Skip to main content

ráhagyatkozás

06.10 Ülj le, add át terhedet

„Isten...vele együtt helyezett a mennyekbe a Krisztus Jézus által" (Ef 2,6).

06.04 Mély víz

„Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős" (2Kor 12,10).

01.22 Most jön a csoda

Jaj, jaj, édes Uram, mit cselekedjünk?" (2Kir 6,15).

11.24 Ráhagyatkozás

"Íme, mint a szolgák szemei uruk kezére, ...úgy néznek szemeink az Úrra, a mi Istenünkre" (Zsolt 123,2).

06.01 A megdöbbentő kérdés

"Embernek fia! Vajon megélednek-e ezek a tetemek?" (Ez 37,3)

04.17 Mindent vagy semmit

"Simon Péter azért, amikor hallotta, hogy ott van az Úr, magára vette az ingét... és bevetette magát a tengerbe" (Jn 21,7).

01.02 Kész vagy-e elindulni ismeretlen helyre?

 "Hit által engedelmeskedett Ábrahám, hogy menjen ki arra a helyre... és kiment, nem tudván, hova megy" (Zsid 11, 8).

09.05 Akárhova megyek, Ő velem van

Dátum: 
2019.09.5

„Veletek lesz az Úr" (2Krón 20,17).

 Komoly biztatás volt ez Jósáfát királynak, mivel nagy sokaság támadt ellene. Nagy biztatás ez nekem is, mert nagy szükségben vagyok, és legyőzésére nincs se hatalmam, se bölcsességem. Ha az Úr velem lesz, győzni fogok az élet csatájában, és minél nagyobb a megpróbáltatás, annál dicsőségesebb lesz a győzelem. De honnan tudhatom bizonyossággal, hogy az Úr velem van?

06.03 Isten mindenható

Dátum: 
2019.06.3

Hit által rejtegették Mózest születése után három hónapig szülei,... és nem féltek a király parancsától. (Zsid 11,23)

A nép még szolgasorban szenvedett, de Isten már készítette a szabadítást, és annak emberi eszközét is, Mózest.

02.03 A megszólított ember

Dátum: 
2019.02.3

Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá: „Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom." (Lk 19,5)

Magaslesből nem lehet Jézust megismerni, sem az ajándékait átvenni.  De hogyan jön le az, aki végre felkapaszkodott már valamilyen fára? Jézus szelíd hívására. Az ő igéjének különös ereje van.

01.31 Jákob, a birkózó

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 32,1-32

Jákob neve születésétől ered. Rebeka második fia a Mást kiszorító nevet kapta. A szó összefügg a sarok felemeléssel, és átvitt értelemben a birkózással. Ez a birkózó taktikája, hogy felemeli ellenfele sarkát, hogy elbizonytalanítsa, aztán kihasználja előnyét, hogy legyőzze. Így Jákob természetes hajlama látható már abban a pillanatban, amikor kijött anyja méhéből, 1Móz 25,26.

11.19 Készség a formálásra

„És elromlott az edény, melyet ő készített, és amely mint agyag volt a fazekas kezében, és azonnal más edényt készített belőle, amint a fazekas jobbnak látta megkészíteni" (Jer 18,4).

Nem hagy el - soha

Hûségetek csak olyan, mint a korán tûnõ harmat. (Hós 6,4c)
Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy õ szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelõ áldozatul bûneinkért. (1Jn 4,10)

Uram, tudom, hogy megtartod ígéreted: maradj velem!

Bizalom

Isten, meddig gyalázhat az ellenfél? Örökké csúfolhatja nevedet az ellenség? (Zsolt 74,10)
Urunk, tekints az õ fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet. (ApCsel 4,29)

Mennyei Atyám! Kérlek, adj halló fület, hogy meghalljam hívásodat!

Az Ő erőterébe kerülni

Ne légy tõlem távol, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen! (Zsolt 22,12)

Krisztus mondja: "A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyõztem a világot." (Jn 16,33)

Uram! Légy velem, mert szükségem van rád!

Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építõk! Zsolt 127,1

Tartalom átvétel