Skip to main content

odaszánás

10.28 Fontos vagy

„Kérlek azért testvérek, az Isten irgalmára, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ez legyen a ti okos istentiszteletetek" (Róm 12,1).

09.03 Odaszentelte magát

„És Ábrám oltárt épített ott az Úrnak" (1Móz 12,7).

07.29 Szívedre helyezve

„Az Úrnak keze erős volt rajtam" (Ez 3,14).

07.24 Élj Krisztusban

„Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és tagjaitokat adjátok az igazságosság fegyvereiül az Istennek" (Róm 6,13).

07.03 Odaszánás

„Titeket pedig kézen fogott az Úr, és kihozott titeket a vaskemencéből, Egyiptomból, hogy legyetek neki örökös népe" (5Móz 4,20).

06.24 A szellemiség fontossága

„Így az Úr Igéje hatalmasan terjedt és megerősödött" (Csel 19,20).

06.14 Övé vagyok!?

Ma szenteljétek kezeiteket az Úrnak...hogy áldás szálljon rátok" (2Móz 32,29).

06.04 Mély víz

„Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős" (2Kor 12,10).

04.14 Élő áldozat

„Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvához" (Zsolt 118,27).

03.23 Az Úréi vagyunk

„Mert akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk" (Róm 14,8).

03.15 Örvendez az én szívem az Úrban

„És imádkozott Anna: Örvendez az én szívem az Úrban" (1Sám 2,1).

03.06 Ajánld fel magad!

Ő majd megmondja neked, mit cselekedjél" (Ruth 3,4).

03.05 Tékozlásban erő

Ahol csak hirdetik az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony cselekedett, azt is hirdetni fogják az ő emlékezetére" (Mk 14,9).

A szíved kell

Nem szavaidra, hanem szívedre van szüksége az Úrnak. Péter megígérte az Úrnak, hogy életét adja – és... Mária Magdaléna nem szólt egy szót sem.

Péld 23. 26 Add nekem, fiam, a szívedet, és tartsd szemed előtt útjaimat!

01.18 Elkötelezve

Azért Agrippa király, nem lettem engedetlen a mennyei látomás iránt" (Csel 26,19).

12.27 Hol dől el a csata?

"Ha visszatérsz, Izráel, ezt mondja az Úr..." (Jer 4,1).

12.23 Hogyan lehet személyesen részem a váltságban?

"Nekem pedig ne legyen másban dicsekedésem, csak a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében" (Gal 6,14).

12.03 Sem erővel, sem hatalommal

"Az én beszédem és igehirdetésem pedig nem emberi bölcsességen alapuló meggyőző szavakban állott, hanem Szellemnek és erőnek a megmutatásában" (1Kor 2,4).

Tartalom átvétel