Skip to main content

hűség

10.20 Ismeri az Úr az övéit

„Megáll az Istennek erős fundamentuma, amelynek pecsétje ez: Ismeri az Úr az övéit" (2Tim 2,19).

08.10 Hűséges maradék

„Mindnyájan együtt voltak egy helyen" (Csel 2,1).

04.19 Kisértés vagy próba?

„Jézus így válaszolt neki: Meg van írva: Ne kísértsd a te Uradat, Istenedet" (Mt 4,7).

Nagy különbség van az istenkísértés és Isten próbára tétele között. Az első tilos, az utóbbit szívesen látja az Úr. Felszínesen tekintve a két dolog egyformának tűnhet, pedig nem az. A különbséget akkor fogjuk érzékelni, ha megismerjük Istennek Igéjében közölt akaratát. Izrael és az egyiptombeliek esete jó példa erre. Azáltal, hogy bemerészkedtek a Vörös-tengerbe, szörnyű kockázatot vállaltak.

03.06 Ajánld fel magad!

Ő majd megmondja neked, mit cselekedjél" (Ruth 3,4).

12.23 Hű és Igaz

Dátum: 
2019.12.23

Jelenések 19,11-12

12.18 Hűségünk kipróbálása

"Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukat munkálja" (Róm 8,28).

11.16 Nem a siker, hanem a hűség

"...akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére cselekedjetek" (1Kor 10,31).

10.27 A misszió módszere

"Menjetek el azért, tegyetek tanítványokká minden népet" (Mt 28,19).

09.19 Megmaradsz-e Jézus mellett?

Jézus lábnyomában

"Ti vagytok, akik megmaradtatok velem az én kísértéseimben" (Lk 22,28).

08.24 Bűneink lajstroma

"Vagy ki az az ember közületek, aki a fiának követ ad, amikor kenyeret kér tőle?" (Mt 7,9)

07.30 A csalódás fegyelmez

"Maga azonban Jézus nem bízta magát reájuk, ...mert ő maga tudta, mi van az emberben" (Jn 2,24-25).

07.08 Akarj hűséges lenni

"...válasszatok magatoknak még ma, akinek szolgáljatok" (Józs 24,15).

03.28 Nincs itt valami félreértés?

"Menjünk ismét Júdeába. Szóltak neki a tanítványok: ...újra oda mégy?" (Jn 11,7.8)

03.05 Igazán ÚR Ő?

"...csakhogy elvégezhessem az én futásomat örömmel és azt a szolgálatot, amelyet vettem az Úr Jézustól" (Csel 20,24).

12.28 Teljes bizonyosság hűségéről

Dátum: 
2019.12.28

"Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged!" (Zsid 13,5).

12.27 Szeretete és szövetsége

Dátum: 
2019.12.27

"Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békét adó szövetségem nem inog meg - mondja könyörülő Urad" (Ézs 54,10).

12.11 Mikor jön vissza Jézus?

Dátum: 
2019.12.11

Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok! (Mt 24,44)

Jézus Krisztus második eljövetelével kapcsolatban mindig megkérdezik, hogy mikor, hogyan és miért jön vissza. A Máté 24. részben Jézus részletesen tanított erről.

12.11 Tükhikosz és Trofimosz

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 20,1-4; Efézus 6,21; Kolossé 4,7-8; 2Timóteus 4,20

Képzeljük el, milyen lehetett Tróászban megpillantani azt a hajót, amelyen a Csel 20,4-ben felsorolt hét testvér utazott! Ők az apostolok munkájának gyümölcsei voltak, és ezek közül kettő Tükhikosz és Trofimosz. Mindketten ázsiaiak voltak, és az előbbiről kissé többet is olvasunk. Tapasztalatokat szereztek, ahogyan megfigyelték Pált és Szilászt a munkájukban - ültetés, építés, üldöztetések között, mégis egész idő alatt kimutatva az Úr iránti szeretetüket és odaadásukat - azt kívánjuk, hogy többet tudjunk meg róluk.

10.05 Józan visszavonulás

Dátum: 
2019.10.5

Most már a király jár előttetek, én pedig megöregedtem és megőszültem... (1Sám 12,2)

Sokak problémája, hogy nehezen tudnak visszavonulni. Van, aki belebetegszik abba, hogy nyugdíjba kell mennie. Az idős Sámuel próféta szép példát ad arra, hogyan teszi ezt Isten gyermeke.

Tartalom átvétel