Skip to main content

16. Vannak-e a Bibliában tudományos tévedések?

Úgy tűnhet, hogy a Biblia nincs összhangban néhány mai modern elmélettel, például a darwini evolúcióval, de amikor az igazi, ellenőrizhető és bebizonyítható tudományos tényeket vizsgáljuk, akkor teljes az összhang a Biblia és a dolgok állása között. A Biblia szerzői nemcsak pontosan leírták a minket körülvevő világegyetemet, hanem számos olyan tényt is a tudtunkra adtak róla, melyet a modern tudósok csak több ezer évvel később fedeztek fel. Következzen három rövid példa erre.

Az első példa a föld alakjával kapcsolatos. Kb. 2600 évvel ezelőtt, amikor a legtöbben úgy gondolták, hogy a föld lapos, Ézsaiás kijelentette, hogy a föld valójában gömbölyű (Ézsaiás 40,22).

A második példa a föld felfüggesztésével kapcsolatos. Jób, aki a Biblia egyik legrégebbi könyvének a szerzője, több mint 4000 évvel ezelőtt azt állította, hogy Isten a „semmiség fölé" függesztette fel a földet (Jób 26,7) [a Károli Biblia szóhasználatával élve - a ford. megj.]. Csak 1650-ben fedezték fel a tudósok, hogy ez valóban így van. A hinduk azt hitték, hogy a föld egy elefánt hátán nyugszik, mely egy végtelenül nagy tengerben úszó teknős hátán áll. A görögök hiedelme szerint pedig Atlasz, a mitológiai isten hordozta a földet a vállain!

A harmadik példa a Nappal kapcsolatos. A Kr.u. 7. században íródott Korán azt írja, hogy naplementekor a Nap egy sáros patakba süllyed (Surah 18:86), viszont Dávid kb. 1700 évvel Mohamed előtt azt írta, hogy a Nap egy körpályán mozogva „elindul az ég egyik szélétől, átível a másik széléig" (Zsoltár 19,7).

Honnan tudott minderről Ézsaiás, Jób és Dávid? A 2Péter 1,21 szerint „sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek." Isten, aki mindent tud a világegyetemről és a Földről, amit csak tudni lehet (hiszen ő teremtette), természetfeletti módon felügyelte a Biblia íróit, és tett róla, hogy pontosan azt írják le, amit ő szeretne.

Ésa. 40.22 Ki ül a föld kereksége fölött, a melynek lakói mint sáskák előtte, ki az egeket kiterjeszti mint egy kárpitot, és kifeszíti, mint a sátort, lakásra;
Jób. 26.7 Ő terjeszti ki északot az üresség fölé és függeszti föl a földet a semmiség fölé.
Zsolt. 19.7 Kijövetele az ég egyik szélétől s forgása a másik széléig; és nincs semmi, a mi elrejtőzhetnék hevétől.