Skip to main content

06.13 El vele(m) !

„Krisztussal együtt megfeszíttettem" (Gal 2,20).

Mit jelent számomra a megfeszíttetés? Úgy gondolom, a feleletet leginkább a tömeg fejezte ki: „El vele! Vidd el, vidd el!" Isten nem hagyja, hogy ez a „Krisztussal való megfeszíttetés" puszta elmélet maradjon számunkra, bár megvallom, sok éven át nekem sem jelentett ennél többet. Noha prédikáltam a keresztet, saját tapasztalatomból nem ismertem annak erejét. Végül egy napon drámai hirtelenséggel megláttam, hogy én, Watchman Nee meghaltam ott az Úrral együtt. „El vele!" kiáltotta a nép, mintha Istennek énreám kimondott ítéletét visszhangozta volna. Ez az ítélet pedig Krisztusban hajtatott végre. Ez a felfedezés csaknem ugyanolyan mély hatással volt rám, mint a legelső, amikor üdvösséget nyertem. Mondhatom nektek, új felismerésem annyira megalázott, hogy egy ideig teljesen képtelen voltam prédikálni, noha addig az igehirdetés emésztő szenvedélyem volt.