Skip to main content

A világegyetemről

„A Nagy Robbanás elmélet támogatójának - legalábbis ha ateista az illető —, hinnie kell abban, hogy az univerzum anyaga a semmiből és a semmi által állt elő."

Anthony Kenny, D. Phil., D. Litt. (1931-), az Oxfordi Egyetem egykori tiszteletbeli rektora (1984-2002), a Brit Akadémia elnöke (1989—1993), és több mint 40 filozófiai és történelmi témájú könyv szerzője; The Five Ways: St. Thomas Aquinas Proofs of God's Existence, 1969, 66. oldal [Öt út: Aquinói Szent Tamás bizonyítékai Isten létezésére].

„Amikor az ember felismeri, hogy mennyire hihetetlenül pontosan kellett beállítani a természet törvényeit ahhoz, hogy pontosan az a világ jöjjön létre, amit látunk, óhatatlanul felmerül benne a gondolat, hogy a világ nem keletkezhetett magától és véletlenül, hanem lennie kell mögötte egy célnak."

John Polkinghorne, Ph.D. (1930-), író, fizikus, az elméleti fizika egykori professzora a Cambridge-i Egyetemen, a Templeton-díj nyertese 2002-ben, „Science Finds God" Newsweek 1998. július 20. [A tudomány megtalálja Istent].