Skip to main content

OswaldChambers

07.09 A nagy próba

"Nem szolgálhattok az Úrnak" (Józs 24,19).

07.08 Akarj hűséges lenni

"...válasszatok magatoknak még ma, akinek szolgáljatok" (Józs 24,15).

07.07 Minden nemes vállalkozás nehéz

"Menjetek be a szoros kapun... mert szoros az a kapu és keskeny az az út..." (Mt 7,13-24).

07.06 Látás és valóság

"És tóvá lesz a délibáb..." (Ézs 35,7).

07.05 Ne hagyd ki Istent a számításodból

"Hagyjad az Úrra a te utadat és bízzál benne, majd Ő teljesíti" (Zsolt 37,5).

07.03 A személyes bűn összpontosulása

"Jaj nekem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok" (Ézs 6,5).

07.02 A tanítványság feltételei

"Ha valaki énhozzám jön és meg nem gyűlöli... nem lehet az én tanítványom" (Lk 14,26; 27,33).

07.01 Kikerülhetetlen büntetés

"Bizony mondom neked, ki nem jössz onnét, míg meg nem fizetsz az utolsó fillérig" (Mt 5,26).

06.30 Tedd meg most!

"Légy jóakarója a te ellenségednek hamar" (Mt 5,26).

06.29 Intés önfegyelmezésre

"És ha a te jobb kezed bűnre visz téged, vágd le azt és vesd el magadtól; mert jobb neked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül és ne az egész tested vetessék a gyehennára" (Mt 5,30).

06.28 Megragadott

"Igyekszem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus..." (Fil 3,12).

06.26 Mindig most

"Intünk... hogy hiába ne vegyétek az Isten kegyelmét" (2Kor 6,1).

06.25 A szenvedés tüzében magunkra találunk

"És mit mondjak? Atyám ments meg engem ettől az órától! De hiszen ezért jutottam erre az órára. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet"(Jn 12,27-28).

06.23 Fájdalmak ismerője

"Fájdalmak férfia és betegség ismerője" (Ézs 53,3).

06.22 A kikerülhetetlen vizsga

"Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek" (Mt 7,2).

06.21 A belső papi szolgálat

"Ti pedig... királyi papság... vagytok" (1Pt 2,9).

06.20 Eljutottál-e már a "miután"-hoz?

"Azután eltávolította Isten Jóbról a csapást, miután imádkozott az ő barátaiért" (Jób 42,10).

Tartalom átvétel