Skip to main content

Ászá

05.31 Ászá (3)

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 16,1-14

Ászá jó király volt harmincöt évig, és nem látszott valószínűek, hogy a végső akadálynál el fog bukni. Sajnos azonban uralkodásának utolsó hat esztendeje semmiben sem hasonlított a megelőző harmincöt évre. Veszedelmek leselkednek ránk minden sarkon az életen átvezető utunk folyamán; "Aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék", 1Kor 10,12.

05.30 Ászá (2)

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 15,1-19

Ez a fejezet Ászá uralkodásának következő huszonöt esztendejéről szól. Az etiópok felett aratott győzelmet, amelyet az előző fejezet tárgyalt, a béke hosszú időszaka követte: "nem volt háború Ászá királyságának harmincötödik esztendejéig." 19. v. Isten nagyon megáldotta Júdát ez alatt az időszak alatt, és ennek oka világos. Ászá jó példa erre a parancsra: "Az igének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói," Jak 1,22. Ő egyike volt az olyan bölcs embereknek, amilyeneket az Úr Jézus írt le, Mt 7,24. Ászá meghallotta az Úr szavát, 1-7.

05.29 Ászá (1)

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 14,1-15

A Krónika 2. könyvében az Ászá életéről szóló három fejezet mindegyike uralkodásának egy-egy jellegzetes periódusát írja le. Az első tíz évről szól a 14. fejezet, a következő huszonöt évről a 15. fejezet, és az utolsó hat évről a 16. fejezet.

Tartalom átvétel