Skip to main content

OswaldChambers

11.13 Hit és megtapasztalás

"...Isten Fia, aki szeretett engem és önmagát adta érettem" (Gal 2,20).

11.12 Szellemivé lett élet

"Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak; íme újjá lett minden" (2Kor 5,17).

11.10 Munkatárs az evangéliumban

"...Isten szolgája a Krisztus evangéliumában..." (1Tesz 3,2).

11.09 A szolgálatod Őt emelje fel!

"Most örülök az érettetek hordozott szenvedéseimnek és betöltöm az én testemben, ami híja van a Krisztus szenvedéseinek..." (Kol 1,24).

11.08 Az imádság páratlan hatalma

"Mert azt, amit imádságunkban kérnünk kell, nem tudjuk úgy kérni, amint kell, de maga a Szent Szellem esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal..." (Róm 8,26).

11.07 A körülmények észrevétlen szentsége

"Azoknak, akik Istent szeretik, minden javukat munkálja" (Róm 8,28).

11.05 Szenvedésének részese

"Amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek" (1Pt 4,13).

11.04 A valóság tekintélye

"Közeledjetek az Istenhez és közeledni fog hozzátok" (Jak 4,8).

11.03 Jézus rabszolgája

"Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus" (Gal 2,20).

11.01 Nem a magatokéi vagytok

"Avagy nem tudjátok-e, hogy... nem a magatokéi vagytok" (1Kor 6,19).

10.31 A hit megítélése

"Ha annyi hitetek volna, mint a mustármag..." (Mt 17,20).

10.30 Hit

"Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni" (Zsid 11,6).

10.29 Helyettes áldozat

"Azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságossága legyünk Őbenne" (2Kor 5,21).

10.28 Megigazulás hit által

"Mert ha mikor ellenségei voltunk, megbékélhettünk Istennel az Ő Fiának halála által, sokkal inkább megmentetünk az ő élete által..." (Róm 5,10).

10.27 A misszió módszere

"Menjetek el azért, tegyetek tanítványokká minden népet" (Mt 28,19).

10.25 Örökös összeütközések

"Mindenkinek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket" (1Kor 9,22).

10.24 A szempont

"De hála az Istennek, aki mindig diadalra visz minket a Krisztusban" (2Kor 2,14).

10.23 Egyáltalán semmit

"Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, íme újjá lett minden" (2Kor 5,17).

Tartalom átvétel