Skip to main content

hallgat

10.11 És ha Isten hallgat?

"Mikor azért meghallotta, hogy beteg, akkor két napig maradt azon a helyen, ahol volt" (Jn 11,6).

09.08 Mária - a hallgatás ékesszólása

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 2,19.33-34; Máté 2,11; János 19,25; Cselekedetek 1,14

Öt olyan alkalom van, ahol Mária jelen van és szembetűnő, de nem halljuk, mert ezekben a feljegyzésekben nem beszél. Ez a hallgatni arany ékesszólása. Mária tudja, mikor kell beszélni, mikor kell énekelni, és mikor kell csendben maradni.

04.10 Heródes

Dátum: 
2019.04.10

Hosszasan kérdezgette őt, de Jézus semmit sem válaszolt neki. (Lk 23,9)

Jézus Krisztus születésekor Nagy Heródes volt Galilea fejedelme, halála idején a fia, Heródes Antipász. Feltűnő, hogy amikor nagypénteken Pilátus átküldte Jézust Heródeshez kihallgatásra, Jézus egyetlen szót sem szólt hozzá. Vajon miért?

10.12 Kérd az Ő vezetését!

„De mindnyájan, akik tüzet szítotok, gyújtónyilakat gyártotok, saját tüzetek lángjába kerültök, nyilaitok tüzébe, amelyeket gyújtottatok! Az én kezem teszi ezt veletek, kínok közé kell jutnotok!" Ézsaiás 50,11

Mindent lehet éppúgy jól, mint rosszul csinálni, és ez különösképpen vonatkozik arra, amikor Isten vezetését keressük. A mai igeversünk a rossz utat írja le. Olyan emberről szól, aki tűzifát halmoz fel, s azután ezt a tüzet és égő nyilakat arra használja fel, hogy megvilágítsa az útját.

Tartalom átvétel