Skip to main content

01.01 Isten nevei

Dátum: 
2019.01.1

A Bárány, Aki Középen A Trónusnál Van
A Békesség Fejedelme
A Békesség Ura
A Bölcsesség És Értelem Szelleme
A Dicsőség És Isten Szelleme
A Fiúság Szelleme
A Föld Királyainak Fejedelme
A Fölkelő Nap Fénye
A Hatalmas Kőszál Árnyéka
A Hit Beteljesítője
A Jesurún Istene
A Jó Pásztor
A Kő, Amelyet Az Építők Megvetettek
A Könyörület Szelleme
A Körülmetélkedés Szolgája
A Láthatatlan Isten Képe
A Magasságos Isten Fia
A Megígért Szent Szellem
A Megöletett Bárány
A Megöletett Bárány
A Menny És Föld Birtokosa
A Menny Istene
A Menny Istene... Nagy És Félelmetes
A Mi Nagy Istenünk És Üdvözítőnk
A Mindenható
A Mindenség Fenntartója
A Mindenség Ura
A Nincstelenek Erőssége
A Pogányok Világossága
A Seregek Ura
A Szellemi Kőszikla
A Szent
A Szentély Szolgája
A Szíveket Ismerő Isten
A Szombat Ura
A Szövetség Követe
A Tanult
A Te Üdvösséged
A Test Feje
A Trónuson Ülő
A Város Világossága
A Vég
A Vezérek Vezére
A Világ Üdvözítője
A Világ Világossága
Ábrahám Fia
Ábrahám Istene... Izsák És Jákob Istene
Ábrahám Utóda (Magva)
Ajtó
Akinek Számot Kell Adnunk
Akit Lelkemből Szeretek
Akit Minden Népek Óhajtanak
Alap
Áldott
Alfa
Ámen
Apostol
Arató
Árnyék A Hőségben
Az Ács Fia
Az Asszony Magva
Az Atya Egyszülöttje
Az Atya Fia
Az Egész Föld Istene
Az Egyszülött Fiú
Az Élet Fejedelme
Az Élet Igéje
Az Élet Kenyere
Az Élet Szelleme Krisztus Jézusban
Az Eljövendő
Az Élő
Az Élő Isten Szelleme
Az Ember
Az Emberek Gyógyítója, Jahve-Rofekha
Az Emberek Világossága... Az Igazi Világosság
Az Igaz Bíró
Az Igazság Szelleme
Az Öregkorú
Az Örök Élet
Az Oroszlán Júda Törzséből
Az Üdvösség Szarva
Az Új Szövetség Közbenjárója
Az Úr A Mi Igazságunk, Jahve-Cidkenu
Az Úr Seregének Vezére
Az Úr Szelleme
Az Úr Szövetségének Ládája
Az Úr, A Mindenható Isten
Az Úrnak Szelleme
Az Úttörő
Barát... Ragaszkodóbb A Testvérnél
Békesség Királya
Békességünk
Bíránk, Törvényadónk És Királyunk
Bíró
Bizonyságtevő
Boldog És Egyetlen Hatalmasság
Bőséges Jutalom
Botránkozás Sziklája
Bűnbocsátó
Búzaszem
Ciprusfürt
Csodálatos
Dávid Fia
Dávid Gyökere (Károli)
Dávid Hajtása
Dávid Istene
Diadalmas
Dicső Király
Dicsőség Ura
Dicsőséges Úr
Díszes Koszorú, Ékes Korona
Döntőbíró
Drága Sarokkő
Egy Köteg Mirha
Élet
Élő Isten
Élő Kő
Elohim-Jire (Az Úr Gondoskodik), Az Úr Angyala
Élőknek És Halottaknak Ítélője
Elrejtett Manna
Első És Utolsó
Első Zsenge
Elsőszülött
Elsőszülött A Halottak Közül
Elsőszülött Fiú
Elsőszülött Minden Teremtmény Közül
Elsőszülött Sok Testvér Között
Emberfia
Én Uram És Én Istenem
Én Vagyok
Én Vagyok
Engesztelő Áldozat
Építő
Erős Alap (Károli)
Erős Isten
Erős Szellem
Fájdalmak Férfia
Fazekas
Fazekas
Fej
Feje Minden Fejedelemségnek És Hatalmasságnak
Fejedelem
Fejedelem És Parancsoló
Fejedelem És Üdvözítő
Felkelő Fény A Magasságból
Felkent
Fellegvár, Erősség
Felséges Úr
Feltámadás És Az Élet
Fényes Hajnalcsillag
Féreg, Nem Ember
Fiam
Főpap
Főpásztor
Gazella, Fiatal Szarvas
Gyermek Jézus
Hajnalcsillag
Halottaknak És Élőknek Ura
Hegyes Nyíl
Hibátlan És Szeplőtlen Bárány
