Skip to main content

Bibliamagyarázat

Napról napra együtt bibliai személyekkel

Szerző: 
Ivan Steeds

A sorozat harmadik tagja jelent meg, amely hasonló felosztásban készült az előző részekhez. Az év minden napjára kínál egy igét és egy rövid elmélkedést, amelyben Ádámtól - Gájuszig olvashatunk, hogy minél jobban megismerjük a Biblia fontos szereplőit...

Remek ötlet, teljesen újszerű... ilyen megoldással még nem találkoztunk!

naprolnapraegyuttbibliaiszemelyekkel.jpg

Napról napra végig az Újszövetségen

Szerző: 
D.Clapham, J.Heading, M.Horlock

Áhítatos könyv, amely az Újszövetség könyveit vezérfonalhoz hasonlóan részről-részre haladva veszi sorra.
Hasznos segítséget ad az Ige mondanivalója feletti elmélkedések­ben, annak megértésében.

naprolnapravegigazujszovetsegen.jpg

Napról napra végig az Ószövetségen

Szerző: 
C.E.Hocking, M.Horlock

Napi áhítatos könyv, a Ószövetségi igék alapján.
Egy év alatt, közel a teljes Ószövetségen átvezeti az olvasót...

naprolnapravegigazoszovetsegen.jpg

Megszentelődés - torzkép és valóság

Szerző: 
Ironside, H.A.

Az üdvösség a megtérésen kívül függ-e még azoktól a cselekedetektől, amelyeket a keresztyén ember maga visz véghez?
Örök vita anyagát képezi ez a keresztyének között... Van -e járulékos keresztyén élmény, van-e "második áldás" és tökéletes megszabadulás a bűntől?

megszentelodestorzkepesvalosag.jpg

Krisztus iskolájában

Szerző: 
Gooding, David Dr. Proof

A szentségről a János 13-17 alapján.
A könyv arról szól, hogyan lehetünk mi is Jézus Krisztus tanítványai az akkori tanítványokkal együtt a János 13:17 alapján.

krisztusiskolajaban.jpg

Hogyan használja az Újszöv. az Ószövetséget?

Szerző: 
Gooding, David Dr. Proof

- Isten sokféle bölcsessége -
Myrtlefield igetanulmányozó könyv.
Egy zsidó hölgy találkozott néhány keresztyénnel, akik folyton prófétai szakaszokat idéztek az Ószövetségből, és az állították, hogy ezeket Jézus teljesítette be az Újszövetségben. A zsidó hölgy ösztönösen érezte, hogy ezek a keresztyének vagy hibásan idéznek vagy nem korrekt módon értelmezik azt. Úgy érezte, ellenőriznie kell őket. Elment egy zsidó könyvkereskedőhöz - akiben megbízott -, és kért tőle egy Ószövetséget.

hogyanhasznaljaazujszovetsegazoszovetseget.jpg

Az evangélium Lukács szerint

Szerző: 
David Gooding

- A harmadik evangélium új megvilágítása -
Lukács (az orvos) Isten Fiát úgy mutatja be, aki mennyei dicsőségből jött közénk,
hogy szenvedjen és meghaljon értünk.
S visszatért dicsőségébe, de újra eljön...

azevangeliumlukacsszerint.jpg

Tanítványság

Szerző: 
Greg Laurie

E  könyv  célja,  hogy  visszavezessen  bennünket  az  újszövetségi keresztyén életre, hogy úgy éljünk, amint azt Jézus tanította, és ahogy a korai Egyház is élt. Meggyőződésem, hogy minden tanítvány hívő, de nem minden hívő tanítvány! Jézus egész világosan tanítványságra hív minden hívőt.  Ha  hívására  nem  válaszolunk,  híjával  leszünk  az  Ő  tökéletes akaratának, és célt tévesztünk, mert nem úgy éljük a keresztyén életet, ahogy azt valóban élnünk kellene!

A boldogság törvénye

Szerző: 
Vankó Zsuzsa

Bibliai etika és antropológia.

Mit mond a Biblia

Szerző: 
Vankó Zsuzsa

Önmagáról

A világmindenség teremtő Istenéről

A rossz és a bűn eredetéről

A jó és a gonosz közötti nagy küzdelemről az emberi történelemben

A bűn hatalmából kiszabadító Megváltóról, Jézus Krisztusról

Isten és az ember kapcsolatáról; A megtérésről és az imádságról

mitmondabiblia.jpg

A Messiás élete

Szerző: 
Dr.Arnold G. Fruchtenbaum

- Központi események zsidó szemszögből -
Igen sokszor előfordul, hogy a Krisztusban hívő zsidók jobban meg tudják érteni Isten Igéjét, mint a más népből való keresztyének.
Különösképpen akkor, ha olyan alapos tanulmányokat folytattak, mint maga a szerző...

amessiaselete.jpg

Mikor jön el a Messiás?

Szerző: 
Harald Fölsch

Válasz a zsidó népnek

mikorjonelamessias.jpg

Zsoltárok világa

Szerző: 
Reisinger János dr.

Sola Scriptura kiadvány, 1999.

zsoltarokvilaga.jpg

Napról napra végig a Biblián

Szerző: 
John Bennett

Isten nevei és címei.

Az év minden napjára kínál egy igét és egy rövid elmélkedést, amelyben Isten neveiről és címeiről - olvashatunk, hogy minél jobban megismerjük a Bibliát és Istent...

naprolnapravegigabiblian.jpg

Együtt Jézussal

Szerző: 
Joó Sándor

Igehirdetések 1946-1970

egyuttjezussal.jpg

3:16 A remény számai

Szerző: 
Max Lucado

Max Lucado (Harc az óriásokkal, Az élet nem rólam szól, Panchinello-sorozat) jelenleg hazánkban is az egyik legismertebb és legnépszerűbb keresztyén szerző. Könyvei hazánkban is méltó elismerésben részesültek, egy új fejezetet nyitottak a keresztyén irodalomban. Olyan csodálatos és olvasmányos stílusban ír, hogy könyvei már egy magasabb irodalmi szintre emelkednek.

3.16.aremenyszamai.jpg

Isten terve Izráellel

Szerző: 
James Montgomery Boice
A zsidók gyakran a figyelem középpontjában voltak, amióta Isten kiválasztotta őket, és nincs másként ez manapság sem. Természetesen a zsidó kérdés sok ember megoszt, és néha megrémülve tapasztaljuk, hogy még ma is milyen indulatokat tud kiváltani. Nyilvánvaló, a kérdés politikai töltete megnehezíti a keresztyén állásfoglalást.
istenterveizraellel.jpg

23. zsoltár

Szerző: 
R.B. Thieme

Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizek­hez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az Ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem.

1500 bölcs gondolat

Szerző: 
Charles Heddon Spurgeon

C.H. Spurgeon minden, a kötetünkbe felvett gondolata mélyen a Szentírásban gyökerező és így szinte reflektorfénybe állítja a szellemi-lelki - sokszor rejtett - isteni igazságokat. A szerzőre jellemző az Istentől kapott, finom, tiszteletteljes humor, amely még érthetőbbé teszi a gondolatait

Spurgeon1500BolcsGondolat

Halál a városban

Szerző: 
Francis A. Schaeffer

Death in the City (1969)

HalalAVarosban
Tartalom átvétel