Skip to main content

élet

Nem a halál

Nem a halál, hanem az élet az igazi áldozat végcélja (1Móz. 22).

1Móz 22.2 „Vedd magad mellé egyetlen fiadat, Izsákot, akit szeretsz, és menj el Mórijjá földjére! Ott majd mutatok neked egy hegyet, azon áldozd föl Izsákot égőáldozatként!” — mondta Isten.

12.06 Az Élő

Dátum: 
2019.12.6

Jelenések 1,18

11.21 Az Élet Igéje

Dátum: 
2019.11.21

1János 1,1-4

11.12 Szellemivé lett élet

"Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak; íme újjá lett minden" (2Kor 5,17).

10.14 A küldetés nyitja

"Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítványokká minden népet..." (Mt 28,18-19).

09.26 Szeretett Fia

Dátum: 
2019.09.26

Kolossé 1,12-14

08.26 Nyugtalankodol?

"Békességet hagyok nektek; az én békességemet adom nektek" (Jn 14,27).

07.31 Élet

Dátum: 
2019.07.31

János 14,6; 1,4-5

07.26 Feltámadás és Élet

Dátum: 
2019.07.26

János 11,14-44

07.24 Ajtó

Dátum: 
2019.07.24

János 10,1-10

07.22 Megszentelődés

"Mert ez az Isten akarata: a ti szentté lételetek" (1Tesz 4,3).

07.21 Az Élet Kenyere

Dátum: 
2019.07.21

János 6,34-40

06.16 Hogy érted ezt?

"Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja az ő barátaiért... Titeket pedig barátaimnak mondalak" (Jn 15,13.15).

05.28 A meg nem kérdezett kijelentés

"És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről" (Jn 16,23).

12.29 Onéziforosz

OLVASNIVALÓ: 
2Timóteus 1,16-18; 4,19

Pál mindkét jókívánsága, amelyet ennek a férfinak küldött, a családjára irányult. Neki egyáltalán nem szól személyes üzenet, ami valóban furcsának tűnik, ha még életben volt, és Pál ilyen tisztelettel viseltetett iránta. Én úgy gondolom, hogy itt egy gyászjelentést láthatunk őróla, amely tanúsítja, milyen nagyra értékelte és mennyire méltányolta Pál Onéziforoszt és önfeláldozó életét, amelyet élt.

Tartalom átvétel