Skip to main content

03.14 Ciprusfürt

Dátum: 
2019.03.14

Énekek Éneke 1,14.16-17

CIPRUSFÜRT

   Három szó segít az erről a címről való elmélkedésünkben: a "ciprus", annak azonosítása; a "fürt", annak sejtetése; "Éngedi", annak helye.
   A "ciprus" meghatározása a hennavirág, fehér és sárga virágokkal, egy kis illatszer alapanyaga. Szerelmesünk alázatos életének szépségéről és értékéről beszél. A héber szó a ciprusra, Én 1,14; 4,13, a kopher, amelyet tizenhét előfordulásából nyolcszor "megváltásnak" fordítottak (angolra). A felkenésnek minden ószövetségi előfordulása az (angol) King James Version-ban vagy ennek gyökérszava, vagy egy rokon szó. Az lehet a kapcsolat, hogy a növény levelei olyan festéket termeltek, amelyet a nők arra használtak, hogy befessék, vagy befedjék vele körmüket. Ezért a szó kapcsolódik a bűnök elfedezéséhez, vagy az elfedezés árához, vagy, hogy elégtételt nyújtsanak egy személy életéért. Ez a kapcsolat és a ládán nyugvó kegyelem királyi széke azt illusztrálja, hogy Krisztus munkájának értéke elválaszthatatlan személyének értékétől.
   A "fürt" a teljességre utal. Két kém kellett hozzá, hogy Eskol (ugyanaz a szó) egyetlen szőlőfürtjét vigye. A zsidók egy erénnyel és ismerettel teljes férfit "fürtöknek" neveztek: "olyan embernek, akinek mindene megvan", John Gill. A régi egyházatyák azt állították, hogy megtalálták a Messiás titkát ebben a "ciprusfürtben": "szerelmesem nekem az az ember, aki mindent kiengesztel". A Talmud azt tanította, hogy jelentése a következő: "Ő, akié a mindenség, az én gonoszságomért vezekelt".
   Éngedi a Holt-tenger melletti sivatagban van. Oázis, amelynek pálmái és szőlőskertjei vannak. Azt gondolják, hogy Salamon idejében a hennavirágok csak Éngediben nőttek. A jegyes teljes zamatát egy élő, jó illat jelentette, amelyet sivárság vett körül. A mi Szerelmesünk alázatos szépsége kitűnik a földi sivatagból, aki egy "zsenge növény... gyökér a száraz talajból", "szebb az emberek fiainál", "ezrek közül is kitetszik", "felkenetett...társai fölé". Ő most már "mindenekfelett való", "mindeneknek feje", neve "minden név felett való". Meg fog jelenni, mint "királyok Királya és urak Ura", mert Ő "mindenek felett örökké áldandó Isten." Ő a legdrágább szívünknek, mégis torz volt és nem emberi, Ézs 52,14.

Én. 1.14 „Mint a ciprusfürt Éngedi szőlőiben, olyan az én szerelmesem. 15 De szép vagy, kedvesem, de szép vagy! Szemeid galambok. 16 Szép vagy te is, szerelmesem, gyönyörű vagy! Fekvőhelyünk üde zöld. 17 Cédrusok házunk gerendái, mennyezete ciprusfa.”