Skip to main content

01.06 Elohim-Jire, Az Úr Angyala

Dátum: 
2019.01.6

1Mózes 22,1-18

ELOHIM-JIRE (AZ ÚR GONDOSKODIK), AZ ÚR ANGYALA

Történetileg az 1Móz 22 mutatja be Ábrahám legnagyobb próbáját. Prófétailag viszont előre mutat egy másik Atyára, aki odaadja Fiát, mint bűnért való áldozatot. Mind a szövegben, mind a helyzetekben a 14-15. versben használt isteni címek igen kifejezők.
Az "Úr angyala" már megjelent Izmáel válságos pillanatában, és azt az eseményt követően anyja, Hágár a következőképpen nevezi meg őt: "Te vagy a látás Istene", 1Móz 16,13. Most van egy ehhez kapcsolódó új címünk, Elohim-Jire. Jire annak a héber szónak az átírása, amelyet úgy fordítottak, hogy "gondoskodik", 8. v., de abból az igéből származik, hogy látni, és valóban lehet ennek megfelelően fordítani. Tudjuk azonban, hogy az Úr, aki lát, gondoskodik is arról, hogy kielégítse a szükséget, amelyet meglát, ezért címünk indokolhatóan fordítható így: "az Úr gondoskodni fog". Gondoskodni fog Ábrahám akkori szükségéről egy kossal, és látva a mi legnagyobb szükségünket, "tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta", Róm 8,32.
Ez Ábrahám negyedik válságos pillanata, és messze a legnagyobb. Elhagyta hazáját, elszakadt Lóttól, elküldte Izmáelt, és most azt kéri tőle Isten, hogy áldozza fel Izsákot, akit szeret. Isten mindegyik esetben gondoskodott róla, és most a legnagyobb próbában ugyancsak gondoskodik. Valaki talán válságos pillanatában olvassa ezeket a szavakat? Vigasztalódj, Isten lát, és gondoskodni fog. Végül is nem gondoskodott-e megmentésünkről, aminek ez az esemény az előképe?
Ábrahám próféciát mond: "Az ÚR hegyén a gondviselés", 14. v. Ez a hely, a Mórija hegye lesz az a hely, ahol Dávid irgalomért kiált az 1Sám 24-ben, Salamon pedig templomot fog építeni "az Ornán szérűjén", 2Krón 3,1. Mindkét esetben helyettes áldozat szerepel, de ezek csak előre mutattak Isten tökéletes gondoskodására, amelyhez pontosan ugyanazt a helyet jelölte ki, mert a Golgota pontosan azon a helyen volt. Ott is egy Atya fogja odaadni majd egyszülöttjét, akit szeret. Ahogy Izsák hordozta a fát, úgy fogja hordozni Krisztus a keresztjét, és ahogy Ábrahám vitte a tüzet és a kést, maga Isten fogja végrehajtani az ítéletet a bűnért. Az Úr valóban gondoskodott, egyszer s mindenkorra.

1 Móz. 22.14 Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet: Az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják: Az Úr hegyén a gondviselés.