Skip to main content

Jósiás

02.03 Dávid Istene

Dátum: 
2019.02.3

2Krónika 34,1-21

DÁVID ISTENE

Izráel északi királyságát Asszíria megsemmisítette, és polgárai nagy részét fogságba hurcolta. Júda királysága hanyatlóban volt. Az istenfélő Ezékiás halála után Manassé bálványimádást vezetett be. Későbbi bűnbánatának ellenére fia, Ámon bálványimádást folytatott, és meggyilkolták.

08.11 Az összezavarodott próféta

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 11,18-12,6; 20,1-2

Jósiás halála után a bitorló Joakháznak, valamint Jojákimnak, a vazallus királynak gonosz befolyása azt eredményezte, hogy a nép egyre romlottabbá vált. Jeremiásnak sohasem bocsátották meg a templomban kimondott szavait. E viselkedése után megbélyegzett ember lett - élete veszedelemben forgott. Jeremiás összeesküvés célja lett, amelyet szülővárosának lakói szítottak. Ez számára megrázó tapasztalat volt, úgy találva, hogy saját háznépe akarja alattomosan meggyilkolni. Az ok a megsértett családi büszkeség volt.

07.04 Jósiás (3)

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 35

Jósiás uralkodása alatt gyökeres reformáció történt. Fontosnak tartotta, hogy a nép gondolatait a nagy nemzeti örökségükről való megemlékezésre irányítsa. Mi lehetett volna jobb módja ennek, mint a páska megünneplése. Ez az ünnep visszautalt a népnek, mint nemzetnek a gyökereihez, jobban, mint bármi más, ami a zsidó naptárban benne volt. A fáraó vasmarkából kiszabadulva új szabadságot nyertek, megkapva azt a kiváltságot, hogy Isten népe legyenek a földön. Micsoda ünneplés! Micsoda örökség!

07.03 Jósiás (2)

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 34,14-33

Ez a bizonyíték sok éven át el volt rejtve a szem elől. Az idők zavaros volta eltávolította arról a helyről, ahol lennie kellett volna. Mihelyt nem látták, már nem is gondoltak rá, és a nép úgy tekintette, mintha nem is létezne. Pedig az volt nemzeti létükben a legfontosabb dolog, az élet fő célja. Ez volt Isten törvényének a másolata.

07.02 Jósiás (1)

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 34,1-13

Manassé bűnbánata túl későn jött - nem saját maga, hanem népe számára. A korábbi évek károkozása megtörtént, és nem lehetett most már meg nem történtté tenni. Bűnbánata elég volt saját lelkének megmentéséhez, de királyságának vagy nemzedékének megmentéséhez nem. Fia, Amon követte apja korábbi éveinek rossz példáját. Rövid, kétéves uralkodása alatt "még sokasította Amon a bűnt", 2Krón 33,23. A nemzet gyorsan hanyatlott, és hamarosan a végére jut majd. Azonban éppen a vége előtt még jött egy friss fuvallat.

Tartalom átvétel