Skip to main content

függés

05.24 Feltétlen reménység Őbenne

„És amik szükségesek...adják meg nekik naponként hiánytalanul" (Ezsd 6,9).

05.08 Ne a "Góliátra" nézz!

„Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember; mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van" (1Sám 16,7).

05.05 Isten szeretetének jele


 

"Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Isten házanépén" (1Pt 4,17).

03.09 A visszaesés ideje

"Vajon ti is el akartok menni?" (Jn 6,67)

06.13 Támadások kereszttüzében

Dátum: 
2019.06.13

...mivel nem e világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, azért gyűlöl titeket a világ. (Jn 15,19)

Jézus mindenkivel jót tett, mégis sok támadás, rosszindulat, rágalom, gúny vette körül. Hogyan viselte ő ezt?

03.23 Mindig ugyanaz

Dátum: 
2019.03.23

Nem jött még el az én órám. (Jn 2,4)

Meghívták Jézust és tanítványait is egy menyegzőre Kánába. A többnapos együttlét során elfogyott a bor. Nagy szégyen lett volna a háziaknak, ha ezt kénytelenek bevallani. Anyja szólt Jézusnak: nincs boruk. Ő nem azonnal, de segített: a nagy mosdóedényekben levő vizet borrá változtatta. - Mi a tanulságos Jézus magatartásában, és mi Máriáéban?

09.04 Bizalom

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 3,1-10

ENNEK AZ IGESZAKASZNAK a lényege az 5. és 6. versben található, de az a gyermeki bizalom, amely ott látható, valójában az 1-4. v. egészséges tanításában gyökerezik, és bátor engedelmességgel fejeződik ki, pl. a 9. versben. Itt három negatív parancs található. Azt mondja nekünk, hogy el ne felejtkezzél", 1. v. Néha a feledékenység súlyos következményekkel jár. Könnyen elfelejtjük, amit csupán hallunk; legjobban arra emlékszünk, amit cselekedetekre váltottunk. Figyelmeztet bennünket az 5.

A kis csavar

A kis csavar egy volt a sok százezer közül. Két vaslemezt szorított egymáshoz a hatalmas hajón. Egy nap megszólalt:

- Elég kényelmetlen helyem van itt. Egy kicsit kinyújtózom, nekem is jár egy kis pihenés…

A környező csavarok kétségbeesetten üvöltöttek rá, amikor meghallották, hogy lazítani akar egy kicsit.

- Megőrültél, kiscsavar? Ha elengeded a két vaslemezt, mi kettészakadunk!

A vasgerendák nem hittek a fülüknek:

- El ne engedjétek a lemezeket, mert akkor megingunk mi is!

Szélvészként terjedt el a hír az egész hajón:

Tartalom átvétel