Skip to main content

Isten

Isten-e Jézus?

Jézus a jó pásztorLétezik-e Isten? - Ezzel a kérdéssel ellentétben, azt nagyon kevesen kérdezik meg, hogy Jézus létezett-e. Általánosan elfogadott, hogy Jézus valóban ember volt aki a Földön járt Izraelben 2000 évvel ezelőtt. A vélemények ott oszlanak meg, amikor Jézus személyisége kerül szóba. Majdnem mindegyik vallás azt tanítja, hogy Jézus egy próféta volt, vagy egy bölcs tanító, esetleg egy "isteni" ember. Azonban a Biblia szerint Jézus végtelenszer több volt ezeknél...

09.04 Alap

Dátum: 
2018.09.4

1Korintus 3,10-15

08.10 Isten Által Igazolt

Dátum: 
2018.08.10

ApCsel 2,14-24

08.09 Én Uram és Én Istenem

Dátum: 
2018.08.9

János 20,19-29

03.06 Nagy Isten

Dátum: 
2018.03.6

Zsoltárok 95,1-11

01.27 Élõ Isten

Dátum: 
2018.01.27

1Sámuel 17,17-37

01.15 Istenek Istene És Uraknak Ura

Dátum: 
2018.01.15

5Mózes 10,12-22

01.01 Isten nevei

Dátum: 
2018.01.1

A Bárány, Aki Középen A Trónusnál Van
A Békesség Fejedelme
A Békesség Ura
A Bölcsesség És Értelem Szelleme
A Dicsőség És Isten Szelleme
A Fiúság Szelleme
A Föld Királyainak Fejedelme
A Fölkelő Nap Fénye
A Hatalmas Kőszál Árnyéka
A Hit Beteljesítője
A Jesurún Istene
A Jó Pásztor
A Kő, Amelyet Az Építők Megvetettek
A Könyörület Szelleme
A Körülmetélkedés Szolgája
A Láthatatlan Isten Képe
A Magasságos Isten Fia
A Megígért Szent Szellem
A Megöletett Bárány
A Megöletett Bárány
A Menny És Föld Birtokosa
A Menny Istene

12.20 Az ember csak ember; de Isten valóban Isten!

Dátum: 
2018.12.20

"Én, én vagyok vigasztalótok! Miért félsz halandó embertől, olyan embertől, aki a fű sorsára jut? Elfelejtetted alkotódat, az URat, aki az eget kifeszítette, és alapot vetett a földnek? Miért rettegsz szüntelen, mindennap az elnyomó izzó haragjától, mellyel el akar pusztítani? De hová lesz az elnyomó izzó haragja?!" (Ézs 51,12-13).

12.17 Készülünk karácsonyra

Dátum: 
2018.12.17

Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek... (Zsolt 46,11)

Ezekben a napokban nagyon sok tennivalónk van, a legtöbb ember készül karácsonyra. De hogyan?

Tervezni és szervezni kell, pénzt és időt beosztani, munka után zsúfolt üzletekben vásárolni... Aztán mire megérkezünk az ünnephez, elfogy az erő, kiürül a pénztárca, kimerülten próbálunk illedelmesen viselkedni, és sokan el is feledkeznek arról, hogy karácsony az Úr Jézus Krisztus születésnapja.

11.18 Pál, a teológus

OLVASNIVALÓ: 
Róma 1,11; 1Korintus 2,6-7; Efézus 3,3-4

Mostanában ismerjük fel azt a nagy teológiai képességet, amelyet Isten neki adott, hogy segítsen és tanítson másokat.

08.14 A királyi vőlegény és menyasszonya

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 45,1-17

A 45. ZSOLTÁR ÍRÓJA témáját annak a személynek és a jelenetnek hatalmas dicshimnuszával vezeti be, amelyről írni akar. Nehezen tud érzéseinek parancsolni. Szíve felbuzgó forráshoz hasonló, szája olyan, mint a szónoké, témája egy költemény zenei kompozíciója, nyelve gyorsíró tolla. Minden tehetségét igénybe veszi, hogy magasztalja a királyi vőlegénynek és menyasszonynak dicsőségét, 1. v.

08.01 Arany és üveg

„A város pedig tiszta arany, tiszta üveghez hasonló" (Jel 21,18).

07.16 Ő kezdi, Ő munkálja, Őreá nézve

„Mert Őtőle, Őáltala és Őreá nézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mindörökké" (Róm 11,36).

27. A 70 prófétáló vén - A Szentlélek ígérete

Igehely (történet):            A 70 prófétáló vén; A Szentlélek ígérete 4Móz 11,16-30; Jóel 3

Aranymondás/kulcsige:   Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. ApCsel 1,8

03.19 Bevezetés Mózes 5. könyvéhez (Deuteronomium)

OLVASNIVALÓ: 
5Mózes

A MÓZES 5. KÖNYVE teszi teljessé a TÓRÁ-t, a zsidó Szentírás első szakaszát. Élettel teli újbóli kifejtése és megerősítése azoknak a megállapításoknak és rendelkezéseknek, amelyeket Mózes kapott. A bemutatott törvények nemcsak tényszerű utasítások; a hallgató lelkiismeretére is hivatkoznak. Mózes, amikor elmondja utolsó üzenetét, azután sóvárog, hogy megnyerje nemzetének szívét.

Figyeljük meg a könyv öt fő jellemvonását:

03.17 Az Úré vagyok!

Isten, akié vagyok, akinek szolgálok is" (Csel 27,23).

11.29 Jézus Isten

„Én magamtól nem tehetek semmit." János 5,30

János evangéliumának 5. fejezetében az Úr Jézus kétszer is elmondja, hogy önmagától nem tehet semmit. A 19. versben így szól: „Bizony, bizony, mondom néktek: a Fiú önmagától semmit sem tehet...", és itt, a 30. versben még egyszer fölmerül ez a gondolat.

Tartalom átvétel