Skip to main content
Dátum: 
2019.02.17

Zsoltárok 18,26-35

PAJZS

A "pajzs" védőeszköz, és az Urat írja le, mint népének pajzsát vagy védelmét.

A zsoltárokban nem szokatlan dolog találkozni bizonyos igehelyek különböző alkalmazásaival. Van egy elsődleges alkalmazás, ahol a zsoltár rendszerint a zsoltáríró valamilyen megtapasztalásából íródott. Néha azonban olyan dolgokról beszél, amelyek nem kapcsolhatók össze valamilyen eseménnyel vagy megtapasztalással a saját életében. Ez prófétai alkalmazás, amely előre tekint magának az Úr Jézus Krisztusnak a megtapasztalására. Ez egyike azoknak a zsoltároknak, ahol az Urat látjuk a saját szenvedésében és végső diadalában. Végül pedig van egy személyes alkalmazása a zsoltárnak, ahol Istennek népére vonatkozó gondviselési ígérete alkalmazható rád és rám is.

Az Úr mint pajzs, rengeteget jelentett Dávidnak, aki súlyos és fenyegető konfliktusban találta magát Saullal. Ezt az alkalmazást megerősíti számunkra, ha összehasonlítjuk a szinte azonos nyelvezetet a 2Sám 22-ben.

Gondolhatunk saját szellemi harcunkra, amelyet ellenségeinkkel, a világgal, a (hús)testtel és az ördöggel vívunk. Dávidot, mint szellemi embert, üldözte Saul, a világi ember. Mi is szellemi háborúban vagyunk. De Dávidhoz hasonlóan nekünk is van "pajzsunk" az Úrban, aki "az Isten teljes fegyverzetét" is biztosítja számunkra, Ef 6,1-18.

Annak a gyakorlati igazságát, hogy Istenünk pajzs a számunkra, csak a harcban ismerhetjük meg. Azok, akik konfliktussal kerülnek szembe, nagyon világosan meg fogják látni Isten hatalmát. Ne féljünk és ne bátortalanodjunk el szellemi csatáinkban. Dávid sohasem ismerte volna meg az Urat úgy, mint védelmét, ha nem lett volna benne a harc hevében. Saullal kapcsolatos tapasztalata, valamint Isten hűséges szabadítása készítette fel őt nagyobb harcokra még ádázabb ellenségekkel. Aki a szabadítás Istene volt a múltban, meg fog szabadítani a jelenben és a jövőben is. "Az Isten útja tökéletes", 2Sám 22,31.

A pajzs ismerete összekapcsolódott nála az Úrnak és beszédének szeretetével, 30. v. Ehhez hasonlóan, ha jobban megismerjük Őt az Igében, jobban fogjuk szeretni, és a gyakorlatban fogjuk megismerni azt, aki a mi "pajzsunk".

Zsolt. 18.26-35 A hűségeshez hűséges vagy, a feddhetetlen emberhez feddhetetlen. A tisztához tiszta vagy, de a hamisnak ellenállsz. A nyomorult népet megsegíted, de a kevély tekintetűeket megalázod. Mert te gyújtasz nekem mécsest, Uram, fénysugarat ad nekem Istenem a sötétségben. Veled a rablóknak is nekirontok, ha Isten segít, a falon is átugrom. Az Isten útja tökéletes, az Úr beszéde színigaz. Pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek. Van-e Isten az Úron kívül? Van-e kőszikla Istenünkön kívül? Isten ruház föl engem erővel, ő teszi tökéletessé utamat. Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasoké, magaslatokra állít engem. Ő tanítja kezemet a harcra, karjaim ércíjat feszítenek.