Skip to main content

11. Vajon nem vesztek el bizonyos könyvek a Bibliából?

Nem. A Biblia „elveszett könyveinek" tartott talált írások — Tamás, Fülöp és Mária Magdaléna un. evangéliumai — nem elveszett evangéliumok voltak, hanem ál-evangéliumok, melyeket a korai egyház visszautasított, mint nem ihletett, hamis írásokat. A keresztény egyház ismerte ezeket a dokumentumokat, de szándékosan kihagyták őket a Bibliából, könnyedén felismerve, hogy nem isteni ihletésűek.

Mi magunk is biztosak lehetünk benne, hogy ezek a könyvek nem tartoznak a Bibliához. Miért? Először is azért, mert nem valamelyik apostol vagy annak közeli munkatársa írta őket (pl. Márk vagy Lukács). A legtöbb - akár keresztény akár nem keresztény - tudós szerint ezek a gnosztikus evangéliumok a második és a harmadik évszázadból származnak, Jézus földi életénél sokkal későbbi időszakból. Másodszor pedig, ezek az írások ellentétben állnak a hiteles kinyilatkoztatásokkal.[1]

Teljesen biztos lehetsz abban, hogy Isten, aki a Biblia szavainak leírására indított embereket (2Timóteus 3,16, 2Péter 1,21), gondoskodott arról, hogy egyetlen tőle ihletett írás se vesszen el. Bolondság lenne azt gondolni, hogy egy mindentudó, mindenható Isten nyomát veszthetné a Bibliába szánt könyveknek, vagy — ha már itt tartunk- bármi másnak.


A Bibliáról:

„Azt kell mondanom, hogy a kereszténység bizonyítékainak éveken át tartó elmélyült tanulmányozása után határozottan és egyre erősebben meg vagyok győződve a Biblia hitelességéről és teljességében Istentől való ihletettségéről. A Biblia valóban Isten Szava."
(Simon Greenleaf (1783—1853), a Harvard Jogi Iskola megalapítója és professzora, az Amerikai Biblia Társasággal folyó levelezésében, 1852. november 6-án.)

„Tizennyolc évszázadon keresztül a pusztítás minden eszközét, amit a tudomány, filozófia, bölcsesség, érvelés vagy erőszak ki tudott találni egy könyv megsemmisítésére, bevetették e könyv ellen azért, hogy eltöröljék a föld színéről. Ennek ellenére, ma sokkal inkább hatalmában tartja a világot, mint valaha. Ha ember által írott könyv lenne, már századokkal ezelőtt megsemmisítették volna..."
(R.A. Torrey (1856-1928), a Los Angeles-i Biblia Intézet dékánja, több mint 40 könyv szerzője, Ten Reasons Why I Believe the Bible is the Word of God. 1898, 5. ok [Tíz érv, amiért hiszem, hogy a Biblia Isten Szava].)[1] Vedd figyelembe, hogy Tamás evangéliuma milyen lealacsonyító szavakat tesz Péter apostol és Jézus szájába a 114. versben. Péter állítólag ezt mondja: „Küldd el Máriát tőlünk, mert a nők nem érdemlik az életet". Jézus válasza erre: „Nézd, elvezetem őt a férfivá váláshoz, hogy ő is élő szellemmé legyen, hozzátok, férfiakhoz hasonlóan. Mert minden nő, aki férfivá teszi magát, beléphet a menny birodalmába". Az ilyen mondások nyilvánvalóvá tették a korai keresztények számára, hogy ezek a gnosztikus evangéliumok nem tartoznak a hiteles, Istentől ihletett Szentíráshoz.