Skip to main content

01.12 Az Emberek Gyógyítója

Dátum: 
2019.01.12

2Mózes 15,12-27
Az Emberek Gyógyítója, Jahve-Rofekha

Ez a név a második Jahve összetett nevei közül. Az első volt a Jahveh-Jire, amellyel már foglalkoztunk az 1Móz 22-ben. Mostani címünk egy héber szóból származik, amelyet közel hetvenszer használnak a Szentírásban a gyógyításra, helyreállításra vagy megőrzésre. Címünk tehát ezt jelenti: "Az Úr, aki gyógyít".
A Bibliában a gyógyítás nem korlátozódik csupán a fizikai gyógyulásra, hanem ami fontosabb, gyakran alkalmazzák a szellemi vagy erkölcsi helyreállításra. Sajnos, ezt a modern időkben beárnyékolja az úgynevezett látványosságra helyezett óriási hangsúly. Igaz, hogy Isten még tud csodálatosan gyógyítani és teszi is, de az is nyilvánvaló az Újszövetségből, hogy népe még akkor is szenved betegségtől és bajtól, ha hűséges Őhozzá. Ez látható Pál, Timóteus, Trofimusz és Epafroditusz példájából is. Valójában az Úr Jézus gyógyítási csodái gyakran bevezetései a szellemi szükségek kielégítésének vagy illusztrációi annak.
A 2Móz 15-ben az izraeliták vízhiánya nagyobb hiányosságról beszél. A pusztában voltak, ahol nincs lehetőség a felfrissülésre, és még a víz is csalódást jelent, mert keserű. Csak három napig tartott, amíg eljutottak az énekléstől a zúgolódásig. Milyen gyakran jellemzi ez a mi megtapasztalásunkat! A keresztyén élet sok keserű pillanatot hozhat, de Isten biztosít valamit, hogy a keserű dolgokat megédesítse. A 25. versben ezt olvassuk: "az ÚR mutatott neki egy fát." Ez bizonyára a keresztről beszél nekünk, amely válasz minden ember gyógyulási igényeire. Aki meghalt azon a kereszten, mindent ismer ennek a világnak a keserűségéből. Tudja, mit jelent így kiáltani "szomjazom", nemcsak fizikailag, hanem az "élő Isten" jelenléte és közössége után, Zsolt 42,3. A kereszt kielégíti szükségünket az üdvösségben, és így, amikor "bevetik", édessé teheti az élet keserű megtapasztalásait; vö.: Csel 16,25. Természetesen a 26. vers emlékeztet bennünket az engedelmességre is, amely szükséges ahhoz, hogy teljesen megismerd "az Urat, a te gyógyítódat".
Van egy "fa", ugyanaz a szó, amit a keresztre használtak, amely örök gyógyulást vagy védelmet biztosít, Jel 22,1-2. Nos, Fanny Crosby-val együtt énekelhetjük:
Jézus, tarts a keresztnél, Ott drága forrásból Gyógyító vízfolyam árad A Golgotáról.

2Móz 15. 23 Majd eljutottak Márába, de nem ihatták a vizet Márában, mert keserű volt. Azért is nevezték Márának. 24 És zúgolódni kezdett a nép Mózes ellen: Mit igyunk? 25 Ő pedig az ÚRhoz kiáltott, az ÚR pedig mutatott neki egy fát, azt bedobta a vízbe, és a víz megédesedett. Ott adott a népnek rendtartást és törvényt, és ott próbára tette őket. 26 Azt mondta az ÚR: Ha hűségesen hallgatsz Istenednek, az ÚRnak a szavára, és azt cselekszed, ami kedves az ő szemében, és figyelsz parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátok rád azon betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az ÚR, a te gyógyítód. 27 Ezután Élimbe érkeztek, és ott tizenkét forrás volt és hetven pálmafa. Ott ütöttek tábort a víz mellett.