Skip to main content

pénz

11.08 Anániás és Szafira

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 5,1-11

Ennek a tragikus házaspárnak a története úgy világít, mint valami jelzőtűz. A Sátán támadást intézett a növekvő gyülekezet ellen, arra törekedve, hogy megrontsa kezdeti dicsőségét. Anániás és Szafira alkalmas eszközök voltak erre, és mindketten benne voltak egy kétszínű cselekedetben. Földet adtak el, és az ár egy részét elvitték ajándékképpen az apostolokhoz, azt a látszatot keltve, hogy az egészet odaadták. Teljesen jogukban állt azt tenni a tulajdonukkal, amit akarnak.

07.21 Van-e a pénznek szaga?

Dátum: 
2019.07.21

De valóban nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel... (1Tim 6,6 - Károli)

A keresztény ember számára nagyon fontos a pénz eredete. Mert a pénznek igenis van szaga, és ha tisztátalan pénz kerül hozzánk, megbűzhödik tőle az egész életünk. Tiszta az, amit a munkájáért kap valaki, amit ha szükségbe kerül, testvérek szeretettel adnak (tudni kell elfogadni is), és néha Isten készít ajándékot, „akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget" (Zsolt 127,2).

03.07 Bálám, a pénz szerelmese

OLVASNIVALÓ: 
4Mózes 22,1-12; 23,7-26; 2Péter 2,14-16; Júdás 11

A Szentírás elítéli azokat, akik elfordulnak az igazságtól és másokat félrevezetnek. A farizeusokat leleplezte az Úr. A 2Tim és 2Pt óva int azoktól, akik romlottak és ellenállnak az igazságnak, akik, bár ismerik az igazság útját, elhagyják azt, 2Tim 2,17; 3,8; 2Pt 2,21.15.

10.06 Hozd el neki!

„Ez pedig az ő szegénységéből mindazt beledobta, amije csak volt, az egész vagyonát" (Mk 12,44).

09.23 Az istenfélelem nyereség

OLVASNIVALÓ: 
1Timóteus 6,1-12

A 6. FEJEZET általános témája: „Hogyan élvezzük az életet?" Pál nagyon teljes életet élt, az élet megtapasztalásainak egész skáláján végigment. Ismert fogságot, megkorbácsolást, hajótörést, szűkölködést, megkövezést, és megtapasztalta az emberi érzelmek tartományát egyik szélsőségtől a másikig. Mégis, szenvedéseinek nagysága ellenére megtérés utáni életét szent öröm és szellemi elragadtatás töltötte be.

12.26 Mindennél fontosabb

„Sodoma királya azt mondta Abrámnak: Add nekem az embereket, a jószágot pedig tartsd meg magadnak!" 1Mózes 14,21

Karácsony - igazi ajándék

Az Úr fölegyenesíti a görnyedezõket. (Zsolt 146,8)
Volt ott egy asszony, aki egyáltalán nem volt képes felegyenesedni. Amikor Jézus meglátta õt, elõszólította, és ezt mondta neki: "Asszony, megszabadultál betegségedbõl." És rátette a kezét, mire õ nyomban felegyenesedett, és dicsõítette az Istent. (Lk 13,11-13)

A társasági hölgy

Egy csinos társasági hölgyet meghívtak egy előkelő jótékonysági vacsorára New Yorkba. Az asztalnál egy gazdag ügyvéd mellett kapott helyet. A vacsora alatt megismerkedtek, és élvezték egymás társaságát. Amikor a vacsora véget ért, az ügyvéd odahajolt a nőhöz, és megkérdezte tőle, hogy lefeküdne-e vele 10.000 dollárért. A nő elpirult, de igent mondott.

Pepe Rodriguez

Pepe Rodriguez, a korai Vadnyugat egyik leghírhedtebb bankrablója, közvetlenül a határ túloldalán élt Mexikóban. Rendszeresen átjárt texasi városokba bankot rabolni, és mindig sikerült visszatérnie Mexikóba, még mielőtt a texasi lovas csendőrök elcsíphették volna.

A tükör

Volt egyszer egy gazdag öreg zsidó, akinek szörnyen rigolyás természete volt. Egy napon meglátogatta a rabbit, hátha segíteni tudna neki abban, hogy rájöjjön, mi a baj vele.

Szeretettel: Juli

A Kovács házaspár ezt a levelet kapta lányától, Julitól, aki elsőéves főiskolás:

 Kedves Anyu és Apu!

Hogyan fogjunk majmot?

Az afrikai dzsungelben a bennszülött vadászoknak van egy okos módszere a majmok csapdába ejtésére.

Szenvedély vagy Szabadság

- avagy a nélkülözhetetlen lelki szükségek csapdájában!
(Pénzmágnes szenvedély konferencia, 2009.márc.6, WestEnd Hilton-ban tartott előadás)

SzenvedelyVagySzabadsag
Tartalom átvétel