Híres Ültetvény
Hű És Igaz
Hű Tanú
Idegen
Igaz
Igaz Isten
Igaz Szolga
Igazi Szőlőtő
Igazság
Igazság Királya
Igazság Napja
Igazságos Atya
Ige (Szó)
Illés Istene
Immánuel
Irgalom Atyja És Minden Vigasztalás Istene
Isai Gyökere
Isten
Isten Által Igazolt
Isten Báránya
Isten Bölcsessége
Isten Dicsőségének A Kisugárzása
Isten Előtt Átkozott
Isten Ereje
Isten Igéje
Isten Kenyere
Isten Képmása
Isten Lényének Képmása
Isten Mindenek Felett, Áldott Mindörökké
Isten Sátora
Isten Szelleme
Isten Szelleme... Krisztus Szelleme
Isten Szentje
Isten Társa
Isten Teremtésének Kezdete
Isten Választottja
Isten, Az Én Megtartóm
Istenek Istene És Uraknak Ura
Istentől Jött Tanító
Istenünk És Üdvözítőnk
Izráel Csapatainak Istene
Izráel Istene
Izráel Királya
Izráel Kősziklája
Izráel Őrizője
Izráel Pásztora
Izráel Szabadítása
Izráel Szentje
Izráel Szentje
Izráel Uralkodója
Izráel Vigasztalása
Izráel Világossága
Jahve-Cebaót
Jahve-Nisszi
Jahve-Shalom
Jákób Erős Istene
Jákób Istene
Jákób Osztályrésze
Jákóbból Származó Csillag
Jézus
Jó Hírek Hírnöke
Jó Mester
József Fia
Jutalmazó
Kedves Illat
Kenet A Szenttől
Kéz Érintése Nélkül Leszakadó Kő
Kezdet
Kezes
Kimondhatatlan Ajándék
Király Az Egész Földön
Királyi Hatalom A Népeken
Királyoknak Királya
Kisgyermek
Kiválasztott
Kőszikla
Kőszikla Mindörökre
Közbenjáró
Közvetítő És Magyarázó
Krisztus
Krisztus, A Mi Páskabárányunk
Legelőhely
Legszebb Az Emberek Között
Magasságos Isten
Magasztos
Magasztos És Fenséges
Mária Fia
Második Ember
Mécsesem
Megmentő
Megváltó
Megváltó (A Nemzeté)
Megváltó (Góél)
Menedék
Menedék A Viharban
Menny És Föld Ura
Mennyből Való
Mennyei Király
Messiás
Messiás (Felkent) Fejedelem
Minden Férfinak Feje
Mindenek Felett Való Fő A Gyülekezetben
Mindenható Úristen
Mindenkinek Ura
Mindennek Örököse
Nagy Főpap
Nagy Isten
Nagy Próféta
Nagy Világosság
Nagyobb, Mint Jónás
Nagyobb, Mint Salamon
Nap És Pajzs
Názáreti
Názáreti Jézus
Nekem Magas Kőszikla
Népek Zászlaja
Népének Oltalma
Oltalmam És Kősziklám
Omega
Orcájának Angyala
Örök Isten
Örök Üdvösség Szerzője
Örök Világosság
Örökkévaló Atya
Örökkévaló Isten
Orvos
Osztályrészem
Ott Van Az Úr (Jahve-Shamma)
Pajzs
Pap Örökké
Pártfogó
Pártfogó Az Atyánál
Pásztor (Nagy)
Pásztor És Gondviselő
Pásztorom: Jahve-Roi
Próféta
Rabbi
Rajta Minden Oly Kívánatos
Reménységünk
Sadrak, Mésak És Abédnegó Istene
Sarj
Sarjadék
Sarokkő
Segítő Pajzs, Dicsőséges Kard
Segítség
Siló
Szabadító (Izráelé)
Szabadító Istenem
Szabadító/Megváltó
Szent
Szent Atya
Szent És Igaz
Szent Gyermek Jézus
Szent Szellem
Szentek Királya
Szenthely
Szerelmesem
Szeretett
Szeretett Fia
Szeretett Fiú
Szög Biztos Helyen
Szolga
Szolga
Tanácsadó
Tanú A Népeknek
Teremtő
Teremtő
Teremtő Istenem
Testben Megjelent Isten
Tízezer Közül Is Kitűnik
Tulajdon Fia
Üdvösség Fejedelme
Üdvösségem Szarva
Üdvözítőnk
Ugyanaz
Úr
Úr És Üdvözítő
Úr Isten
Uraknak Ura
Út
Útnyitó
Utolsó Ádám/Megelevenítő Szellem
Vagyok, Aki Vagyok
Vámszedők És Bűnösök Barátja
Vár
Végrendelkező
Vesszőszál Isai Törzsökéről
Világosság A Pogányoknak
Vőlegény
Zsarnokok Szolgája