Skip to main content

Evangelizáció

Creatió

Szerző: 
Alexander vom Stein

A könyv, amelyet az olvasó a kezében tart, merész vállalkozás. A szerző a kezdet, a Bibliában olvasható teremtési beszámoló és őstörténet feldolgozását tűzte ki célul, egyszerre vállalva a szóban forgó szakaszok ihletettségébe vetett hitét és a tudományos megmérettetést. Nem mellőzi a tudományos tényeket, hanem azt vizsgálja, miként illeszthetők be a bibliai beszámolóba, mennyiben magyarázzák és teszik érthetővé.

creatio.jpg

Több, mint ács

Szerző: 
Josh McDowell
Valamikor régen, a szkeptikus Josh McDowell úgy vélte, hogy a keresztyéneknek elment az eszük. Először gúnyolta és sértegette őket, majd elhatározta, hogy saját kutatása révén győzi le őket, megcáfolva Jézus Krisztus állításait. Meglepetésére rájött, hogy a bizonyítékok épp az ellenkezőjére utalnak.
Miért van az, hogy Istenről beszélhetünk, és senki sem lesz ideges, de amint kiejted Jézus nevét, az emberek gyakran abba akarják hagyni a beszélgetést?
tobbmintacs.jpg

Az elhallgatott igazság

Szerző: 
Friedhelm König

A "Point of no Return" - az a pont, ahonnét már nem lehet visszatérni - technikai kifejezés. Főként a légi közlekedésnél használják. Ha a pilóta már bizonyos utat megtett, s nem térhet vissza a kiindulópontjára, mert már nem elegendő üzemanyag áll a rendelkezésére, vagy más körülmények akadályozzák ebben.

azelhallgatottigazsag.jpg

Öt döntő kérdés a kereszténységről

Szerző: 
Tom Short

5 döntő kérdés a kereszténységről
Elgondolkodtató kérdések, amelyek megváltoztatják az életedet

„Azt mondták nekem, hogy egyszerűen hinnem kell… Amikor a főiskolára kerültem, felfedeztem, hogy a többi ember is ugyanazokkal a kérdésekkel szembesül, de választ nem kapnak ők sem – és így lettem ateista.” (Egy egyetemista lány Texasból)

– Valóban van bizonyíték arra, hogy Isten létezik?
– A Biblia nem csupán egy szokványos könyv?
– Végtére is nem én határozhatom meg, hogy számomra mi a jó?
– Jézus nem csupán egy jelentős tanító volt?

otdontokerdesakeresztenysegrol.jpg

Egyperces válaszok

Szerző: 
Charles H. Campbell

Egyperces válaszok a szkeptikusok 40 leggyakoribb kérdésére

Az evolúciós csalás

Szerző: 
Harun Yahya

Ez a könyv részletesen, ugyanakkor könnyen érthetően mutatja be az evolúciós elméletet védelmező "tudósok" egy részének előítéleteit, illetve csalásaikat, melyekhez szemrebbenés nélkül folyamodtak. Akik szeretnék megtudni, hogyan született az élet a Földön, és valójában hogyan lettek az emberek, azoknak feltétlenül el kell olvasniuk ezt a könyvet.

 

 

(a szerző muszlim, nem minden általa leírttal értek egyet, különösen azzal, hogy nem mutat rá a millió évek tarthatatlanságára - de ennek ellenére érdemes elolvasni a könyvet)

azevolucioscsalas.jpg

Ő létezik és nem hallgat

Szerző: 
Fracis A. Schaeffer

Választ tud-e adni a keresztyénség a XX. század filozófiai kérdéseire? F. A. Schaeffer szerint ez az egyetlen gondolatrendszer, amely következetes válaszokkal szolgálhat. Könyvében a metafizika és az erkölcs mellett külöm hangsúlyt fektet az ismeretelmélet problémáira: hogyan tudunk, honnan tudjuk, hogy tudunk?

