Skip to main content

OswaldChambers

05.25 Az önzés próbája

"Ha te balra tartasz, én jobbra megyek; ha te jobbra mégy, én balra térek" (1Móz 13,9).

05.24 A kétségbeesés öröme

"Mikor pedig láttam Őt, leestem lábaihoz, mint egy holt" (Jel 1,17).

05.23 Gondoskodó hitetlenség

"Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok, sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek" (Mt 6,25).

05.22 Ez megmagyaráz mindent

"Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te énbennem, Atyám, és én tebenned, hogy ők is egyek legyenek mibennünk" (Jn 17,21).

05.21 A hit isteni következtetései

"Keressétek először Isten országát (királyi uralmát) és az Ő igazságosságát és ezek mind megadatnak nektek" (Mt 6,33).

05.20 A valóság birodalma

"A ti béketűréstek által nyeritek meg lelketeket" (Lk 21,19).

05.19 Veled vagyok

"Kicsoda szakíthat el minket a Krisztus szeretetétől?" (Róm 8,35)

05.18 Gondos gondtalanság

"Tekintsetek az égi madarakra... Figyeljétek meg a mező liliomait..." (Mt 6,26.28).

05.17 Mennybemenetele és közösségünk vele

"Amíg pedig áldotta őket, elvált tőlük és felment a mennybe" (Lk 24,51).

05.16 A gazdagság szokása

"Isteni természet részeseivé legyetek" (2Pt 1,4).

Részeseivé lettünk az isteni természetnek az ígéretek által; de az isteni természetet szokások kialakításával kell "használnunk".

05.15 Emelkedj helyzeted magaslatára

"Hogy tudhassátok, mi az Ő elhívásának a reménysége" (Ef 1,18).

05.14 Szokd meg, hogy örülj a kellemetlenségnek

"Hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben" (2Kor 4,10).

05.13 Szokd meg, hogy jó lelkiismereted legyen

"Botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen Isten és emberek előtt mindenkor" (Csel 24,16).

05.12 Szokd meg, hogy ne legyenek szokásaid!

"Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké" (2Pt 1,8).

05.11 Ezt nem éred el olyan könnyen

"Ragasszatok a testvérekhez való hajlandóság mellé... szeretetet" (2Pt 1,7).

05.10 Kezdeményezz!

"A ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet" (2Pt 1,5).

05.09 Nyúljunk az elérhetetlen után

"Mikor nincs mennyei látás, a nép elvadul" (Péld 29,18).

05.08 Béketűrés hitben

"Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet" (Jel 3,10).

05.07 Építs az örökkévalóság számára!

"Mert ha közületek valaki tornyot akar építeni, nemde először leülvén felszámítja a költséget, ha van-e mivel elvégezze?" (Lk 14,28)

Tartalom átvétel