Skip to main content

OswaldChambers

03.23 Test szerint gondolkozom?

 "Mert amikor irigykedés, versengés és visszavonás van köztetek, vajon nem testiek vagytok-e?" (1Kor 3,3)

A természeti ember mit sem tud a testiségről. A test a Szellem ellen törekedik, aki az újjászületéskor tért be hozzánk, a Szellem pedig a test ellen harcol. Ez idézi elő a test szerinti gondolkozást. "Szellem szerint járjatok" - mondja Pál - "és a test kívánságát véghez ne vigyétek" (Gal 5,16), így eltűnik majd a testi gondolkozás.

03.22 Az égő szív

"Vajon nem gerjedezett-e a mi szívünk?" (Lk 24,32)

03.20 Az Istennel való barátság

"Eltitkoljam-e Ábrahámtól, amit tenni akarok?" (1Móz 18,17)

03.19 Ábrahám hitének útja

"...kiment, nem tudva hová megy" (Zsid 11,8).

03.18 Összeszedjem magam ehhez?

"Isten félelmében vigyük véghez a mi megszentelődésünket" (2Kor 7,1).

03.17 A karmesterre figyelj!

"Azért igyekezünk is, ...hogy neki kedvesek legyünk" (2Kor 5,9).

03.16 A Mester ítél

"Mert nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt" (2Kor 5,10).

03.15 A csüggedés iskolája

"És követvén őt, féltek..." (Mk 10,32).

03.14 Engedelmesség

"Akinek odaszánjátok magatokat szolgául az engedelmességre, annak vagytok szolgái" (Róm 6,26).

03.13 Isten odaadja magát

"Úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta" (Jn 3,16).

03.12 Átadás

"És Péter kezdte mondani neki: Íme, mi elhagytunk mindent és követtünk téged" (Mk 10,28).

03.11 Mennyei látás

"Én nem voltam engedetlen a mennyei látás iránt" (Csel 26,19).

03.09 A visszaesés ideje

"Vajon ti is el akartok menni?" (Jn 6,67)

03.08 Életünk átadása

"Krisztussal együtt megfeszíttettem" (Gal 2,20).

03.07 Rendíthetetlen öröm

"De mindezekben felettébb diadalmaskodunk az által, aki minket szeretett" (Róm 8,37).

03.06 Növekvő nyomorúság között

"...sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban" (2Kor 6,4).

03.05 Igazán ÚR Ő?

"...csakhogy elvégezhessem az én futásomat örömmel és azt a szolgálatot, amelyet vettem az Úr Jézustól" (Csel 20,24).

03.04 Igaz ez rólam is?

"De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem" (Csel 20,24).

Tartalom átvétel