Skip to main content

segítség

06.06 Fogadj el, és segíts!

„Egymás között mindnyájan öltözzétek fel az alázatosságot" (1Pt 5,5).

12.02 Szüntelenül az Úrra nézni

Dátum: 
2019.12.2

"Szüntelenül az Úrra tekintek, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van" (Zsolt 16,8).

12.02 Szilász, a segítő ember

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 17,1-15; 18,1-18

Szilász első, és amennyire tudhatjuk, egyetlen missziós utazása továbbra is szembeállította őt hétről hétre különböző helyzetekkel. Filippiből a vándorló szolgálók csapatát sürgősen elküldték, akik végül Tesszalonikába érkeztek. Legalább három hetet töltöttek ebben a stratégiailag fontos városban, megnyitva és ismertetve az evangéliumi igazságok magvát. Micsoda lélekemelő dolog volt, amikor a tesszalonikai társadalomnak legalább három rétege bízott Jézusban, mint Üdvözítőben és Úrban, és "csatlakozott Pálhoz és Szilászhoz" (sorsközösséget vállalt velük)!

11.26 Kiálts, mert van kihez!

Dátum: 
2019.11.26

Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!" (Mk 10,47)

Honnan ismerte Bartimeus Jézust? Minden bizonnyal sok mindent hallott róla az úton a járókelőktől. Tele volt akkor az a kis ország Jézus tanításával és csodatetteivel. Talán még azt is hallotta, hogy vakon születettnek is megadta Jézus a látását.

11.15 Nem süllyed el

Dátum: 
2019.11.15

...ő pedig levágott egy darab fát, és odadobta. A fejszevas ekkor úszni kezdett... és kivette. (2Kir 6,1-7)

10.24 Isteni biztonság

Dátum: 
2019.10.24

"Bevehetetlen ércfallá teszlek ezzel a néppel szemben. Harcolni fognak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek: megsegítlek és megmentelek - így szól az Úr" (Jer 15,20).

 Az istenfélelemben és a hitben való állhatatosság olyanná teszi az embert, mint az erős ércfal, amelyet senki sem tud lerontani vagy áttörni. Az Úr ajándékai az ilyen emberek, akikre rendkívül nagy szükségünk van a gyülekezetben és a világban, de különösen a szószéken.

09.24 Foltozni vagy átöltözni?

Dátum: 
2019.09.24

Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki... megromlott... (Ef 4,22)

08.28 Minden helyzetben

Dátum: 
2019.08.28

„Én pedig Istenhez kiáltok, és az Úr megsegít engem" (Zsolt 55,17).

08.08 Ha benne bízol, nem csalatkozol

Dátum: 
2019.08.8

„Az én Uram, az Úr megsegít engem" (Ézs 50,7).

07.22 Kilátás csak felfelé

Dátum: 
2019.07.22

...Istenünk, szabadíts meg bennünket az ő kezéből, hadd tudja meg a föld minden országa, hogy te vagy egyedül az Úr! (Ézs 37,20)

07.08. Jósáfát imádsága

Dátum: 
2019.07.8

Mert nincs erőnk ezzel a nagy tömeggel szemben, amely ellenünk támad... csak rád tekintünk. (2Krón 20,5-12)

07.06 Zorobábel - a helytartó

OLVASNIVALÓ: 
Aggeus 1,1; 2,4; Zakariás 4,1-10

Amikor Izráel Círusz parancsára megkezdte a fogságból való visszatérést, Zorobábel (Zerubbábel), Sealtiel fia lett Júda helytartója. Isten házát újra fel kellett építeni. Zorobábelhez és Jósua főpaphoz Isten szava Aggeuson (Haggeus) keresztül szólt. A nép között fásultság uralkodott. Többet törődtek a saját házukkal, mint Isten háza építésének előrehaladásával, Agg 1,2-4. Az Úr Aggeuson keresztül cselekvésre szólította fel a népet. Gondoljunk ma arra, hogy önző anyagiasság akadályozhatja az Úr munkáját az Ő Gyülekezetében.

06.28 Minden helyzetben

Dátum: 
2019.06.28

„Én pedig Istenhez kiáltok, és az Úr megsegít engem" (Zsolt 55,17).

06.18 Maga Isten munkálkodik

Dátum: 
2019.06.18

De most fölkelek, mondja az Úr, most fölmagasodom és fölemelkedem!" (Ézs 33,10).

05.12 Van kiút?

Dátum: 
2019.05.12

...férjem meghalt... Most eljött a hitelező, hogy elvegye két gyermekemet rabszolgájának. (2Kir 4,1)

03.26 SOS

Dátum: 
2019.03.26

Uram, ments meg minket, elveszünk! (Mt 8,25)

01.22 Keresztyén nagylelkűség

Dátum: 
2019.01.22

"Boldog az, akinek gondja van a nincstelenre, ha bajba kerül, megmenti az Úr" (Zsolt 41,2).

A szegényre gondolni, sorsát szívünkre venni: keresztyén kötelesség. Maga Jézus Krisztus helyezte a szívünkre: "a szegények mindig veletek lesznek" (Mt 26,11).

01.16 Még a leghalkabb hívást is...

Dátum: 
2019.01.16

"De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét" (Jóel 3,5).

01.06 Kívülről való segítség

Dátum: 
2019.01.6

"...meg is segítlek..." (Ézs 41,10).

Tartalom átvétel