OLetezikEsNemHallgat

Küzdelem az élet értelméért

Szerző: 
David W.Gooding, John C. Lennox

- Világnézetünk alakítása -

kuzdelemazeletertelmeert.jpg

Egyetemes vallástörténet

Szerző: 
Tonhaizer Tibor

A könyv nem csupán lexikális ismeretanyagot nyújt, hanem arra törekszik, hogy főként az eszmei vonatkozásokat kiemelve nyújtson alapvető tájékoztatást a legismertebb vallási irányzatokról az ókortól napjainkig. A különböző világvallások szent irataiból összeállított szemelvénygyűjtemény segíti a tényanyagok megértését.

egyetemesvallastortenet.jpg

Miként lehet az enyém

Szerző: 
Albert Kammer

Üzenet az őszintén kereső lelkek számára, akik még bizonytalanok üdvösségük felől, valamint a hitben kezdők számára. (15 A5 oldal)

mikentlehetazenyem.jpg

Jelek a mindenségből

Szerző: 
Werner Gitt

Ez a könyv nem csillagászati szakkönyv, de e gyorsan növekvő szaktudománynak sok új ismeretét is feldolgozta.
Célkitűzése az, hogy a csillagászati tényeket összekapcsolja bibliai kijelentésekkel...

jelekamindensegbol.jpg

Az antropozófia

Szerző: 
Lothar Gassmann

Az antropozófia, keresztyén szemmel
Okkultizmus, antropozófia, Waldorf-pedagógia.
Manapság elszaporodtak városokban az alternatív iskolák és óvodák.
A Waldorf-módszerek vonzónak tünnek egyes szülőknek, mert valami más, valami új... közben nem is ismerik a hátterét.
A könyv függelékében: Vándor Péter: A Waldorf-pedagógiáról.

AzAntropozofia

A lélekmentő

Szerző: 
Charles Haddon Spurgeon
Vajon ismerjük-e az igazi Spurgeont? Ismerjük-e Spurgeon teológiáját, biblikus nézeteit, szolgálatának prioritásait, missziói módszereit, lelki tusáit? Tudjuk-e például róla, hogy nem kötött kompromisszumot az igazság kárára? Tisztában vagyunk-e azzal, hogy bizonyos tankérdésekben hogyan vélekedett? Tudjuk-e miért volt kész leginkább lándzsát törni?
alelekmento.jpg

Van-e ott valaki?

Szerző: 
David Watson

"Isten nélkül az élet rendkívül sivár"-írja a szerző
A könyv arra hív minket, hogy vizsgáljuk meg a szerző által felvetett Jézus Krisztussal kapcsolatos tényeket, és tanuljuk meg, hogyan juthatunk el általa Istenhez

vaneottvalaki.jpg

Bizonyítékok

Szerző: 
Josh McDowell

Hitvédelem a XXI. században
Lehet-e gondolkodó ember keresztyén a XXI.században? Megáll-e a keresztyénség a XXI. századi kritika előtt?
Josh McDowell klasszikus hitvédelmi könyve tényekre építve, régészeti bizonyítékok, kutatási eredmények, teológiai érvek segítségével válaszolja meg a kor keresztyénséggel kapcsolatos kételkedő kérdéseit.

Bizonyitekok

Csak pár lépés

Szerző: 
Bill Hybels

- Vezessük hitre az embereket néhány egyszerű lépés segítségével! -

CsakParLepes

Utcai misszió

Szerző: 
Ulrich Hofius - Dorothee Kluitenberg

A szabadtéri missziómunka kézikönyve

Tudd, hogy miért hiszel!

Szerző: 
Paul E. Little

Mit és miben hiszünk? Kiben hiszünk, ki a mi Megváltónk? Különbséget kell tudnunk tenni hit és hiszékenység között. A világ nagyon figyel és óvatos. Jól is teszik... manapság rengeteg dívatos, "trendi" dologgal próbálnak elcsábítani minket. Csak a hiteles és őszinte bizonyságot fogadják el, de ehhez felkészültnek kell lenni!

TuddHogyMiertHiszel

Jézus másként

Szerző: 
Philip Yancey

(Jesus I never knew)

Ez már a világhírű szerző harmadik könyve - a sorozaton belül -, amit a Harmat kiadó ad ki az elmúlt évek során. Előző két könyve: - Meghökkentő kegyelem és a - Rejtjelek egy másik világból...voltak.

JezusMaskent

Csodák és csodálatos dolgok

Szerző: 
Werner Gitt

Éppen az elmúlt évtizedekben hallottuk a tudomány fantasztikus eredményeit: az embernek sikerült a holdra eljutni, a Dolly nevű báránt klónozták és az ember genomját kapcsolódási sorrendbe rendezték. Ilyen felvilágosodott korban lehetne-e még hinni a Biblia csodáiban?

CsodakEsCsodalatosDolgok
Tartalom átvétel