Skip to main content

Ószövetség

01.01 A teremtés

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 1,1-2,3
BEVEZETÉS MÓZES 1. KÖNYVÉHEZ (GENEZIS)

Elnevezés. Az angol bibliai elnevezés (Genezis) a Szeptuagintából származik. A héber bibliai elnevezés a Biblia kezdő szavából áll: „Kezdetben".

12.19 Az ítélettől az örvendezésig

OLVASNIVALÓ: 
Habakuk 3,1-19

A PRÓFÉTA, miután csendben volt és hallgatott, most egy imádságos zsoltárba kezd bele „a sigjónóth szerint", amely egyfajta gördülékeny, örvendező zenei kíséret, 3,1. Most már nem kérdésesek Isten útjai. A próféta elfogadta az Úr szavát, bár megrettenve, 3,2a; nem a küszöbön álló nyomorúságtól félve, hanem az Úr félelmével. Napjainkban, amikor eluralkodik a könnyelmű bizalmaskodás, bizony szükségünk van megújulásra „kegyességgel és félelemmel. Mert a mi Istenünk emésztő tűz”, Zsid 12,28-29. Habakuk itt nagy magasságokba emelkedik.

Napról napra végig az Ószövetségen

Bevezetés az Ószövetséghez

KEZDETBEN ISTEN. Ezek a fenséges szavak vezetnek be bennünket az isteni kijelentésnek abba a hatalmas örökségébe, amelyet ÓSZ-nek nevezünk, 2Kor 3,14. Itt Isten igazi bölcsességét látjuk, Isten Izráelre bízott sokféle kiváltságának egy részét, Róm 3,2.

Napról napra végig az Ószövetségen

Szerző: 
C.E.Hocking, M.Horlock

Napi áhítatos könyv, a Ószövetségi igék alapján.
Egy év alatt, közel a teljes Ószövetségen átvezeti az olvasót...

naprolnapravegigazoszovetsegen.jpg

Hogyan használja az Újszöv. az Ószövetséget?

Szerző: 
Gooding, David Dr. Proof

- Isten sokféle bölcsessége -
Myrtlefield igetanulmányozó könyv.
Egy zsidó hölgy találkozott néhány keresztyénnel, akik folyton prófétai szakaszokat idéztek az Ószövetségből, és az állították, hogy ezeket Jézus teljesítette be az Újszövetségben. A zsidó hölgy ösztönösen érezte, hogy ezek a keresztyének vagy hibásan idéznek vagy nem korrekt módon értelmezik azt. Úgy érezte, ellenőriznie kell őket. Elment egy zsidó könyvkereskedőhöz - akiben megbízott -, és kért tőle egy Ószövetséget.

hogyanhasznaljaazujszovetsegazoszovetseget.jpg
Tartalom átvétel