Skip to main content

odaszánás

04.14 Élő áldozat

„Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvához" (Zsolt 118,27).

03.23 Az Úréi vagyunk

„Mert akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk" (Róm 14,8).

03.15 Örvendez az én szívem az Úrban

„És imádkozott Anna: Örvendez az én szívem az Úrban" (1Sám 2,1).

03.06 Ajánld fel magad!

Ő majd megmondja neked, mit cselekedjél" (Ruth 3,4).

03.05 Tékozlásban erő

Ahol csak hirdetik az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony cselekedett, azt is hirdetni fogják az ő emlékezetére" (Mk 14,9).

A szíved kell

Nem szavaidra, hanem szívedre van szüksége az Úrnak. Péter megígérte az Úrnak, hogy életét adja – és... Mária Magdaléna nem szólt egy szót sem.

Péld 23. 26 Add nekem, fiam, a szívedet, és tartsd szemed előtt útjaimat!

01.18 Elkötelezve

Azért Agrippa király, nem lettem engedetlen a mennyei látomás iránt" (Csel 26,19).

12.27 Hol dől el a csata?

"Ha visszatérsz, Izráel, ezt mondja az Úr..." (Jer 4,1).

12.23 Hogyan lehet személyesen részem a váltságban?

"Nekem pedig ne legyen másban dicsekedésem, csak a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében" (Gal 6,14).

12.03 Sem erővel, sem hatalommal

"Az én beszédem és igehirdetésem pedig nem emberi bölcsességen alapuló meggyőző szavakban állott, hanem Szellemnek és erőnek a megmutatásában" (1Kor 2,4).

10.23 Egyáltalán semmit

"Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, íme újjá lett minden" (2Kor 5,17).

09.02 Az áldozat szentsége

"Aki hisz énbennem..., élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből" (Jn 7,38).

08.31 Az én örömem... a ti örömetek

"...hogy megmaradjon bennetek az én örömem és a ti örömetek teljes legyen" (Jn 15,11).

08.24 Bűneink lajstroma

"Vagy ki az az ember közületek, aki a fiának követ ad, amikor kenyeret kér tőle?" (Mt 7,9)

07.15 A szellemi becsületesség kérdése

"Mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak köteles vagyok..." (Róm 1,14).

07.02 A tanítványság feltételei

"Ha valaki énhozzám jön és meg nem gyűlöli... nem lehet az én tanítványom" (Lk 14,26; 27,33).

04.28 Amit Isten neked ad

"A te életedet zsákmányul adom neked minden helyen, ahova elmégy" (Jer 45,5).

Tartalom átvétel