Skip to main content

megtart

Így is szeretlek

Ha bûneink ellenünk szólnak is, a te nevedre tekintettel bánj velünk, Uram! (Jer 14,7a)
Bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. (1Jn 3,20)

Mennyei Atyám! Te, aki már mindent elõre látsz, ismered a szívek titkát, szándékát, vizsgálj meg most engem igéd tükrében!

Nem hagy el - soha

Hûségetek csak olyan, mint a korán tûnõ harmat. (Hós 6,4c)
Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy õ szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelõ áldozatul bûneinkért. (1Jn 4,10)

Uram, tudom, hogy megtartod ígéreted: maradj velem!

Nem ítélni, megmenteni jött

Isten után szomjazik lelkem, az élõ Isten után: Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten elõtt? (Zsolt 42,3)
Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. (Zsid 12,14)

Urunk, ments ki minket kétségeink tengerébõl!

Énértem jött, a bűnösért

Szeretlek, Uram, erõsségem! (Zsolt 18,2)
Erõsödjetek meg az Úrban és az õ hatalmas erejében. (Ef 6,10)

Mindenható Isten! Jöjj hozzánk, és áldd meg mai napunkat. Csak tebenned bízunk.

Aki megerõsít

Áldjátok Istent a gyülekezetekben! (Zsolt 68,27)
Mindazok, akik hittek, napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben, és dicsérték az Istent. (ApCsel 2,44.46-47a)

Kegyelme megtart

Jaj nekem! Elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. (Ézs 6,5a)

A százados Jézus elé küldte barátait, és ezt üzente neki: "Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy a hajlékomba jöjj." (Lk 7,6)


A lelkem várva vár, kegyelmes, hû Istenem!

A szeretet az élet sója

Nem örökké perlek, és nem vég nélkül haragszom - így szól az Úr. (Ézs 57,16)

A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, esedezik értünk. (Róm 8,34)

Uram, legyen meg rajtunk a te akaratod!

Oltalmaz, megvéd, megtart

Nyisd meg szádat a némáért, a mulandó emberek ügyéért! (Péld 31,8)

A beteg így válaszolt Jézusnak: "Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe: amíg én megyek, más lép be elõttem." (Jn 5,7)

Tartalom átvétel