Skip to main content

01.31 A Fölkelő Nap Fénye

Dátum: 
2019.01.31

2Sámuel 23,1-7

A FÖLKELÕ NAP FÉNYE

Dávid utolsó feljegyzett szavaiban felidézett egy üzenetet Izráel Istenétõl. Ez hangsúlyozta a hatalomban lévõk felelõsségét, 3. v., az áldást, amit a jó uralkodás hoz, 4. v., valamint a korrupt rezsim rettenetes voltát, 6-7. v. A hatalom minden döntését igazságosságnak és istenfélelemnek kell befolyásolnia. Dávid jellegzetes, költõi módon írta le, hogy az ilyen istenfélõ uralkodás olyan örömmel várt dolog, mint a hajnal, és olyan értékes, mint a meleg napsütés az esõ áztatta pázsiton.
Sajnos, mint minden emberi szervezetnél, a saját uralkodása nem érte el ezt az ideált, 5. v. Uralkodása szerencsétlen volt családtagjainak helytelen magatartása és lázadása miatt. A hadvezérei közti rivalizálás és egy elõkelõ tanácsadó hûtlensége súlyosbította keserûségét. Saját bûne lealacsonyította. Így csak egyetlen valaki van, aki valóban olyan lesz, mint a fölkelõ napfénye, az, akirõl a próféta ezt mondja: "Igazságosan fog uralkodni a király", Ézs 32,1. Micsoda nap lesz ez a világ számára, amikor majd "felragyog az igazság napja, és gyógyulás lesz szárnyai alatt", Mal 4,2! A fölkelõ nap fénye eloszlatja majd a nagy nyomorúság sötét éjszakájának homályát. Az általános háborúskodást felváltja a béke. Az éhség utat fog engedni a jólétnek. A Vadállat brutális rendszerét felváltja majd a királyok Királyának jóakaratú, de mégis fegyelmezett kormányzása.
Eljön Õ, ahogy az esõ a termékeny földre, szeretet, béke, öröm útján kivirágzik.
(James Montgomery)
Gyakorlati életünkben mi is igazoljuk, hogy Õ a fölkelõ nap fénye. Este szállást vehet a sírás, de "reggel itt van az öröm", amikor a fölkelõ nap fénye felragyog, Zsolt 30,6. Õ közeledik, hogy felszárítsa a könnyeket, és éneket adjon a szánkba. Ennek a korszaknak sûrû erkölcsi és szellemi éjjele még megy a maga útján, de "az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van." Róm 13,12. A fölkelõ nap fénye lesz a jele a mi dicsõségbe való elragadtatásunknak. Végül az emberi történelem sötét éjszakája befejezõdik, és a fölkelõ nap fénye ünnepélyesen beköszönt egy vég nélküli napon, amelyrõl a Szentírás ezt mondja: "éjszaka nem lesz ott", Jel 22,5

2 Sám. 23.1-7 Ezek voltak Dávid utolsó szavai: Így szól Dávid, Isai fia, így szól a magasra emelt férfi, Jákób Istenének felkentje, Izráel énekeinek kedveltje: Az Úr lelke beszélt általam, az ő szava volt nyelvemen. Izráel Istene mondotta, Izráel kősziklája így szólt hozzám: Az emberek igaz uralkodója, az istenfélő uralkodó olyan, mint a fölkelő nap reggeli fénye, mint a felhőtlen reggel, melynek sugarától eső után fű zöldül a földön. Nem ilyen-e házam az Isten előtt? Hisz örök szövetséget szerzett velem, benne elrendezett és biztosított mindent. Minden javam, minden örömem belőle sarjad. De az elvetemültek mind olyanok, mint a szélhordta tövis, melyet nem fognak meg kézzel. Aki hozzájuk akar nyúlni, vasat ragad, lándzsanyelet; égő tűzzel égetik meg ott, ahol csak találják.