Skip to main content

odaszánás

A szíved kell

Nem szavaidra, hanem szívedre van szüksége az Úrnak. Péter megígérte az Úrnak, hogy életét adja – és... Mária Magdaléna nem szólt egy szót sem.

Péld 23. 26 Add nekem, fiam, a szívedet, és tartsd szemed előtt útjaimat!

01.18 Elkötelezve

Azért Agrippa király, nem lettem engedetlen a mennyei látomás iránt" (Csel 26,19).

12.27 Hol dől el a csata?

"Ha visszatérsz, Izráel, ezt mondja az Úr..." (Jer 4,1).

12.23 Hogyan lehet személyesen részem a váltságban?

"Nekem pedig ne legyen másban dicsekedésem, csak a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében" (Gal 6,14).

12.03 Sem erővel, sem hatalommal

"Az én beszédem és igehirdetésem pedig nem emberi bölcsességen alapuló meggyőző szavakban állott, hanem Szellemnek és erőnek a megmutatásában" (1Kor 2,4).

10.23 Egyáltalán semmit

"Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, íme újjá lett minden" (2Kor 5,17).

09.02 Az áldozat szentsége

"Aki hisz énbennem..., élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből" (Jn 7,38).

08.31 Az én örömem... a ti örömetek

"...hogy megmaradjon bennetek az én örömem és a ti örömetek teljes legyen" (Jn 15,11).

08.24 Bűneink lajstroma

"Vagy ki az az ember közületek, aki a fiának követ ad, amikor kenyeret kér tőle?" (Mt 7,9)

07.15 A szellemi becsületesség kérdése

"Mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak köteles vagyok..." (Róm 1,14).

07.02 A tanítványság feltételei

"Ha valaki énhozzám jön és meg nem gyűlöli... nem lehet az én tanítványom" (Lk 14,26; 27,33).

04.28 Amit Isten neked ad

"A te életedet zsákmányul adom neked minden helyen, ahova elmégy" (Jer 45,5).

04.18 Készenlét

"Szólította őt Isten... Az pedig mondta: ímhol vagyok" (2Móz 3,4).

04.17 Mindent vagy semmit

"Simon Péter azért, amikor hallotta, hogy ott van az Úr, magára vette az ingét... és bevetette magát a tengerbe" (Jn 21,7).

03.13 Isten odaadja magát

"Úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta" (Jn 3,16).

Tartalom átvétel