Skip to main content

OswaldChambers

12.31 Tegnap, ma, holnap

"Követni fog Izráel Istene" (Ézs 52,12).

12.29 Szökevény vagy tanítvány

"Ettől fogva sokan visszavonultak az Ő tanítványai közül és nem jártak többé Ővele" (Jn 6,66).

12.28 Folytonos visszatérés

"Ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek..." (Mt 18,3).

12.27 Hol dől el a csata?

"Ha visszatérsz, Izráel, ezt mondja az Úr..." (Jer 4,1).

12.26 Világosságban járunk

"Ha pedig a világosságban járunk, amint Ő maga világosságban van... Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden egyes bűntől" (1Jn 1,7).

12.25 Születése és újjászületésünk

"Íme, a szűz fogan méhében és szül fiat s nevezi azt Immánuelnek" (Ézs 7,14).

12.24 Elrejtett élet

"A ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben" (Kol 3,3).

12.23 Hogyan lehet személyesen részem a váltságban?

"Nekem pedig ne legyen másban dicsekedésem, csak a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében" (Gal 6,14).

12.22 Az Atya vonzása

"Senki sem jöhet énhozzám, csak ha az Atya vonzza" (Jn 6,44).

12.21 Tapasztalat vagy kijelentés

"Mert az Isten Szellemét vettük, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk" (1Kor 2,12).

12.20 Az Írás mint metszőkés

"És én, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket" (Jn 12,32).

12.19 Mi a legfontosabb?

"Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak a földre, hanem hogy kardot" (ang. ford.) (Mt 10,34).

12.18 Hűségünk kipróbálása

"Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukat munkálja" (Róm 8,28).

12.17 A megváltás rászorulttá tesz és meg is elégít

"Testi ember pedig nem fogadja el az Isten Szellemének gondolatát, mert bolondság az neki" (1Kor 2,14).

12.16 Harcolj Isten előtt

"Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét... imádkozzatok minden időben..." (Ef 6,13.18).

12.15 Kipróbálva Isten előtt

"Igyekezzél, hogy mint kipróbált ember állj Isten szolgálatára, mint olyan munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen fejtegeti az igazság beszédét" (2Tim 2,15).

12.14 Az igazi élet

"Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom néktek... Ne nyugtalankodjék a ti szívetek" (Jn 14,27).

12.13 Miért imádkozzunk?

"...mindig imádkozni kell és meg nem restülni" (Lk 18,1).

12.12 Személyiség

"...hogy egyek legyenek, mint mi egy vagyunk" (Jn 17,22).

Tartalom átvétel