Skip to main content

Jegyezd meg jól!

Ajánlás típusa: 
zene
Video: 
Video

Jegyezd meg jól, nem te döntöttél, hogy megszüless vagy sem,
Az élet titka: Isten szent joga!
Jegyezd meg jól, Isten döntött úgy, hogy megszüless és élj.
Az élet titka: Ő csak Ő maga!

Refrén:
Nem véletlen, hogy megszülettél, nem véletlen szeszélye.
Teljesen mindegy az, hogy milyen a hajad, szemed színe.
Te az Istennek egy csodálatos alkotása vagy!
Egyetlen vagy, az aki vagy és ahogy vagy, az Övé vagy!

Jegyezd meg jól, nincsen senki más, ki úgy gondolkodik
és úgy is érez, mint ahogyan te!
Jegyezd meg jól, senki más nem látja pont úgy az eget,
olyan szép kéknek, ahogy látod te!

Refrén

Jegyezd meg jól nincsen másnak olyan arca és szeme,
e nagy világon, mint a tiéd.
Jegyezd meg jól lehetsz dúsgazdag vagy éppen semmid sincs,
az élet mit kaptál, sokkal nagyobb kincs!

Refrén

 

(egyediség, élet, kincs, alkotás)


Zsolt. 139.13-16 Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid! és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomíttattam, mintegy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva: a napok is, a melyeken formáltatni fognak; holott egy sem volt még meg közülök.

Zsolt. 8.4-7 Mikor látom egeidet, a te újjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, a melyeket teremtettél: Micsoda az ember - mondom - hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá? Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt! Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél;

Nekem,nagy áldás volt ezt

Nekem,nagy áldás volt ezt végig hallgatnom,mivel akkor pont úgymond nagyon magam alatt voltam:)

És jó tudni,hogy nem hiába szülletünk meg,,,,

Köszönöm és Isten Áldjon Titeket!

Betti

2.óra