Skip to main content

dicsőség

08.21 Meglátni Isten dicsőségét

„Ő azonban teljes volt Szent Szellemmel, a mennyre függesztette tekintetét, látta Isten dicsőségét és Jézust Istennek jobbja felől állni" (Csel 7,55).

07.16 Ő kezdi, Ő munkálja, Őreá nézve

„Mert Őtőle, Őáltala és Őreá nézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mindörökké" (Róm 11,36).

07.13 Előre elkészített jócselekedetek

„Az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jócselekedetekre, melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk" (Ef 2,10).

06.20 Fedetlen arccal Isten dícsőségére nézve

„Ott jelenek meg neked és szólok hozzád a fedél tetejéről, a két kérub közül, melyek a bizonyság ládája fölött vannak" (2Móz 25,22).

06.07 Ő dicsőségének gazdagsága szerint

„Azt mondja az Úr, Izrael Istene, hogy sem a vékabeli liszt el nem fogy, sem a korsóbeli olaj meg nem kevesül" (1Kir 17,14).

03.11 Isten nem olyan, mint mi

„És ismét mondta: Oda van Izrael dicsősége, mert elvétetett az Isten ládája " (1Sám 4,22).

01.20 Isten dicsősége

És amikor a felhő felszállt a hajlékról, az Izrael fiai elindultak" (2Móz 40,36).

10.16 Isten Dicsőségének a Kisugárzása

Dátum: 
2019.10.16

Zsidók 1,3; János 1,14

09.03 Dicsőség Ura

Dátum: 
2019.09.3

1Korintus 2,6-11

08.23 A Fiúság Szelleme

Dátum: 
2019.08.23

Róma 8,12-18

04.10 Dicsőséges ÚR

Dátum: 
2019.04.10

Ézsaiás 33,20-21

04.02 Mindent felülmúló dicsőség

"Az Úr küldött engem..., hogy szemeid megnyíljanak" (Csel 9,17).

02.23 Dicső Király

Dátum: 
2019.02.23

Zsoltárok 24,1-10

DICSŐ KIRÁLY

Tegnapi olvasmányunkban megjegyeztük, hogy az Úr, Jahve a jó Pásztor, aki gondoskodik népéről. A mai napi olvasmányunk azonban azt mutatja, hogy ugyanaz az Úr elfoglalja az Őt megillető helyet, mint alkalmas uralkodó, akié a világuralom.

02.18 Üdvösségem Szarva

Dátum: 
2019.02.18

Zsoltárok 18,3.36-43

ÜDVÖSSÉGEM SZARVA

Easton Bibliai szótára így írja le a "szarv" szó használatát: "Ezt a szót használják képletesen is az erőre és tisztességre. A szarvak kiábrázolnak hatalmat, uralmat, dicsőséget... A szarvak szimbólumai a királyi méltóságnak és hatalomnak is."

Ez néhány szép gondolatot sugall üdvösségünkkel kapcsolatban is. Dávid látta Isten üdvösségének hatalmát, amikor veszélyben volt. A mi üdvösségünk messzemenően nagyobb, mint Dávidé.

12.31 Nem leszünk idegenek a mennyben

Dátum: 
2019.12.31

"Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz" (Zsolt 73,24).

 Napról napra, évről évre hittel megbíztam Isten bölcsességében és szeretetében, és tudom, hogy nem hiába. Soha nem tagadott meg tőlem semmi jó dolgot, amit megígért, és biztos vagyok benne, hogy egyetlen szava sem volt hiába elhangzott szó.

Tartalom átvétel