Skip to main content

dicsőítés

Drágakövek a Bibliában

A Bibliában sok helyen szerepel drágakő. Ezek mindig valamilyen tulajdonságot hordoznak.

szárdiusz (rubint) - Isten szeretete,

topáz (sárga) - öröm

smaragd (zöld) - irgalmasság

karbunkulus - mértékletesség

Megtalálni a szavakat

Tied vagyok! Szabadíts meg! (Zsolt 119,94)
Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet. (Lk 2,29-30)

Uram, jöjj el, légy velem és maradj nálam örökre!

Be Unto Your Name

Video: 
Video

We are a moment,
You are forever
Lord of the Ages,
God before time

We are a vapor,
You are Eternal
Love everlasting,
Reigning on High

Holy Holy Lord God Almighty
Worthy is the Lamb who was slain
Highest praises, Honor and Glory
Be unto Your Name
Be unto Your Name

We are the broken,
You are the Healer
Jesus, Redeemer,
Mighty to save

You are the love song,
we'll sing forever
Bowing before You,
blessing Your name

Hála

Ne vess el orcád elõl, szent lelkedet ne vedd el tõlem! (Zsolt 51,13)
Mária mondta: "Rátekintett szolgálóleánya megalázott voltára: és íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék." (Lk 1,48)

Uram, köszönöm, hogy meggyógyítottál a golgotai kereszten, ne engedd ezt elfelejtenem!

Mutasd meg a helyünk!

Legyen a szívetek teljesen Istenünké, az Úré. (1Kir 8,61)
Ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is. (Lk 12,34)

Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok. (Jer 17,14)

Bemegyek a Szentek Szentjébe

Video: 
Video

Bemegyek a Szentek Szentjébe

(Boldizsár Sándor,Boldizsár Lenke,Lakatos Ervin)

 

Bemegyek a Szentek Szentjébe

Bemegyek a Bárány vérével

Bemegyek és dicsérlek téged

Bemegyek, hogy hódoljak neked

 

Uram, dicsérlek, dicsérlek!

A neved áldom, szent vagy

Ó Uram Szent Vagy, Uram!

 

Éneklek az Úrnak

Közbenjárt a bûnösökért. (Ézs 53,12)
Amikor arra a helyre értek, amelyet Koponya-helynek hívtak, keresztre feszítették õt, és a gonosztevõket: az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felõl. Jézus pedig így könyörgött: "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek." (Lk 23,33-34)

Ki ne félne téged

Dicsérjétek az Urat mind, ti népek, dicsõítsétek mind, ti nemzetek! (Zsolt 117,1)
Egy az Istene és Atyja mindeneknek; õ van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. (Ef 4,6)

Jöjj hamar, várunk téged, megváltó Urunk!

Jöjj imádd az Urat - Come Worship the Lord

Video: 
Video

Jöjj az Úrhoz, ha megfáradtál! Jöjj az Úrhoz és békét találsz!

Keresztény dicsőítő dal Jézus Krisztushoz, a Keresztúri Gyülekezet (A Biblia Szól Egyház) vasárnapi Istentiszteletén, 2009 júniusában. Az előadók balról jobbra György Bence, Szabó Eszter, Szabó Pál, Ágoston Dávid és László Pál.

Dícsérlek Uram

Az Úr szólította Sámuelt, és õ így felelt: Itt vagyok. (1Sám 3,4)
Jézus találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá: "Kövess engem!" (Jn 1,43)

Adj erőt, szívet énekelni!

Erõssége vagy a szegénynek a nyomorúságban, oltalom a zivatarban, árnyék a hõségben, amikor tombol a hatalmaskodók dühe. (Ézs 25,4)
Jézus mondta: "Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek." (Mt 11,28)

Urunk, szentelj meg minket igéddel, a te igéd igazság!

Dicsérjétek az Urat

Ha a bûnöket számon tartod, Uram, Uram, ki marad meg akkor? (Zsolt 130,3)

Jézus Krisztusban van - az õ vére által - a mi megváltásunk, bûneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából. (Ef 1,7)


Drága Istenünk, aki a teljesség vagy, dicséretre méltó a te neved!

Dicsőítés, éneklés

Valaki feltette azt a kérdést: Mit gondolok, a gyülekezeti éneklésről.
Nagyon fontosnak érzem a dicsőítést. Elgondolkodtam azon, hogy miért van szüksége az embernek arra, hogy valakit dicsőítsen. A lelkünk számára ez olyan, mint a friss forrásvíz a szomjazónak. Felüdít. Felfrissít. Magasztos érzéseket kelt bennünk, kicsit jobbnak érezzük tőle magunkat.

A teremtés csodálata a Teremtõ dicsérete

Jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket, akkor megengedem, hogy ezen a helyen tartózkodjatok! (Jer 7,3)

Mi azért szeretünk, mert õ elõbb szeretett minket. (1Jn 4,19)

Rajtad mutatom meg dicsőségemet

A mai nap igéi:
Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. (Mal 3,1a)

Keresztelő János így felelt: "Én kiáltó hang vagyok a pusztában: készítsetek egyenes utat az Úrnak, aki utánam jön, és akinek saruja szíját megoldani sem vagyok méltó." (Jn 1,23.27)

 


 

Téglát rak vagy katedrálist épít?

Christopher Wren, aki a londoni Szent Pál Katedrálist (a világ legszebb épületeinek egyikét) tervezte, írt azoknak az építőmunkásoknak a reakciójáról, akiket megkérdeztek, hogy mit csinálnak. Azok a munkások, akik fáradtan és egykedvűen végezték a munkát, így válaszoltak: „Téglát rakok" vagy „Követ hordok".

Gyémántgyűrűk Istentől

Történt valami ami többet változtatott az Istennel való kapcsolatomon, mint eddig bármi, a megtérésemen kívül. Nem egyszerű küzdelem, nem egyszerű dolog. Egész életünkben azt tanultuk, hogy magunknak kell meghharoclni mindenért. Van aki laza és a felelősség laza számára. És vannak a felelősségteljesebb típusok, akik több terhet vállalnak magukra mint mások. Cselekvő emberek.

Tartalom átvétel