Skip to main content

Jonatán

05.07 Méfibóset

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 4,4; 9,1-13; 16,1-4; 19,24-30

Méfibóset ötéves volt, amikor apját, Jonatánt és nagyapját, Sault harcban megölték a filiszteusok. Dajkája Méfibósettel a karjában menekült, de sajnos leejtette, és ő mindkét lábára sánta lett. Méfibóset Mákir házában talált menedéket Ló-Debárban, ahol felnövekedett, megházasodott és volt egy Mika nevű fia. Amikor Dávid trónra került, visszaadta Méfibóset örökségét, szolgájává tette Cibát (aki Saul házának gondviselője volt), a palotában biztosított otthont neki, és azt a kiváltságot kapta, hogy naponta a király asztalánál étkezzen.

04.21 Dávid és az őt szerető szívek

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 18,1-4.16.20; 19,1-5; 20,4

Az 1Sám 1,18-ban három alkalommal történik említés arról, hogy szerették Dávidot, "az Isten szíve szerinti férfit".

"Jonatán úgy szerette, mint a saját lelkét", 1. v.

"De az egész Izráel és Júda szerette Dávidot", 16. v. A két megosztott térség egyesült Dávid iránti szeretetében. Az Úr Jézus iránti szeretet az, ami egyesíteni fog bennünket, és megakadályozza a széthúzásokat.

"Mikál, a Saul leánya azonban megszerette Dávidot," 20. v. Sajnos, szeretete nem volt őszinte, és később megvetette.

04.17 Jonatán kötődése Saulhoz és Dávidhoz

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 14,1-16.23.43; 18,1-4; 20,41-42; 31,1-2.8

Csodálatra méltó, ahogyan Jonatán megjelenik életfelfogásával, mégis vannak olyan tettei, amelyek kérdéseket vetnek fel. Jonatán úgy mutatkozik előttünk, mint olyan ember, aki két egymással ellenséges viszonyban lévő személyhez próbál hűséges lenni, és így szembetalálja magát a "két úrnak szolgálás" minden következményével. Az Úr szavai egyértelműek: "Senki sem szolgálhat két úrnak", Mt 6,24.

04.16 Jonatán vitézi tettei

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 13,1-4; 14,1-16.45; 18,1-4; 26,42

Ha a Biblia legkiemelkedőbb alakjairól beszélünk, mindenképpen meg kell említenünk Jonatánt is. Olyan időkben élt, amikor Izráel nagy nehézségekkel küzdött, az ő személyes körülményei pedig nagyon bonyolultak és rátermettséget igénylők voltak. Ő úgy jelenik meg mint sok értékes tulajdonsággal rendelkező férfi.

Tartalom átvétel