Skip to main content

alázat

Tegyél olyanná, mint Joe!

(Ez a történet Tony Campolo Everything You've Heard Wrong c. könyvében jelent meg, Dallas: Word, 1992, 73.o.)

Teher és nyugalom

Mt. 11.28-30 „Jöjjetek közel hozzám mind, akik elfáradtatok és nehéz terheket cipeltek! Én megnyugvást és pihenést adok nektek. Azt az igát vegyétek fel, amelyet én adok rátok. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szívből szelíd és alázatos vagyok: akkor lelketek megnyugszik és felüdül. Mert az az iga, amelyet én teszek rátok, kedves és gyönyörködtet. Az a teher, amelyet én teszek a vállaitokra, könnyű.” (Egyszerű fordítás)

03. Királyfi vagyok

3. óra   Királyfi vagyok

Cél: Hidd el, Isten számára Te vagy a legértékesebb!

Fókusz: Isten szemével nézz magadra! Az Ő számára királyfi vagy és királylány.

Kulcsszavak: alázat, engedelmesség, bizalom, küzdelem, céltudatosság, büszkeség, szabadság, felismerés

Az óra menete:

1. Dalismétlés: Énekeljük el az eddig tanult dalokat! (5 perc)

Zenehallgatás: Foci VB, Jegyezd meg jól!

 

Egymást szeretni

Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz! (Zsolt 37,8)
Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. (Jak 1,19)

Kéz nélkül, láb nélkül, aggodalmak nélkül

Video: 
Video

Nick Vujicic mesél arról, hogy miért érdemes élni. Hogy nem az számít mid van, vagy mid nincs, hanem KIT ismersz! És Nick ismeri Jézust.

 

Aratás és vetés

Sámuel ezt mondta: Ti elkövettétek mindezt a rosszat. De távol legyen tõlem, hogy ne imádkozzam többé értetek. (1Sám 12,20.23a)
Bocsásd meg vétkeinket. (Mt 6,12)

Most , a legalkalmasabb

Elküldött engem az Úr, hogy hamu helyett fejdíszt adjak Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket. (Ézs 61,1.3)
Krisztus mondja: "Ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tõletek." (Jn 16,22)

A tökéletes időpontban

Ámósz így szólt: Uram! Bocsáss meg! Mi lesz így Jákóbbal, hiszen oly kicsiny? Megbánta ezt az Úr: Nem történik meg! - mondta az Úr. (Ám 7,2-3)
Az angyal így szólt Józsefhez: "Mária fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert õ szabadítja meg népét bûneibõl." (Mt 1,21)

Tanítványság

Abnér odakiáltott Jóábnak: Hát szüntelenül vágnia kell a kardnak? Nem tudod, hogy keserves vége lesz ennek? (2Sám 2,26)
Ha lehetséges, amennyire tõletek telik, éljetek minden emberrel békességben. (Róm 12,18)

Könyörülj, Uram, rajtunk!

Biztosíték nélkül

Te vagy az én segítségem, ne vess el, ne hagyj el, szabadító Istenem! (Zsolt 27,9b)
Megjelent az Isten üdvözítõ kegyelme minden embernek. (Tit 2,11)

Adj hitet, Uram!

Ott és ahogy Ő akarja

Elõírhatok nekik ezernyi törvényt, azt gondolják, nem tartozik rájuk. (Hós 8,12)
Jézus mondta: "Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát." (Mt 7,21)

Urunk, Istenünk, köszönjük, hogy elhívtál igéddel, és elkészítesz a szolgálatra!

Felmagasztaltatik

Nézd, Uram, milyen nyomorult vagyok, mert nagyon engedetlen voltam. (JSir 1,20a)
Megbocsáttattak bûneitek Jézus Krisztus nevéért. (1Jn 2,12)

A Te akaratod

Kiszabadítja a foglyokat az Úr. (Zsolt 146,7)
Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. (Mt 5,10)

Istenünk! Megváltottál, bûneink terhétõl megszabadítottál. Imádunk szeretetedért!

Mutasd meg a helyünk!

Legyen a szívetek teljesen Istenünké, az Úré. (1Kir 8,61)
Ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is. (Lk 12,34)

Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok. (Jer 17,14)

Add Neki a magad semmiségét

Az Úr ezt mondta Abrámnak: Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. (1Móz 12,1.3)
Ha Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. (Gal 3,29)

Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem!

Téves beazonosítás

A Little River Community Gyülekezet épülete ugyanazon az utcán volt, mint a First Memorial Gyülekezeté. Mivel ugyanannak a városkának ugyanazon az utcáján volt a két gyülekezet, az ifjúsági csoportjaik gyakran versengtek egymással. Ugyanabban a softball ligában játszottak, ugyanabban a kosárlabda ligában, és kemény riválisok lettek.

A legszebb bölcsesség

Amit csak akar az Úr, megteszi az égen és a földön és a mélységes tengerekben. (Zsolt 135,6)
Tõle, általa és érte van minden: övé a dicsõség mindörökké. (Róm 11,36)


Uram, taníts minket fejünket meghajtani!

Aki féli az Urat...

Bizony, csak Istenünk, az Úr szabadítja meg Izráelt. (Jer 3,23b)
Valamennyien az õ teljességébõl kaptunk kegyelmet kegyelemre. (Jn 1,16)

Uram! Kérlek, vezess engem. Kérlek, kísérd lépteimet, hogy mindig a te ösvényeden járjak.

Az alázat az egyetlen módszer

Az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta: Kit küldjek el, ki megy el követségünkben? Én ezt mondtam: Itt vagyok, engem küldj! (Ézs 6,8)

Krisztus így imádkozott: "Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem õket a világba." (Jn 17,18)

Jöjj közel hozzám, ó Jézus, várom, hogy megszólíts!

Mindig mást ad!

Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. (Ézs 50,4b)

Jézus így szólt tanítványaihoz: "Nektek megadatott, hogy értsétek az Isten országa titkait." (Lk 8,10)


Mit Isten ad énnekem, mind jó az nékem!

Tartalom átvétel