Skip to main content

Bibliamagyarázat

Napról napra együtt bibliai személyekkel

Szerző: 
Ivan Steeds

A sorozat harmadik tagja jelent meg, amely hasonló felosztásban készült az előző részekhez. Az év minden napjára kínál egy igét és egy rövid elmélkedést, amelyben Ádámtól - Gájuszig olvashatunk, hogy minél jobban megismerjük a Biblia fontos szereplőit...

Remek ötlet, teljesen újszerű... ilyen megoldással még nem találkoztunk!

naprolnapraegyuttbibliaiszemelyekkel.jpg

Ezékiás

Szerző: 
Wolfgang Bühne
„Bízott az ÚRban, Izráel Istenében; nem volt hozzá hasonló senki Júda királyai között, sem előtte, sem utána” (2Királyok 18,5). 

 

Milyen páratlan és rendkívüli módon értékeli Isten Ezékiás király személyét és életét!  Ennek ellenére azonban Ezékiás gyakran háttérbe szorul a többi bibliai személy mögött. Ugyanakkor minden okunk megvan arra, hogy tanulmányozzuk ennek a férfinak nagy hatású történetét, mivel fontos dolgokat tanulhatunk belőle, és áldott szolgálatokra készíthet fel bennünket.

 

ezekias.jpg

Láttuk Jézus Krisztus dicsőségét

Szerző: 
C. H. Spurgeon
Áldott szolgálatának negyvenes éveiben C.H. Spurgeon (1834-1892) nagy előszeretettel prédikált újra meg újra az Úr Jézus csodáiról. Ezek az erőteljes igehirdetések annak bizonyságai, hogyan tudta Isten ezt a férfit arra használni, hogy megnyissa keresztyéneknek és nem keresztyéneknek a szemét Isten Fia nagyságára és dicsőségére.
lattukjezuskrisztusdicsoseget.jpg

Krisztus iskolájában

Szerző: 
David Gooding

A könyv arról szól, hogyan lehetünk mi is Jézus Krisztus tanítványai az akkori tanítványokkal együtt a János 13:17 alapján.

krisztusiskolajaban.jpg

Napról napra végig az Újszövetségen

Szerző: 
D.Clapham, J.Heading, M.Horlock

Áhítatos könyv, amely az Újszövetség könyveit vezérfonalhoz hasonlóan részről-részre haladva veszi sorra.
Hasznos segítséget ad az Ige mondanivalója feletti elmélkedések­ben, annak megértésében.

naprolnapravegigazujszovetsegen.jpg

Napról napra végig az Ószövetségen

Szerző: 
C.E.Hocking, M.Horlock

Napi áhítatos könyv, a Ószövetségi igék alapján.
Egy év alatt, közel a teljes Ószövetségen átvezeti az olvasót...

naprolnapravegigazoszovetsegen.jpg

Megszentelődés - torzkép és valóság

Szerző: 
Ironside, H.A.

Az üdvösség a megtérésen kívül függ-e még azoktól a cselekedetektől, amelyeket a keresztyén ember maga visz véghez?
Örök vita anyagát képezi ez a keresztyének között... Van -e járulékos keresztyén élmény, van-e "második áldás" és tökéletes megszabadulás a bűntől?

megszentelodestorzkepesvalosag.jpg

Krisztus iskolájában

Szerző: 
Gooding, David Dr. Proof

A szentségről a János 13-17 alapján.
A könyv arról szól, hogyan lehetünk mi is Jézus Krisztus tanítványai az akkori tanítványokkal együtt a János 13:17 alapján.

krisztusiskolajaban.jpg

Hogyan használja az Újszöv. az Ószövetséget?

