Skip to main content

igazság

Jézus és Pilátus – a lelkiismeret szava

 Amikor rosszat követünk el, valami megszólal ott belül. Egy nyomasztó, rossz érzés, amely nem hagy nyugodni. Ha nem engedünk ennek a belső hangnak, újra és újra figyelmeztet. Amikor viszont hallgatunk rá, csodálatos megkönnyebbülést, felüdülést érzünk. Ez a hang nem más, mint a lelkiismeretünk szava. Isten ajándéka ez, amely figyelmeztet bűneinkre. Azonban nem árt tudnunk, hogy ha huzamosabb ideig ellenállunk ennek a késztetésnek, egyre halkabb lesz, míg végül teljesen elnémul. Pilátus történetében ennek a folyamatnak lehetünk tanúi.

01.11 Ítélkezés

„... hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást." Máté 18,16

A Biblia szerint minden kijelentést két vagy három tanúnak kell megerősítenie, hogy valaki érvényes ítéletet hozhasson. Ha ezt az alapelvet követnénk, problémák egész tengerét kerülhetnénk el.

Isten nem igazságos!

Miért?

Mert nem azt adja nekünk, amit megérdemelnénk.

Mert annak ellenére, hogy hátat fordítunk neki, gúnyt űzünk a beszédéből (Biblia(, az öklünket rázzuk felé, vagy akár még a létezését is tagadjuk - mindezek ellenére odaadta az egyetlen Fiát, Jézus Krisztust, a Messiást, hogy kifizesse bűneink árát (igazságossága megköveteli, hogy a bűnért vérrel kell fizetni).

Milyen igazságtalan! Ő fizetett, mert mi képtelenek lennénk erre.

És ez még mind semmi...

Háron nap elteltével feltámadt a halálból, hogy megbocsáthassa a bűneinket, ha beismerjük neki azokat.

A kereszt botránya 3. rész - Igazság, ami megmenti az életed

Video: 
Video

Schlingloff Sándor bajai előadás-sorozatának a harmadik része. 2011.10.23.

Az a szép

Nem minden arany, ami fénylik,
ezt az évek során megtanultuk már.
Nem mindig a láthatót kell nézni,
a láthatatlan megtanít, hogy vannak még csodák.

Refr.:
Bár azt mondják, az a szép, akinek a szeme kék,
de mondd csak, hogy mit ér vele,
ha a szíve meg fekete.
Mert azt hiszi, annyi csak a világ, amennyit lát.
Sok ember azt gondolja,
annyi a világ, amit a szemeivel lát.

Igazság - B.Pascal

"Életem jó részét abban a hiten töltöttem el, hogy létezik igazság, és ebben nem is tévedtem, mert létezik, már amennyit Isten hajlandó volt nekünk feltárni belőle. De én ezt nem így értettem, és ebben tévedtem. Azt hittem ugyanis, hogy az emberi igazságosság lényegileg igazságos, és hogy van olyan képességem, amellyel meg tudom ismerni és megítélni.

Ige - igazság

Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk! (Zsolt 90,12)
Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élõkön uralkodjék. (Róm 14,9)

Az igaz szerelem

"Az igaz szerelem... jellegében teljesen különbözik az ösztönök által felkeltett szerelemtől. Nem erős, tüzes, fékezhetetlen szenvedély. Ellenkezőleg: nyugodt és mély a természete. A szerelem olyan szent érzés, amelyet csak kevesen ismernek igazán. Gyakran használt, de meg nem értett kifejezés.

Igazság

Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az Úr. (Zsolt 103,6)
Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert õk megelégíttetnek. (Mt 5,6)

Igazságtalanság elviselése

Mert minden dübörögve menetelõ csizma és véráztatta köpönyeg elég, és tûz martaléka lesz. (Ézs 9,4)
Boldogok, akik békét teremtenek, mert õk Isten fiainak neveztetnek. (Mt 5,9)

Uram, Uram!

Ti mesternek hívtok, és nem kérdeztek engem.

Útnak neveztek, és nem jártok rajtam.

Világosságnak hívtok, és nem néztek rám.

Életnek neveztek, és nem kerestek engem.

Bölcsnek hívtok, és nem követtek engem.

Hatalmasnak neveztek, és nem bíztok bennem.

Igazságosnak neveztek, és nem féltek tőlem.

Ha egyszer örökre elvesztek, ne okoljatok engem.

Az igazságtalanság elviselése

Uram, Istenem! Sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. (Zsolt 40,6a)
Az emberek elcsodálkoztak, és ezt mondták: "Ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki?" (Mt 8,27)
Gondolj, Uram, irgalmadra! (Zsolt 25,6)
Isten abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bûnösök voltunk. (Róm 5,8)

 

Nehéz ez az út, de igaz

Akkor megtudják a népek, amelyek körülöttetek megmaradtak, hogy én, az Úr, építettem újjá a rombadõlt városokat, és én ültettem be a pusztává lett földet. (Ez 36,36)
Irgalmas és könyörületes az Úr. (Jak 5,11)
Ha kiált hozzám, meghallgatom. (Zsolt 91,15)
Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. (1Jn 3,8b)

Egészség

A sérültet bekötözöm, a gyengét erõsítem. (Ez 34,16)
Pál írja: Az Úr ezt mondta nekem: "Elég neked az én kegyelmem, mert az én erõm erõtlenség által ér célhoz." (2Kor 12,9a)

Drágakövek a Bibliában

A Bibliában sok helyen szerepel drágakő. Ezek mindig valamilyen tulajdonságot hordoznak.

szárdiusz (rubint) - Isten szeretete,

topáz (sárga) - öröm

smaragd (zöld) - irgalmasság

karbunkulus - mértékletesség

Igaz és jóságos

Áldott legyen Isten, mert elküldötte angyalát, és kiszabadította szolgáit, akik benne bíztak. (Dán 3,28a)
Mivel a bölcsek Istentõl kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. (Mt 2,12)

Nincs igaz ember egy sem

Jön a Seregek Urának napja minden kevély és magas ellen. (Ézs 2,12)
A világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. (1Jn 2,17)

Az egek hirdetik Isten dicsõségét, kezének munkájáról beszél a menny!

Isten igazsága legyünk

Ha Isten ront le valamit, nem építik fel, ha bezár valakit, nem engedik ki. (Jób 12,24)
Pál írja: Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. (1Kor 3,6-7)

Tartalom átvétel