Skip to main content

Isten

Isten-e Jézus?

Jézus a jó pásztorLétezik-e Isten? - Ezzel a kérdéssel ellentétben, azt nagyon kevesen kérdezik meg, hogy Jézus létezett-e. Általánosan elfogadott, hogy Jézus valóban ember volt aki a Földön járt Izraelben 2000 évvel ezelőtt. A vélemények ott oszlanak meg, amikor Jézus személyisége kerül szóba. Majdnem mindegyik vallás azt tanítja, hogy Jézus egy próféta volt, vagy egy bölcs tanító, esetleg egy "isteni" ember. Azonban a Biblia szerint Jézus végtelenszer több volt ezeknél...

08.01 Arany és üveg

„A város pedig tiszta arany, tiszta üveghez hasonló" (Jel 21,18).

07.16 Ő kezdi, Ő munkálja, Őreá nézve

„Mert Őtőle, Őáltala és Őreá nézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mindörökké" (Róm 11,36).

03.17 Az Úré vagyok!

Isten, akié vagyok, akinek szolgálok is" (Csel 27,23).

10.19 Isten

Dátum: 
2019.10.19

Zsidók 1,7-9

09.27 A Láthatatlan Isten Képe

Dátum: 
2019.09.27

Kolossé 1,15

09.04 Alap

Dátum: 
2019.09.4

1Korintus 3,10-15

08.10 Isten Által Igazolt

Dátum: 
2019.08.10

ApCsel 2,14-24

08.09 Én Uram és Én Istenem

Dátum: 
2019.08.9

János 20,19-29

03.06 Nagy Isten

Dátum: 
2019.03.6

Zsoltárok 95,1-11

01.27 Élõ Isten

Dátum: 
2019.01.27

1Sámuel 17,17-37

01.15 Istenek Istene És Uraknak Ura

Dátum: 
2019.01.15

5Mózes 10,12-22

01.01 Isten nevei

Dátum: 
2019.01.1

A Bárány, Aki Középen A Trónusnál Van
A Békesség Fejedelme
A Békesség Ura
A Bölcsesség És Értelem Szelleme
A Dicsőség És Isten Szelleme
A Fiúság Szelleme
A Föld Királyainak Fejedelme
A Fölkelő Nap Fénye
A Hatalmas Kőszál Árnyéka
A Hit Beteljesítője
A Jesurún Istene
A Jó Pásztor
A Kő, Amelyet Az Építők Megvetettek
A Könyörület Szelleme
A Körülmetélkedés Szolgája
A Láthatatlan Isten Képe
A Magasságos Isten Fia
A Megígért Szent Szellem
A Megöletett Bárány
A Megöletett Bárány
A Menny És Föld Birtokosa
A Menny Istene

12.20 Az ember csak ember; de Isten valóban Isten!

Dátum: 
2019.12.20

"Én, én vagyok vigasztalótok! Miért félsz halandó embertől, olyan embertől, aki a fű sorsára jut? Elfelejtetted alkotódat, az URat, aki az eget kifeszítette, és alapot vetett a földnek? Miért rettegsz szüntelen, mindennap az elnyomó izzó haragjától, mellyel el akar pusztítani? De hová lesz az elnyomó izzó haragja?!" (Ézs 51,12-13).

12.17 Készülünk karácsonyra

Dátum: 
2019.12.17

Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek... (Zsolt 46,11)

Ezekben a napokban nagyon sok tennivalónk van, a legtöbb ember készül karácsonyra. De hogyan?

Tervezni és szervezni kell, pénzt és időt beosztani, munka után zsúfolt üzletekben vásárolni... Aztán mire megérkezünk az ünnephez, elfogy az erő, kiürül a pénztárca, kimerülten próbálunk illedelmesen viselkedni, és sokan el is feledkeznek arról, hogy karácsony az Úr Jézus Krisztus születésnapja.

11.18 Pál, a teológus

OLVASNIVALÓ: 
Róma 1,11; 1Korintus 2,6-7; Efézus 3,3-4

Mostanában ismerjük fel azt a nagy teológiai képességet, amelyet Isten neki adott, hogy segítsen és tanítson másokat.

08.14 A királyi vőlegény és menyasszonya

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 45,1-17

A 45. ZSOLTÁR ÍRÓJA témáját annak a személynek és a jelenetnek hatalmas dicshimnuszával vezeti be, amelyről írni akar. Nehezen tud érzéseinek parancsolni. Szíve felbuzgó forráshoz hasonló, szája olyan, mint a szónoké, témája egy költemény zenei kompozíciója, nyelve gyorsíró tolla. Minden tehetségét igénybe veszi, hogy magasztalja a királyi vőlegénynek és menyasszonynak dicsőségét, 1. v.

Tartalom átvétel