Skip to main content

könyvek

Jonatán utazása

Szerző: 
Katherine Bell

 Jonatán komoly fizikai és szellemi fogyatékosságokkal született, és tudja, hogy más, mint a többi gyerek. De egyetlen különleges éjszaka alatt felfedezi, hogy amikor Isten ajándékának elfogadása a tét, ő sem különbözik a többi embertől.

A legszebb Ének

Szerző: 
Vankó Zsuzsa

Szóla az én szerelmesem nékem, és monda:
kelj fel én mátkám, én szépem, és jöszte. Mert ímé a tél elmult,
az eső elmult, elment. Virágok láttatnak a földön,
az éneklésnek ideje eljött,

alegszebbenek.jpg

Csodálatosan megalkottál

Biblia-tanulmányok óvodásoknak (65 A4 oldal)

csodalatosanmegalkottal.jpg

Jehova tanúi

Szerző: 
Lotthar Gassmann

Jehova tanúi - történetük tanításuk, értékelésük

Jehova tanui

A hűséges Krisztus követés és a karizmatikus tévelygés

Pál apostol: "Vajha elszenvednétek tőlem egy kevés balgatagságot! Sőt szenvedjetek el engem is. 2. Mert isteni buzgósággal buzgok értetek; hisz eljegyeztetek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtlen szüzet állítsalak a Krisztus elé. 3.

AHusegesKrisztusKovetesEsAKarizmatikusTevelyges

A Szent Ismerete - A.W. Tozer

Kortársaink közül kevesen gyakoroltak Amerikában olyan nagy hatást a keresztyének szolgálatára, mint A.W.Tozer. Nevezik őt "a 20. század prófétájának" is, mivel erőteljesen felszólítja az egyházat a Biblia valóságos Istenének mély és igaz megismerésére. Írásai behatolnak a modern gondolkodás mélyébe, és a tényleges kérdések gyökerére tapintanak. A komoly bibliai gondolkodók és Isten igéjének jeles prédikátorai sokan jelentős mértékben dr.Tozer írásainak hatása alá kerültek.

ASzentIsmerete

A feltétel nélküli szeretet

A feltétel nélküli szeretet alapvető üzenete az, hogy szabaddá tesz. Bárki légy is, az lehetsz, aki vagy, teljes bizalommal kinyilváníthatod gondolataidat és érzéseidet. Nem kell attól tartanod, hogy megvonják a szeretetet tőled. Nyíltságodért és őszinteségedért nem fognak megbüntetni.

FeltetelNelkuliSzeretet

Akinél a szív lecsendesül

(gondolatok a fenti könyvből)

'Amikor aggódunk, lényegében ezt mondjuk: 'Isten nem képes…'. Ha gondok között járunk, nem hitben járunk.'

'Tavasz volt, de én a nyarat vártam;
a meleget, a patakok hűs vizét.
Nyár volt, de én az őszt vártam;
a színes leveleket, és a hűvös, száraz levegőt.

AkinelASzivLecsendesul

Az öt szeretetnyelv - Teszt

Melyik az ön elsődleges szeretetnyelve? Az elismerő szavak, a minőségi idő, az ajándékozás, a szívességek vagy a testi érintés? Talán már pontosan tudja, de lehet, hogy sejtelme sincs róla. Az itt következő teszt elvégzése után biztosan tudni fogja a választ.
(A teszt Garry Chapman: Szólóban c. könyvében szerepel)

Szoloban

A szerelem mítosza

Sok ember azt gondolja, úgy jár a szerelemmel, mint Kolumbusz az Újvilággal. Nem is keresi, nem is gondol rá, azt' egyszer csak ott van. A Szerelem! Ennek azonban pont az ellenkezője igaz: a szerelem sokkal inkább olyan, mint törékeny virág egy kertész kezében. (részlet Josh McDowell - Bob Hostetler: Ne dobd el a zagyad c. könyvéből)

FelcsillanoSzemek

Az élet könyve

Egy fiatalember gyakran kigúnyolta a Bibliát. Egyszer megint lekicsinylő megjegyzést tett rá.
- Olvasta maga már tulajdonképpen a Bibliát? - kérdeztem tőle.
- Ugyan mit gondol? Én és a Biblia! Nevetséges!
Elővettem egy vadonatúj, borkötésű Újtestamentumot:
- Nézze, ezt a szép kis Bibliát magának adom, ha megígéri, hogy elejétől végig elolvassa.

ASzentIras

A fő, hogy érvényes útlevele legyen

'Hogy engedheti meg Isten mindezt?' 'Káin és Ábel testvérek voltak. Káin agyonütötte Ábelt. Honnan vette Káin a feleségét?' Az egyik legkedveltebb szólam: 'Lelkész úr, ön mindig Jézusról beszél. Ez fantasztikus! Hiszen így teljesen mindegy, hogy milyen vallású valaki.

AFoHogyErvenyesLegyen

Nekem hiányzik valami

Bizonyára mindannyian tapasztalták már, milyen végtelenül magányos tud lenni az ember és milyen üres az élet. Egyszerre megérzik: 'Nekem hiányzik valami! De mi?' ( Részlet Wilhelm Bush: Jézus a mi sorsunk c.könyvéből)

NekemHianyzikValami

Egyetlen feladatunk van

Az Újszövetség üzenete egyszerű, határozott és félreérthetetlen. Isten kegyelméből, hit által üdvözülünk, nem pedig jó cselekedeteink alapján. A keresztény ember egyetlen feladata, hogy higgyen Isten szeretetében és kegyelmében, amelyet ingyen kap tőle.

MiertValtoztatMegMindentAKegyelem

A női depresszió forrásai

Ha a világ hölgyei számára receptet írhatnék, mindegyiküknek javasolnék egy nagy adag önbecsülést és önértékelést (naponta háromszor, amíg a tünetek el nem múlnak).
részlet dr.James Dobson:Amit a feleségkről tudni kell(ene) c. könyvéből.

ANoiDepresszioForrasai

Mit hiszek a szerelemről (önteszt)

részlet dr.James Dobson:Amit a feleségkről tudni kell(ene) c. könyvéből.
1. Hiszem, hogy lehetséges a "szerelem az első látásra".
2. Hiszem, hogy az igazi szerelmet könnyű megkülönböztetni a fellángolástól.
3. Hiszem, hogy azok, akik őszintén szeretik egymást, nem veszekszenek és nem vitatkoznak.

MitHiszekASzerelemrol

Szexuális problémák a házasságban

Egyszer valaki azt mondta: 'Mire a telefont le-, a macskát ki-, a gyerekeket pedig ágyba teszem... ez az utolsó dolog, ami hiányzik.' Nagyon aktuális a megállapítás.
részlet dr.James Dobson: Amit a feleségkről tudni kell(ene) c. könyvéből.

SzexualisProblemakAHazassagban

Az ember értéke

Isten egyszer elment vásárolni. Olyan embert keresett, aki kedvét lelné benne, szeretné és képviselné Őt a földön. Mint minden bölcs vásárló, nem akart túlköltekezni, ugyanakkor készen állt kifizetni a szükséges összeget ahhoz, hogy megkapja, amit igazán akart.
(részlet Preston Gillham: Amit csak a férfiak tudnak c.könyvéből)

AzEmberErteke

C.S.Lewis - A fájdalom

Ha a kereszténység azt mondja, hogy Isten szereti az embert, akkor arra gondol, hogy Isten igazán szereti az embert: nem csupán "érdek nélkül", közönyösen gondoskodik a jólétünkről.

Tartalom átvétel