Szerző: 
Gooding, David Dr. Proof

- Isten sokféle bölcsessége -
Myrtlefield igetanulmányozó könyv.
Egy zsidó hölgy találkozott néhány keresztyénnel, akik folyton prófétai szakaszokat idéztek az Ószövetségből, és az állították, hogy ezeket Jézus teljesítette be az Újszövetségben. A zsidó hölgy ösztönösen érezte, hogy ezek a keresztyének vagy hibásan idéznek vagy nem korrekt módon értelmezik azt. Úgy érezte, ellenőriznie kell őket. Elment egy zsidó könyvkereskedőhöz - akiben megbízott -, és kért tőle egy Ószövetséget.

hogyanhasznaljaazujszovetsegazoszovetseget.jpg

Az evangélium Lukács szerint

Szerző: 
David Gooding

- A harmadik evangélium új megvilágítása -
Lukács (az orvos) Isten Fiát úgy mutatja be, aki mennyei dicsőségből jött közénk,
hogy szenvedjen és meghaljon értünk.
S visszatért dicsőségébe, de újra eljön...

azevangeliumlukacsszerint.jpg

Tanítványság

Szerző: 
Greg Laurie

E  könyv  célja,  hogy  visszavezessen  bennünket  az  újszövetségi keresztyén életre, hogy úgy éljünk, amint azt Jézus tanította, és ahogy a korai Egyház is élt. Meggyőződésem, hogy minden tanítvány hívő, de nem minden hívő tanítvány! Jézus egész világosan tanítványságra hív minden hívőt.  Ha  hívására  nem  válaszolunk,  híjával  leszünk  az  Ő  tökéletes akaratának, és célt tévesztünk, mert nem úgy éljük a keresztyén életet, ahogy azt valóban élnünk kellene!

A boldogság törvénye

Szerző: 
Vankó Zsuzsa

Bibliai etika és antropológia.

Mit mond a Biblia

Szerző: 
Vankó Zsuzsa

Önmagáról

A világmindenség teremtő Istenéről

A rossz és a bűn eredetéről

A jó és a gonosz közötti nagy küzdelemről az emberi történelemben

A bűn hatalmából kiszabadító Megváltóról, Jézus Krisztusról

Isten és az ember kapcsolatáról; A megtérésről és az imádságról

mitmondabiblia.jpg

A Messiás élete

Szerző: 
Dr.Arnold G. Fruchtenbaum

- Központi események zsidó szemszögből -
Igen sokszor előfordul, hogy a Krisztusban hívő zsidók jobban meg tudják érteni Isten Igéjét, mint a más népből való keresztyének.
Különösképpen akkor, ha olyan alapos tanulmányokat folytattak, mint maga a szerző...

amessiaselete.jpg

Mikor jön el a Messiás?

Szerző: 
Harald Fölsch

Válasz a zsidó népnek

mikorjonelamessias.jpg

Zsoltárok világa

Szerző: 
Reisinger János dr.

Sola Scriptura kiadvány, 1999.

zsoltarokvilaga.jpg

Napról napra végig a Biblián

Szerző: 
John Bennett

Isten nevei és címei.

Az év minden napjára kínál egy igét és egy rövid elmélkedést, amelyben Isten neveiről és címeiről - olvashatunk, hogy minél jobban megismerjük a Bibliát és Istent...

naprolnapravegigabiblian.jpg

Együtt Jézussal

Szerző: 
Joó Sándor

Igehirdetések 1946-1970

egyuttjezussal.jpg

3:16 A remény számai

Szerző: 
Max Lucado

Max Lucado (Harc az óriásokkal, Az élet nem rólam szól, Panchinello-sorozat) jelenleg hazánkban is az egyik legismertebb és legnépszerűbb keresztyén szerző. Könyvei hazánkban is méltó elismerésben részesültek, egy új fejezetet nyitottak a keresztyén irodalomban. Olyan csodálatos és olvasmányos stílusban ír, hogy könyvei már egy magasabb irodalmi szintre emelkednek.

3.16.aremenyszamai.jpg

Isten terve Izráellel

Szerző: 
James Montgomery Boice
A zsidók gyakran a figyelem középpontjában voltak, amióta Isten kiválasztotta őket, és nincs másként ez manapság sem. Természetesen a zsidó kérdés sok ember megoszt, és néha megrémülve tapasztaljuk, hogy még ma is milyen indulatokat tud kiváltani. Nyilvánvaló, a kérdés politikai töltete megnehezíti a keresztyén állásfoglalást.
istenterveizraellel.jpg
Tartalom átvétel