Skip to main content

gyilkosság

12.04 Az utolsó idők jellemzői

Dátum: 
2019.12.4

De aki mindvégig kitart, az üdvözül. (Mt 24,13)

Jézus Krisztus gondosan felkészített bennünket a visszajövetelét közvetlenül megelőző időkre (Mt 24. rész). Egyrészt tájékoztatott, hogy a gonoszság, hazugság és erőszak elhatalmasodik a világon, másrészt megígérte jelenlétét, oltalmát a benne hívőknek. Az események irányítása az ő kezében marad, mert neki adatott minden hatalom mennyen és földön.

09.10 Nagy Heródes

OLVASNIVALÓ: 
Máté 2,1-9.16-20

Nagy Heródest "a zsidók királyának" nevezték, de neki nem volt joga sem a címhez, sem a trónhoz. Edomita volt, egy bábkirály, akit Róma tett királlyá. Sohasem érezte magát biztonságban, állandóan rettegett egy ellene történő lázadástól, és féltékeny volt mindenkire maga körül. Kezéhez sok vér tapadt. Meggyilkoltatta családját és barátait. Mielőtt Újszövetségünkben feltűnik előttünk, sok embert megöletett a Hasmóneus családból, a Makkabeusok leszármazottaiból, akiktől nagyon félt. Lényegében ezek közé az áldozatok közé tartozik saját felesége, Mariamne is.

09.07 Hét dolog, amit Isten gyűlöl

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 6,1-19

ISTEN, AKI IGAZ, szemben áll mindazzal, ami hamis és bűnös. Hét dolog van itt felsorolva, 16-19. v., mint ami utálatos az Úrnak. Ez a hét dolog rosszabb, mint bármi más, de a hét itt, úgy mint máshol is, a teljességet képviseli.

06.02 Megölted és elfoglaltad?

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 21,1-29

„AZ EMBERI JOGOK" manapság élénk beszédtéma. Ahol nincsen istenfélelem, és az uralkodók nem ismerik el, hogy hivatalukat Isten hatalma által gyakorolják, Róm 13,1-6, ott az egyének „jogait" valószínűleg súlyosan megsértik. Imádkozz a királyokért! 1Tim 2,1-2.

01.06 Ádámtól számítva a hetedik

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 4,17-24; 5,16.21-24

ÁDÁMNAK SOK FIA VOLT, 1Móz 5,4, de a Biblia csak kettőtől sorolja fel a leszármazottakat, éspedig Káintól, 4,17-től, valamint Séttől, 5,6-tól. Az történt, hogy mindkét családfánál a hetedik generáció kivételes férfiakat szolgáltatott. Lámek, 4,19-24, istentelenségéről nevezetes, Énók pedig, 5,21-24, istenfélelméről.

Tartalom átvétel