Skip to main content

cél

07.18 Istennek célja van mindennel

„Egy sem esik azok közül a földre a ti Atyátok akarata nélkül" (Mt 10,29).

Cél a mennyország

Vedd célba a mennyországot, és megkapod a földet ráadásként, de ha a föld a célod, egyik sem lesz a tiéd!

12.27 A Vég

Dátum: 
2019.12.27

Jelenések 21,5-6

11.21 Elvégeztetett

"Elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt" (Jn 17,4).

09.21 Elrendelt a szolgálatra

"És most így szól az Úr, aki engem anyám méhétől szolgájává alkotott..." (Ézs 49,5).

08.03 Isten erős kényszerítése

"Íme, felmegyünk Jeruzsálembe..." (Lk 18,31).

11.16 Hatástalan fegyverek

Dátum: 
2019.11.16

"Célt téveszt minden fegyver, amit ellened kovácsoltak, meghazudtolsz minden nyelvet, amely törvénykezni mer veled..." (Ézs 54,17).

11.09 Honnan - hová?

Dátum: 
2019.11.9

Hágár...! Honnan jössz és hová mégy?... Térj vissza úrnődhöz... (1Móz 16,8-9)

Vannak emberek, akik nem találják a helyüket, sehol sem érzik igazán jól magukat, s mindig valamilyen környezetváltozástól remélik a boldogságukat. Részben ilyen volt Hágár is, aki elfutott úrnője elől, a pusztában azonban a biztos pusztulás várt volna rá. Isten utánaküldött egy angyalt, és ezt üzente neki: „Térj vissza úrnődhöz, és alázkodj meg előtte", és utódaira nézve nagy ígéretet adott neki.

11.03 Istentől rendelt időben

Dátum: 
2019.11.3

"Mert ez a kijelentés meghatározott időre vonatkozik, hamarosan célhoz ér, és nem csal meg; ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el" (Hab 2,3).

07.20 Mire való a pénzünk?

Dátum: 
2019.07.20

Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévelyedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. (1Tim 6,10)

Mi a pénz? A gazdasági életben általános értékmérőként és csereeszközként használt érme vagy bankjegy.

06.19 Együtt küzdve és szabályszerűen küzdve

OLVASNIVALÓ: 
1Krónika 13,1-14

ISTEN SÁTORÁBAN a frigyládának kellett elfoglalnia a legszentebb helyet, ahova a főpap is csak egyszer léphetett be egy évben. Isten maga lakott a frigyláda két kerúbja felett. Ő mondta Mózesnek: „Ott jelenek meg néked", 2Móz 25,22; vö. 2Sám 6,2. A frigyláda volt Isten jelenlétének megszentelt szimbóluma népe között.

11.15 Előre és felfelé

"Ami mögöttem van, azt elfelejtve..." Filippi 3,14

Amikor ezeket a szavakat olvassuk, általában azt gondoljuk, hogy Pál itt korábbi bűneiről beszél. Tudta, hogy ezek a bűnök immár meg vannak bocsátva. Isten a háta mögé vetette őket, és soha többé meg nem emlékezik róluk. Ezért határozta el Pál is, hogy elfelejti őket, és annak, ami előtte van, nekifeszülve fut „egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért" (Fil 3,14).

07.11 Hirdesd, mégha el is ítél!

„Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék," Filippi 3,12

Láttuk, hogy magatartásunknak összhangban kell lennie vallástételünkkel. De hogy ezt a témát átfogóan és több oldalról mutassuk be, még két megjegyzést kell fűznünk hozzá.

03.30 Minden a javamra van

„Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott." Róma 8,28

Ez olyan igevers, amely a legtöbb nehézséget akkor okozza, amikor legnehezebb az életünk. Amíg lágy szellő lengedez, addig problémamentesen elmondhatjuk: „Hiszek, Uram." De amikor jönnek az élet viharai, akkor így kiáltunk: „Segíts a hitetlenségemen."

A legfontosabb döntés

Video: 
Video

Mi az életem célja? Honnan jövök és hová megyek? Miért élek?

Tartalom átvétel