Skip to main content

tanítás-tanulás

03.13 Légy tanuló

„Egy a ti Mesteretek" (Mt 23,8).

10.27 A misszió módszere

"Menjetek el azért, tegyetek tanítványokká minden népet" (Mt 28,19).

07.17 Istentől Jött Tanító

Dátum: 
2019.07.17

János 3,1-13

04.21 A Tanult

Dátum: 
2019.04.21

Ézsaiás 50,4-7

04.14 A Szellem munkálta legyőzhetetlenség

"Vegyétek fel magatokra az én igámat és tanuljátok meg tőlem" (Mt 11,29).

04.13 Tanácsadó

Dátum: 
2019.04.13

Ézsaiás 40,12-17

02.14 A figyelés iskolája

"Amit nektek a sötétben mondok; a világosságban mondjátok és amit fülbe súgva hallotok, a háztetőkről hirdessétek" (Mt 10,27).

01.30 Az engedelmesség dilemmája

"És Sámuel nem merte megjelenteni Élinek a látomást" (1Sám 3,15).

09.03 Kiskorú és érett keresztények

Dátum: 
2019.09.3

...arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire... (Zsid 5,12)

A lelki kiskorúság jele az is, hogy nem tanulékony, olykor nem is tanítható valaki. Már neki kellene tanítania másokat, és még mindig újra ugyanazt kell magyarázni neki. Neki kellene utat mutatnia másoknak, de még mindig járatlan maga is az igazság igéjében.

07.15 A nyugalom forrása

Dátum: 
2019.07.15

...tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek... (Mt 11,29)

Jézus itt arról beszél, hogyan lehet bennünk minden körülmények közt igazi nyugalom, és hogyan tudjuk a terheinket úgy hordozni, hogy ne roskadjunk össze alattuk. Ebben a vibráló, hajszolt, teljesítményközpontú időben, amiben élünk, különösen is fontos ezt tudnunk és gyakorolnunk.

11.18 Isten szolgájának nevelése

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 1,1-21

EGYETEM A FOGSÁGBAN, 1-5. v. Dániel első iskolái Jeruzsálemben voltak, mivel az utolsó jó királynak, Jósiásnak az uralkodása alatt született. Isten iránti hűsége ott kezdődött, és a gonoszságnak és bálványimádásnak abban a városában eltéríthetetlen maradt a következő néhány év alatt. Ő és barátai nem választhatták meg az emberek keze által történő magasabb neveltetésük helyét.

10.23 Prófétálás

„Az Úr követe az Úr küldetésében" (Agg 1,13).

09.29 Az Istentől ihletett Szentírás

OLVASNIVALÓ: 
2Timóteus 3,10-17

A HITEHAGYÓK ellentéteként Pál arra emlékezeti Timóteust, hogy milyen volt az ő saját magatartása (vö.: 1Kor 11,1). A tanítás vezeti a felhasznált kilenc kifejezésből álló listát. Ezekben a pásztori levelekben, amelyekben olyan sok igazság vonatkozik a gyülekezetre, 16-szor történik utalás a tanításra. Ösztönösen gyanakodnunk kell arra a filozófiára, amely azt hirdeti, hogy „kevesebb tanítást és több gyakorlatot".

09.19 Elmélet vagy élet?

„Bementek a zsidók zsinagógájába, és úgy prédikáltak, hogy mind a zsidók, mind a pogányok közül nagy sokaság lett hívővé" (Csel 14,1).

08.24 A dicsőség kilátása

OLVASNIVALÓ: 
Fil 3,12-21

PÁL NEM akarja, hogy a filippiek azt higgyék, hogy ő már elérte a szellemi tökéletességet, hanem ez volt előtte, és erre a célra törekedett, felhasználva minden energiáját, akármibe kerül is. Arra törekedett, hogy megragadja azt a célt, amiért megváltatott (12. v.). Ahogyan a futó a célvonalra koncentrál, nem engedve, hogy bármi elvonja a figyelmét, úgy a hívő embernek is félre kell tennie múltbeli képességeit vagy érdemeit, és buzgón törnie a cél felé.

08.19 Meg tudsz állni, és várni?

„Dicsérjétek az Úrnak nevét, dicsérjétek szolgái az Úrnak! Akik állnak az Úrnak házában, Istenünk házának pitvaraiban" (Zsolt 135,1-2).

07.18 „Egy felkészült írástudó"

OLVASNIVALÓ: 
Ezsdrás 7,1-28

EZSDRÁS FINEÁS LESZÁRMAZOTTJA volt, akinek meg volt ígérve az örökös papság, vö. 4Móz 25,12-13. A szellemi tevékenység embere volt. Ezsdrásnak, mint írástudónak, jól kellett ismernie az Igét. Tanulta és gyakorolta a törvényt és alkalmas volt a tanításra is, mint „felkészült írástudó"! A „felkészültség" nem írói képességére utal, hanem gondolkodásmódjára. Mennyire volt alkalmas gondolkodásmódja az Istennek való szolgálatra? A 10. v. adja meg a választ.

07.02 Jósáfát: tanítók és bírák

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 17,1-10; 19,4-11

AZ ELSŐ DOLOG, amit Jósáfát királyról olvasunk, az hogy „megerősítette magát Izráel ellen". Izráel, az északi nemzet, noha még megvallja hűségét Jahve iránt, bálványimádásba és erkölcstelenségbe merül, amit csak felgyorsít eltávolodása az Isten imádatának központjától. Ettől Júda jó királyai igyekeztek megóvni népüket. Jósáfát igazán törekedett arra, hogy megóvja az istenfélő örökséget, amely Júdáé volt Istentől. Manapság némelyek keresztyénnek vallják magukat, mégis vallásos elképzeléseket hajszolnak, és olyan gyakorlatot végeznek, amely idegen Isten Igéjétől, sőt gyakran tiltja is azt.

Az arany ház

Szerző: 
Jan Rouw

Ebben a  kis füzetben a Szent sátor felszerelésének ismertetését találja sok színes képpel.

azaranyhaz.jpg
Tartalom átvétel