Skip to main content

03.30 Isai Gyökere

Dátum: 
2019.03.30

Ézsaiás 11,10

ISAI GYÖKERE

   Ennek a fejezetnek előző verseiben a próféta az olvasó figyelmét felhívja az Eljövendő uralmának igazságos jellegére és azokra az áldásokra, amelyeket ennek eredményeképpen a Földön élvezni fognak. Kormányzásának központja Izráel országa lesz, amelynek hatalma kiterjed az egész Földre. Ennek az 1000 esztendős uralkodásnak a kezdetén mindenki, aki megmaradt a Földön, hívő lesz, minthogy bizalmát és hitét a Királyba helyezi. A vele szembeszállóknak nem engedik meg, hogy tevékenykedjenek, és ezért a fájdalom és szomorúság, amely abból eredne, hogy nem engedelmeskednek neki, nem lesz ismeretes.
   Ézsaiás azonban többet is el akar mondani nekünk arról, aki ennek a dicsőségnek a középpontja. Ő Isai Gyökere! Már az 1. versben megfigyeltük, hogy Ő a Vesszőszál, vagyis az, ami ki fog hajtani Isai "törzséből", az ágacska, amelyből a faág kifejlődik, de ennél többről is szó van itt. Ő az a gyökér is, amelytől az az ágacska a táplálékát kapta. A gyökér nélkül nem lett volna élet a törött fatönkben.
   Mivel Júda utolsó királyát fogolyként vitték Babilonba, sokaknak úgy tűnhetett, hogy a nagy fát kivágták, és sohasem nő fel újra. De volt élet a gyökérben. Az életerő jelen volt, hogy azt fenntartsa, és csendesen és rejtett módon megtartotta az életet a látszólag élettelen tönkben. Így az évek folyamán a család csendben fennmaradt, és Dávid magva haladt előre nemzedékről nemzedékre, amíg egy gyermek meg nem született egy jászolban, Betlehemben.
   Isten útjai különösnek és sokak számára reménytelennek tűnhetnek. Kijelentett szándékairól mondhatták, hogy sohasem valósulnak meg, és képtelenség, hogy a Szentírás próféciái beteljesedjenek. De a hívő ember ne hallgasson e világ kétkedő embereire. Ő nyugodtan és bizonyosan kimunkál mindent a maga dicsőségére. Minden ígéret megvalósul, minden prófécia beteljesedik, és minden igény fenn van tartva. A természeti szem előtt úgy tűnhet, hogy semmi sem történik ennek érdekében, de minden az Úr Jézustól függ, és eljövetelétől, hogy elragadja a Gyülekezetet, később pedig nyilvánvalóvá tegye dicsőségét. Az a nap megmutatja majd, hogy mindig Isten volt a trónon.

Ézs. 11.10 „És lesz ama napon, hogy Isai gyökeréhez, a ki a népek zászlója lészen, eljőnek a pogányok, és az ő nyugodalma dicsőség lészen.”