Skip to main content

Evangelizáció

Több, mint ács

Szerző: 
Josh McDowell
Valamikor régen, a szkeptikus Josh McDowell úgy vélte, hogy a keresztyéneknek elment az eszük. Először gúnyolta és sértegette őket, majd elhatározta, hogy saját kutatása révén győzi le őket, megcáfolva Jézus Krisztus állításait. Meglepetésére rájött, hogy a bizonyítékok épp az ellenkezőjére utalnak.
Miért van az, hogy Istenről beszélhetünk, és senki sem lesz ideges, de amint kiejted Jézus nevét, az emberek gyakran abba akarják hagyni a beszélgetést?
tobbmintacs.jpg

Öt döntő kérdés a kereszténységről

Szerző: 
Tom Short

5 döntő kérdés a kereszténységről
Elgondolkodtató kérdések, amelyek megváltoztatják az életedet

„Azt mondták nekem, hogy egyszerűen hinnem kell… Amikor a főiskolára kerültem, felfedeztem, hogy a többi ember is ugyanazokkal a kérdésekkel szembesül, de választ nem kapnak ők sem – és így lettem ateista.” (Egy egyetemista lány Texasból)

– Valóban van bizonyíték arra, hogy Isten létezik?
– A Biblia nem csupán egy szokványos könyv?
– Végtére is nem én határozhatom meg, hogy számomra mi a jó?
– Jézus nem csupán egy jelentős tanító volt?

otdontokerdesakeresztenysegrol.jpg

Egyperces válaszok

Szerző: 
Charles H. Campbell

Egyperces válaszok a szkeptikusok 40 leggyakoribb kérdésére

Az evolúciós csalás

Szerző: 
Harun Yahya

Ez a könyv részletesen, ugyanakkor könnyen érthetően mutatja be az evolúciós elméletet védelmező "tudósok" egy részének előítéleteit, illetve csalásaikat, melyekhez szemrebbenés nélkül folyamodtak. Akik szeretnék megtudni, hogyan született az élet a Földön, és valójában hogyan lettek az emberek, azoknak feltétlenül el kell olvasniuk ezt a könyvet.

 

 

(a szerző muszlim, nem minden általa leírttal értek egyet, különösen azzal, hogy nem mutat rá a millió évek tarthatatlanságára - de ennek ellenére érdemes elolvasni a könyvet)

azevolucioscsalas.jpg

Ő létezik és nem hallgat

Szerző: 
Fracis A. Schaeffer

Választ tud-e adni a keresztyénség a XX. század filozófiai kérdéseire? F. A. Schaeffer szerint ez az egyetlen gondolatrendszer, amely következetes válaszokkal szolgálhat. Könyvében a metafizika és az erkölcs mellett külöm hangsúlyt fektet az ismeretelmélet problémáira: hogyan tudunk, honnan tudjuk, hogy tudunk?

OLetezikEsNemHallgat

Küzdelem az élet értelméért

Szerző: 
David W.Gooding, John C. Lennox

- Világnézetünk alakítása -

kuzdelemazeletertelmeert.jpg

Egyetemes vallástörténet

Szerző: 
Tonhaizer Tibor

A könyv nem csupán lexikális ismeretanyagot nyújt, hanem arra törekszik, hogy főként az eszmei vonatkozásokat kiemelve nyújtson alapvető tájékoztatást a legismertebb vallási irányzatokról az ókortól napjainkig. A különböző világvallások szent irataiból összeállított szemelvénygyűjtemény segíti a tényanyagok megértését.

egyetemesvallastortenet.jpg

Miként lehet az enyém

Szerző: 
Albert Kammer

Üzenet az őszintén kereső lelkek számára, akik még bizonytalanok üdvösségük felől, valamint a hitben kezdők számára. (15 A5 oldal)

mikentlehetazenyem.jpg

Jelek a mindenségből

Szerző: 
Werner Gitt

Ez a könyv nem csillagászati szakkönyv, de e gyorsan növekvő szaktudománynak sok új ismeretét is feldolgozta.
Célkitűzése az, hogy a csillagászati tényeket összekapcsolja bibliai kijelentésekkel...

jelekamindensegbol.jpg

Az antropozófia

Szerző: 
Lothar Gassmann

Az antropozófia, keresztyén szemmel
Okkultizmus, antropozófia, Waldorf-pedagógia.
Manapság elszaporodtak városokban az alternatív iskolák és óvodák.
A Waldorf-módszerek vonzónak tünnek egyes szülőknek, mert valami más, valami új... közben nem is ismerik a hátterét.
A könyv függelékében: Vándor Péter: A Waldorf-pedagógiáról.

