Skip to main content

gondolatok

Érted szól a harang

Senki sem különálló sziget; minden ember a kontinens része, a szárazföld egy darabja; ha egy göröngyöt mos el a tenger, Európa lesz kevesebb, éppúgy, mintha egy hegyfokot mosna el, vagy barátaid házát, vagy a te birtokod; minden halállal én leszek kevesebb, mert egy vagyok az emberiséggel; ezért hát sose kérdezd, kiért szól a harang: érted szól.

(John Donne)

09.20 Kiderül

Dátum: 
2019.09.20

Géhazi... ezt gondolta: Lám, az én uram... nem fogadta el tőle, amit hozott... Majd utánafutok, hogy kapjak tőle valamit! (2Kir 5,20)

Géhazi Isten emberének, Elizeusnak a szolgája volt. Vele sem tesz kivételt Isten? Nem, mert ő nem azt nézi, hogy kik vagyunk, hanem hogy mi van a szívünkben. Sőt: akik hozzá közel vannak, azokat szigorúbban fogja, mert csak akkor használhatók az ő számára, ha tiszta az életük. S aki csak szájával tiszteli őt, de szíve távol van tőle, azt megítéli.

09.09 Visszament

Dátum: 
2019.09.9

És útra kelve el is ment az apjához. (Lk 15,20)

Meddig tart a lejtő? Addig, amíg valaki rádöbben arra, hogy ha továbbcsúszik lefelé, elpusztul. A tékozló fiú a disznói között korgó gyomorral ezt ismerte fel: ha itt maradok, éhen halok.

„Ekkor magába szállt" - ezt így is lehet fordítani: magához tért. Egy szédült állapotból végre ráébredt a valóságra. Eszébe jut az otthon, az apja, s arra gondol: mi lenne, ha hazamenne. Már keresi is a szavakat, amelyeket az apjának mondana.

04.23. Irányváltás

Dátum: 
2019.04.23

Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a tizenegyet... (Lk 24,33)

Ez a két tanítvány tehát még abban az órában indult vissza Emmausból Jeruzsálembe, hogy vigye az örömhírt: Krisztus feltámadt. Néhány óra különbséggel ugyanazon az úton, ugyanaz a két ember - de mennyire más lélekkel!

12.08 Isten másként gondolja

„Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem" (Lk 7,23).

Keresztelő Jánosnak nem tetszett a dolog. Ő olyan megújulásra törekedett, amilyennek Illés volt tanúja egykor; ehelyett lám, börtönben sínylődik, és a halál fenyegeti. Ha már neki magának nem szabad semmit végeznie, gondolhatta, akkor az Úr Jézus majd bizonyára intézkedik, hogy megbosszulja a második Illés kudarcát.

04.03 Az vagy amit gondolsz

„...mert olyan ő, mint aki számolgat magában." Példabeszédek 23,7

A. P. Gibbs szokta mondogatni: „Nem az vagy, akinek gondolod magad, hanem amit gondolsz - az vagy." A gondolkodás az a forrás, amelyből magatartásunk fakad. Ellenőrizd a forrást - gondolataidat, és ezzel ellenőrzöd a folyamatot is, amely belőle ered!

Egészséges gondolkodás

 Hogyan gondolkodjunk egészségesebb módon?

  •     Kövessük nyomon gondolatainkat!

    Légy tudatában a magadról alkotott negatív gondolataidnak! Ez az első lépés ahhoz, hogy pozitívvá válj magaddal kapcsolatban.

Tudunk-e követsére méltó erkölcsi érveket megfogalmazni?

Tudunk-e követésre méltó erkölcsi érveket megfogalmazni?

Válogatás C.S.Lewis gondolataiból

Minden igazi szeretet a Földön Isten műve, s csak annyiban a miénk, amennyiben a szeretet bennünk az Övé.
Minden élőben Isten termékeny teremtő ereje bontakozik ki és csillan meg.
A pokol egyik alapelve: magamhoz tartozom, a magam ura vagyok.
A keresztyén hit nem szól az ember Isten-kereséséről, de szól az Isten emberkereséséről!

CSLewis2

Efézusi levél 33 - Szabadulás az elménk csapdájából

Eféz 4:17 Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiábavaló gondolkodásuk szerint. 

Ez illik ide. Birkák, bárányok vagyunk, de egy másik pásztor juhai. A világnak nem akarok a birkája lenni.

Tündérország

Tündérország

(Gondolatok a Teljesen idegen című filmhez, 2009. október 6.)

Bibliai ábécé

 Küszködsz a hívő életedben? „...Adjátok oda magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek"  (Róm 6,13).

 A nyelveddel van problémád? ...Áldom az Urat mindenkor, állandóan Őt dicséri a szám" (Zsolt 34,2).

Tartalom átvétel