Skip to main content

segítség

07.15 Szívünkben kell a harcot megvívnunk

„Amint meghallotta Ábrám, hogy az ő testvére fogságba esett, felfegyverezte házában növekedett háromszáztizennyolc próbált legényét, és üldözve nyomult Dánig" (1Móz 14,14).

Lót sietett letelepedni az országban, nemsokára azonban újból el kellett veszítenie vagyonát. Ezzel szemben - és erre hívja fel ez a fejezet a figyelmünket - Ábrám vándor és zarándok volt. Azoknak van erejük az ellenség elleni küzdelemre, akik mindig úton vannak, és csak átmenő vándorok még az ígéret földjén is.

07.08 Jósáfát imádsága

Dátum: 
2019.07.8

Mert nincs erőnk ezzel a nagy tömeggel szemben, amely ellenünk támad... csak rád tekintünk. (2Krón 20,5-12)

06.21 Kitől kapunk segítséget?

„Testvérem, Saul, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél" (Csel 9,17).

06.06 Fogadj el, és segíts!

„Egymás között mindnyájan öltözzétek fel az alázatosságot" (1Pt 5,5).

12.02 Szüntelenül az Úrra nézni

Dátum: 
2019.12.2

"Szüntelenül az Úrra tekintek, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van" (Zsolt 16,8).

12.02 Szilász, a segítő ember

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 17,1-15; 18,1-18

Szilász első, és amennyire tudhatjuk, egyetlen missziós utazása továbbra is szembeállította őt hétről hétre különböző helyzetekkel. Filippiből a vándorló szolgálók csapatát sürgősen elküldték, akik végül Tesszalonikába érkeztek. Legalább három hetet töltöttek ebben a stratégiailag fontos városban, megnyitva és ismertetve az evangéliumi igazságok magvát. Micsoda lélekemelő dolog volt, amikor a tesszalonikai társadalomnak legalább három rétege bízott Jézusban, mint Üdvözítőben és Úrban, és "csatlakozott Pálhoz és Szilászhoz" (sorsközösséget vállalt velük)!

11.26 Kiálts, mert van kihez!

Dátum: 
2019.11.26

Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!" (Mk 10,47)

Honnan ismerte Bartimeus Jézust? Minden bizonnyal sok mindent hallott róla az úton a járókelőktől. Tele volt akkor az a kis ország Jézus tanításával és csodatetteivel. Talán még azt is hallotta, hogy vakon születettnek is megadta Jézus a látását.

11.15 Nem süllyed el

Dátum: 
2019.11.15

...ő pedig levágott egy darab fát, és odadobta. A fejszevas ekkor úszni kezdett... és kivette. (2Kir 6,1-7)

10.24 Isteni biztonság

Dátum: 
2019.10.24

"Bevehetetlen ércfallá teszlek ezzel a néppel szemben. Harcolni fognak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek: megsegítlek és megmentelek - így szól az Úr" (Jer 15,20).

 Az istenfélelemben és a hitben való állhatatosság olyanná teszi az embert, mint az erős ércfal, amelyet senki sem tud lerontani vagy áttörni. Az Úr ajándékai az ilyen emberek, akikre rendkívül nagy szükségünk van a gyülekezetben és a világban, de különösen a szószéken.

09.24 Foltozni vagy átöltözni?

Dátum: 
2019.09.24

Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki... megromlott... (Ef 4,22)

08.28 Minden helyzetben

Dátum: 
2019.08.28

„Én pedig Istenhez kiáltok, és az Úr megsegít engem" (Zsolt 55,17).

08.08 Ha benne bízol, nem csalatkozol

Dátum: 
2019.08.8

„Az én Uram, az Úr megsegít engem" (Ézs 50,7).

07.22 Kilátás csak felfelé

Dátum: 
2019.07.22

...Istenünk, szabadíts meg bennünket az ő kezéből, hadd tudja meg a föld minden országa, hogy te vagy egyedül az Úr! (Ézs 37,20)

07.06 Zorobábel - a helytartó

OLVASNIVALÓ: 
Aggeus 1,1; 2,4; Zakariás 4,1-10

Amikor Izráel Círusz parancsára megkezdte a fogságból való visszatérést, Zorobábel (Zerubbábel), Sealtiel fia lett Júda helytartója. Isten házát újra fel kellett építeni. Zorobábelhez és Jósua főpaphoz Isten szava Aggeuson (Haggeus) keresztül szólt. A nép között fásultság uralkodott. Többet törődtek a saját házukkal, mint Isten háza építésének előrehaladásával, Agg 1,2-4. Az Úr Aggeuson keresztül cselekvésre szólította fel a népet. Gondoljunk ma arra, hogy önző anyagiasság akadályozhatja az Úr munkáját az Ő Gyülekezetében.

06.28 Minden helyzetben

Dátum: 
2019.06.28

„Én pedig Istenhez kiáltok, és az Úr megsegít engem" (Zsolt 55,17).

06.18 Maga Isten munkálkodik

Dátum: 
2019.06.18

De most fölkelek, mondja az Úr, most fölmagasodom és fölemelkedem!" (Ézs 33,10).

05.12 Van kiút?

Dátum: 
2019.05.12

...férjem meghalt... Most eljött a hitelező, hogy elvegye két gyermekemet rabszolgájának. (2Kir 4,1)

03.26 SOS

Dátum: 
2019.03.26

Uram, ments meg minket, elveszünk! (Mt 8,25)

01.22 Keresztyén nagylelkűség

Dátum: 
2019.01.22

"Boldog az, akinek gondja van a nincstelenre, ha bajba kerül, megmenti az Úr" (Zsolt 41,2).

A szegényre gondolni, sorsát szívünkre venni: keresztyén kötelesség. Maga Jézus Krisztus helyezte a szívünkre: "a szegények mindig veletek lesznek" (Mt 26,11).

Tartalom átvétel