AzAntropozofia

A lélekmentő

Szerző: 
Charles Haddon Spurgeon
Vajon ismerjük-e az igazi Spurgeont? Ismerjük-e Spurgeon teológiáját, biblikus nézeteit, szolgálatának prioritásait, missziói módszereit, lelki tusáit? Tudjuk-e például róla, hogy nem kötött kompromisszumot az igazság kárára? Tisztában vagyunk-e azzal, hogy bizonyos tankérdésekben hogyan vélekedett? Tudjuk-e miért volt kész leginkább lándzsát törni?
alelekmento.jpg

Van-e ott valaki?

Szerző: 
David Watson

"Isten nélkül az élet rendkívül sivár"-írja a szerző
A könyv arra hív minket, hogy vizsgáljuk meg a szerző által felvetett Jézus Krisztussal kapcsolatos tényeket, és tanuljuk meg, hogyan juthatunk el általa Istenhez

vaneottvalaki.jpg

Bizonyítékok

Szerző: 
Josh McDowell

Hitvédelem a XXI. században
Lehet-e gondolkodó ember keresztyén a XXI.században? Megáll-e a keresztyénség a XXI. századi kritika előtt?
Josh McDowell klasszikus hitvédelmi könyve tényekre építve, régészeti bizonyítékok, kutatási eredmények, teológiai érvek segítségével válaszolja meg a kor keresztyénséggel kapcsolatos kételkedő kérdéseit.

Bizonyitekok

Csak pár lépés

Szerző: 
Bill Hybels

- Vezessük hitre az embereket néhány egyszerű lépés segítségével! -

CsakParLepes

Utcai misszió

Szerző: 
Ulrich Hofius - Dorothee Kluitenberg

A szabadtéri missziómunka kézikönyve

Tudd, hogy miért hiszel!

Szerző: 
Paul E. Little

Mit és miben hiszünk? Kiben hiszünk, ki a mi Megváltónk? Különbséget kell tudnunk tenni hit és hiszékenység között. A világ nagyon figyel és óvatos. Jól is teszik... manapság rengeteg dívatos, "trendi" dologgal próbálnak elcsábítani minket. Csak a hiteles és őszinte bizonyságot fogadják el, de ehhez felkészültnek kell lenni!

TuddHogyMiertHiszel

Jézus másként

Szerző: 
Philip Yancey

(Jesus I never knew)

Ez már a világhírű szerző harmadik könyve - a sorozaton belül -, amit a Harmat kiadó ad ki az elmúlt évek során. Előző két könyve: - Meghökkentő kegyelem és a - Rejtjelek egy másik világból...voltak.

JezusMaskent

Csodák és csodálatos dolgok

Szerző: 
Werner Gitt

Éppen az elmúlt évtizedekben hallottuk a tudomány fantasztikus eredményeit: az embernek sikerült a holdra eljutni, a Dolly nevű báránt klónozták és az ember genomját kapcsolódási sorrendbe rendezték. Ilyen felvilágosodott korban lehetne-e még hinni a Biblia csodáiban?

CsodakEsCsodalatosDolgok

Rejtjelek egy másik világból

Szerző: 
Philip Yancey

Vajon csupán a látható világ létezik-e, vagy valami más is megbújik mögötte? A szerző szerint a természeti és a természetfölötti ugyanannak a valóságnak két különböző megnyilvánulása.
Kiknek ajánljuk ezt a remek könyvet?

RejtjelekEgyMasikVilagbol

A tudomány valóban eltemette Istent?

Szerző: 
John C. Lennox

"A tudomány és a vallás viszonyának kiváló, érvekkel alátámasztott újraértékelése, amely új fényben világítja meg napjaink fő vitáit. El kell olvasnia mindenkinek, aki el szokott tűnődni az élet legfontosabb kérdésein." Alister McGrath MA DPhil DD, a történelmi teológia professzora, Oxfordi Egyetem

ATudomanyValobanEltemetteIstent
Tartalom átvétel