Skip to main content

Újdonságok az elmúlt 30 napban

Cím Típus Szerző Utolsó mód.sorrend változtatás Válaszok Címkék
12.19 Fébé Napról napra együtt bibliai személyekkel johir 2017.12.19. 23:15 diakónus, Fébé, ragyogó
12.19 A próbatételek nem roppantják össze életünket Isten ígéretei sa 2017.12.19. 23:17 C.H.Spurgeon, megvéd
12.19 Van visszaút Kegyelem harmatja johir 2017.12.19. 23:20 CseriKálmán, megbocsátás
12.20 Titusz (1) Napról napra együtt bibliai személyekkel johir 2017.12.20. 22:18 Titusz, szolgálat
12.20 Az ember csak ember; de Isten valóban Isten! Isten ígéretei sa 2017.12.20. 22:22 bálványimádás, C.H.Spurgeon, Isten, félelem, ember
12.20 Mire való az ünnep? Kegyelem harmatja johir 2017.12.20. 22:30 CseriKálmán, Jézus, ünnep, felelősség
12.21 Titusz (2) Napról napra együtt bibliai személyekkel johir 2017.12.21. 17:46 Titusz, felelősség, szolgálat
12.21 Bűneink a tenger fenekén Isten ígéretei sa 2017.12.21. 17:48 C.H.Spurgeon, harag, irgalom
12.21 Mint csillagok Kegyelem harmatja johir 2017.12.21. 17:56 CseriKálmán, világosság, fény
12.22 Titusz (3) Napról napra együtt bibliai személyekkel johir 2017.12.23. 16:03 példamutatás, Titusz
12.22 Biztosan számíthatsz rá Isten ígéretei sa 2017.12.23. 16:05 C.H.Spurgeon, erősség, nyomorúság, oltalom
12.22 Hogyan ünnepeljünk? Kegyelem harmatja johir 2017.12.23. 16:07 CseriKálmán, Ige, Karácsony
12.23 Epafroditosz Napról napra együtt bibliai személyekkel johir 2017.12.23. 16:12 Epafroditosz
12.23 Fentről való kincsek Isten ígéretei sa 2017.12.23. 16:16 áldás, C.H.Spurgeon
12.23 Alapok, falak, kapuk Kegyelem harmatja johir 2017.12.23. 16:19 CseriKálmán, hit, evangélizáció
12.24 Evódia és Szüntükhé Napról napra együtt bibliai személyekkel johir 2017.12.25. 12:26 Evódia, Szüntükhé
12.24 Ne higgy hazug hízelgéseinek! Isten ígéretei sa 2017.12.25. 12:30 C.H.Spurgeon, ellenséges, hazugság, hízelgés
12.24 Van hely? Kegyelem harmatja johir 2017.12.25. 12:32 CseriKálmán, gondoskodás, félelem
12.25 Epafrász Napról napra együtt bibliai személyekkel johir 2017.12.25. 12:34 Epafrász, Kolossé, munkatárs, odaszánás
12.25 A pásztorok útja Kegyelem harmatja johir 2017.12.25. 14:40 cselekedet, CseriKálmán, hit, Ige
12.25 Eljött - és újra el fog jönni Isten ígéretei sa 2017.12.25. 14:42 C.H.Spurgeon, eljövetel
12.26 Démász Napról napra együtt bibliai személyekkel johir 2017.12.26. 21:39 Démász, munkatárs
12.26 A bölcsek útja Kegyelem harmatja johir 2017.12.26. 21:43 CseriKálmán, bölcsesség
12.26 Csak Isten ígéreteiben bízzál! Isten ígéretei sa 2017.12.26. 21:45 C.H.Spurgeon, ígéret, önbizalom, bizalom
12.27 Filemon Napról napra együtt bibliai személyekkel johir 2017.12.27. 09:07 Filemon
12.27 Csak vezess, Uram, végig! Kegyelem harmatja johir 2017.12.27. 09:09 CseriKálmán, békesség, vezetés, boldogság
12.27 Szeretete és szövetsége Isten ígéretei sa 2017.12.27. 09:10 C.H.Spurgeon, hűség
12.28 Onézimosz Napról napra együtt bibliai személyekkel johir 2017.12.28. 17:28 kegyelem, Onézimosz
12.28 Megszabott idő Kegyelem harmatja johir 2017.12.28. 17:34 CseriKálmán, hála, tékozlás, békesség
12.28 Teljes bizonyosság hűségéről Isten ígéretei sa 2017.12.28. 17:38 C.H.Spurgeon, hűség
12.29 Onéziforosz Napról napra együtt bibliai személyekkel johir 2017.12.29. 15:06 érték, Onéziforosz, élet
12.29 Idő és örökkévalóság Kegyelem harmatja johir 2017.12.29. 15:11 CseriKálmán, örökkévalóság
12.29 Tudjunk békességben megöregedni! Isten ígéretei sa 2017.12.29. 15:13 C.H.Spurgeon, megtart
12.30 Diotrefész Napról napra együtt bibliai személyekkel johir 2017.12.30. 21:18 Diotrefész, meghasonlás, vezetés
12.30 Emlékezés és magasztalás Kegyelem harmatja johir 2017.12.30. 21:24 CseriKálmán, dicsőítés, ima
12.30 Tökéletes szeretet Isten ígéretei sa 2017.12.30. 21:26 C.H.Spurgeon, Isten_szeretete, tökéletes
12.31 Gájusz Napról napra együtt bibliai személyekkel johir 2017.12.31. 12:50 beteg, Gájusz, kegyelem
12.31 Kinek a keze tette? Kegyelem harmatja johir 2017.12.31. 12:52 CseriKálmán, dicsekvés, dicsőítés
12.31 Nem leszünk idegenek a mennyben Isten ígéretei sa 2017.12.31. 12:54 C.H.Spurgeon, irányítás, dicsőség, vezetés
01.01 Isten nevei Isten nevei sa 2018.01.1. 13:45 Isten
01.01 Ragaszkodjunk a lényeghez Krisztus mindenek felett johir 2018.01.1. 13:55 OswaldChambers, döntéshozatal, engedelmesség
01.01 Isten szelleme Isten nevei johir 2018.01.2. 08:49 Elohim, ÚR, SzentSzellem
01.02 Az asszony magva Isten nevei sa 2018.01.2. 08:59 Elohim, ítélet, Jahve, Jézus, gondoskodás
01.02 Kész vagy-e elindulni ismeretlen helyre? Krisztus mindenek felett johir 2018.01.2. 09:02 hit, OswaldChambers, ráhagyatkozás, engedelmesség
01.03 Magasságos Isten Isten nevei sa 2018.01.3. 17:43 Magasságos
01.03 Felhő és homályosság Krisztus mindenek felett johir 2018.01.3. 17:49 Ige, OswaldChambers, SzentSzellem
01.04 A menny és föld birtokosa Isten nevei sa 2018.01.4. 19:20 birtokolni, eskü, Melkisédek
01.04 Miért nem követelhetek most? Krisztus mindenek felett johir 2018.01.4. 19:23 OswaldChambers, várakozás
01.05 Bőséges jutalom Isten nevei sa 2018.01.5. 10:44 bőség, jutalom
01.05 Az Ő erejében való élet következményei Krisztus mindenek felett johir 2018.01.5. 10:51 Jézus, követés, OswaldChambers, alázat, SzentSzellem