Skip to main content

OswaldChambers

05.09 Nyúljunk az elérhetetlen után

"Mikor nincs mennyei látás, a nép elvadul" (Péld 29,18).

05.08 Béketűrés hitben

"Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet" (Jel 3,10).

05.07 Építs az örökkévalóság számára!

"Mert ha közületek valaki tornyot akar építeni, nemde először leülvén felszámítja a költséget, ha van-e mivel elvégezze?" (Lk 14,28)

05.06 Szabadság az evangélium mélysége alapján

"A szabadságban, amelyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg" (Gal 5,1).

05.05 Isten szeretetének jele


 

"Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Isten házanépén" (1Pt 4,17).

05.04 Helyettes közbenjárás

"Mivelhogy azért, testvérek, bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által" (Zsid 10,19).

05.03 Élő közbenjárás


"Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Szellem által" (Ef 6,18).

05.01 A belátás nem érzelem

"Mert hitben járunk, nem látásban" (2Kor 5,7).

04.30 A szeretet spontán

"A szeretet hosszútűrő, kegyes..." (1Kor 13,4-8).

04.29 A bizonytalanságban kegyelem van

"Még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk" (1Jn 3,2).

04.28 Amit Isten neked ad

"A te életedet zsákmányul adom neked minden helyen, ahova elmégy" (Jer 45,5).

04.27 Mit kívánsz?

"És te kívánsz-e magadnak nagyokat?" (Jer 45,5)

04.26 A legmagasabb kapaszkodó

"Vedd a te fiadat... és áldozd meg égőáldozatul a hegyek közül egyen, amelyet mondok neked" (1Móz 22,2).

04.25 Alkalmas és alkalmatlan időben

"Hirdesd az Igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben" (2Tim 4,2).

04.24 Óvás a felszínességtől

"De ne azon örüljetek, hogy a szellemek nektek engednek" (Lk 10,20).

04.22 Elmúló fény

"Mi pedig mindnyájan fedetlen arccal tükrözzük az Úr dicsőségét" (2Kor 3,18).

04.21 Ne okozz fájdalmat az Úrnak

"Annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Fülöp?" (Jn 14,9)

04.20 A szent is gyalázhatja Istent?

"Mert Istennek valamennyi ígérete Őbenne lett igenné és Őbenne lett Ámenné" (2Kor 1,20).

Tartalom átvétel