTT VÁLASSZAL?

 

Imádkozás Isten akarata szerint

Gondoljuk át azt az imádságot, amelyet Isten szívesen válaszol meg.

Mindenekelőtt vegyük a világos, egyértelmű kijelentést, amely az 1János 5,14-15-ben van:

„Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az Ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket, ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle."

Micsoda szavak ezek: ,,ha valamit kérünk", és „bármit kérünk"! De ne mulasszuk el megfigyelni a rendkívül fontos feltételt sem: „az ő akarata szerint".

Gondolatok az imádságról

Szerző: 
Ironside, H.A.

Az imádsággal kapcsolatban felmerülő kérdéseket veszi végig a könyv, mint pl.
- Hogyan imádkozhatom Isten akarata szerint?
- Meghallgatja-e Isten az imádságomat?
- Miért nem kapok választ az imádságaimra?
- Mivel Isten mindent tud, miért kell imádkoznom?

gondolatokazimadsagrol.jpg

Csak egy kötőjel

Nemrégiben egy újság szalagcíme ezt hirdette: „Egy hiányzó kötőjelet okolnak a rakéta meghibásodásáért."

Nehéz volt elhinni, hogy egy számítógépes kiolvasásban egyetlen kis kötőjel tönkretehet egy óriási, erős rakétát.

Lehet, hogy hallottad már a régi mondást: „Egy szög miatt elveszett egy patkó, egy patkó miatt elveszett egy ló, egy ló miatt elveszett egy lovas, egy lovas miatt elveszett egy csata, egy csata miatt elveszett a háború". Más szóval, a háború elvesztése összekapcsolható volt egy szög elvesztésével.

Bibliai elmélkedés

Campbell McAlpine: Bibliai elmélkedés
A „bibliai elmélkedés gyakorlata” c. művéből


Dániel öntötte szavakba Istennek azon szavait, melyek a történelmet alakító és megváltoztató erős népre és gyülekezetre vonatkoznak:

„… de az Istenét ismerő nép erős lesz (kitart) és cselekszik. A nép értelmesebbjei sokakat belátásra bírnak (meggyőznek)…” (Dániel 11,32-33)

Isten válaszol imádságainkra

Szerző: 
Müller György

"Isten ma is hűséges, és ma is meghallgatja az imádságokat."
Az imádság ereje volt Müller György szolgálatának középpontjában, amikor megalapította, felépítette és működtette árvaházait a XIX.századi Angliában.
Azok a feljegyzések, melyek Isten útjait beszélik el az imádság ezen oszlopával, bizonyára arra fogják indítani az olvasót, hogy maga is gyakorolja a hitből való imádság titkát.

istenvalaszolimadsagainkra.jpg

Az imádkozás kiváltsága

Szerző: 
D.L.Moody

Kis füzet a neves szerzőtől, az imádságokról a Bibliában:
- Imádat - Bűnvallás - Kárpótlás - Hálaadás - Megbocsátás - Egység - Hit
- Könyörgés - Alázatosság - Megválaszolt imádságok

azimadkozaskivaltsaga.jpg

33. zsoltár – Isten dicsőítése

Uram, megízleltem jóságodat, melyet - kizárólagos használatunkra - félretett kincsként felhalmoztál, s nagyvonalúan megengeded, hogy bármikor hozzáférjünk. Bőséges áldásod újra hálaimára nyitja a szám, és lelkemből szenvedélyesen feltör egy belső vágy: az emberek között hirdetni örök hatalmadat.

32. zsoltár – Bűnbánat és bűnbocsánat

A távolba révedek, s egyre leslek, folyton Téged kutatlak, kereslek. Lelki terhem mázsás súlyként nyomja lelkem: egész életemben azokat a mámoros pillanatokat kerestem, amelyért érdemes élni.  Azt hittem, a boldogság egyszer csak betoppan az életembe, ha erősen vágyom rá. Honnan tudhattam volna, hogy a bűnbocsánat maga a boldogság?

22. Gyere Jézushoz!

Gyere Jézushoz!
(Pintér Béla: Fel is út, le is út!)

Cél: Bátran imádkozzunk, mert az imának hatalma van!
Fókusz: Az Atyához Jézus Krisztus nevében imádkozzunk, mert egyedül Ő a közbenjáró. Az ima felépítése.
Kulcsszavak: kilátástalanság, lelki szükség, megnyílni Jézus előtt, alázat, őszinteség, segítség, megoldás, ima, dicsőítés, hála

Az óra menete:

A kulcs

Video: 
Video
Lehet, hogy kicsit elfáradtál és az erőd elhagyott.
Egy sóhaj néha többet mond, mint a gyönyörű mondatok.
Hiszen azt is hallják ott fenn, igen lesz rá felelet.
Csak emeld fel, vagy kulcsold össze a kezedet!
Refrén:
Az ima az a kulcs, amitől kinyílik a zár.
Olyan ajtók tárulnak, melyekről nem is álmodtál.
Feléled a hit, és újra ébred a remény.

21. A kulcs

A kulcs

(Pintér Béla: (Feketén, fehéren album)

Cél: Légy kapcsolatban Istennel, beszélgess Vele!
Fókusz: Az imádság a legünnepélyesebb együttlét Istennel.
Kulcsszavak: ima, kérés, közbenjárás, kapcsolat, kilátástalanság, hálaadás, hit, remény, épülés, kitartás, változás

Az óra menete:

Tartalom átvétel