Skip to main content

19. Honnan tudod, hogy Jézus feltámadt a halálból?

Íme néhány rövid válasz.

Először is, a feltámadás tényét a kereszténység 2000 évvel ezelőtti csodálatos felemelkedése támasztja alá, melyre éppen abban a városban került sor, ahol a nép Jézus keresztre feszítését követelte, és ahol Jézust nyilvánosan keresztre feszítették, és eltemették. A kereszténység hirtelen megszületésére és rendkívüli elterjedésére a legjobb magyarázat az, hogy Jézus valóban feltámadt a halálból.

Másodszor: a korai keresztények készségesen elszenvedték a leggyötrelmesebb halálnemeket is azért, hogy bizonyságot tehessenek arról, hogy Jézus él.[1] A legkézenfekvőbb magyarázat a bátorságukra és a halálra való hajlandóságukra az, hogy tényleg látták Jézust élve a feltámadása után (1Korinthus 15,3-7) - Senki nem hal meg önként és tudatosan egy hazugságért.

Harmadszor: több ószövetségi szerző megprófétálta, hogy a Messiás fel fog támadni a halálból (Zsoltár 16,10), és az Újszövetség azt állítja, hogy Jézus valóban feltámadt a halálból (Máté 28,6). Azt pedig beteljesedett próféciák százai, régészeti leletek ezrei és több tucatnyi külső forrás (pl. Josephus Flavius) bizonyítják, hogy a Biblia egy történelmi szempontból megbízható könyv.

Negyedszer: engedd meg, hogy megosszam veled a személyes tapasztalatomat. Évekkel ezelőtt Jézushoz kiáltottam, hogy: „Ha élsz, akkor gyere az életembe, bocsásd meg a bűneimet, és légy az életem Ura." Azóta nagyon sok dolog történt, ami minden kétséget kizáróan meggyőzött arról, hogy ő meghallotta az imámat, valóban él, és munkálkodik az életemben.[2]


A feltámadásról:

„Miért hazudtak volna az apostolok?... A hazugok mindig önző szándékkal másítják meg az igazságot. Ha tényleg hazudtak, milyen indítékkal tették, és mit nyertek az egésszel? Csak félreértést, elutasítást, kínzást és mártírságot kaptak cserébe. Aligha mondhatjuk, hogy valami hasznot húztak belőle."

Peter Kreeft, Ph.D., a Boston College filozófia professzora. Norman L. Geisler és Paul K. Hoffmann szerk., Why I am a Christian: Leading Thinkers Explain Why They Believe, 2001, 232. oldal [Miért vagyok keresztény: nagy gondolkodók arról, hogy miért hisznek].[1] István (ApCsel. 7,59-60) volt a korai egyház számos vértanúja közül az első. Lásd John Foxe (1516-1587) Foxe's Book of Martyrs, (Foxe: Mártírok könyve) c. könyvét arról, hogy hogyan üldözték és ölték meg az első tanítványokat és másokat, pl. Husz Jánost, John Wycliffe-et és William Tyndale-t.

[2] Azt javaslom, hogy készülj fel arra, hogy a beszélgetőtársadnak néhány olyan csodálatos dologról is beszámolj, amit Isten a te életedben végzett el.