Skip to main content

05.02 Az ÚRnak Szelleme

Dátum: 
2019.05.2

Ézsaiás 61,1-3

AZ ÚRNAK SZELLEME

   Egy személy félhet attól, hogy mellőzött, vagy ami még rosszabb, észrevétlen marad. Mi láthatóak szeretnénk lenni. Úgy gondoljuk, hogy a láthatatlanság erőtlenséget jelent. Azt mondjuk, hogy "ami nincs szem előtt, azzal nem törődnek", és ezért el van hanyagolva, tehetetlen, befolyás nélküli. De a való világban vannak olyan láthatatlan dolgok, amelyek ellenállhatatlanul hatalmasak. A szelet nem láthatjuk, de mindnyájan látjuk, hogy mit tesz. Az elektromosság láthatatlan számunkra, ugyanúgy, mint a gravitáció, de látjuk, milyen hatalmasak. Maga a fény láthatatlan, de általa látunk mindent. Milyen különbözőek tehát az Isten útjai! A világmindenségben a leghatalmasabb Személy láthatatlan. Észrevétlenül működik, nem látható. Mégis, micsoda erő és tekintély az Övé. Ő az, akit Ézsaiás próféta az Úr Szellemének nevez. Ő láthatatlan, fel nem fedezhető, de mint Úr, isteni tekintéllyel rendelkezik, és mint Istennek, isteni hatalma van.
   Amikor valakit az Úr Szelleme felken, a Szentírás ezt olyan szertarással illusztrálja, hogy olívaolajat kennek a bőrére. Az olívaolaj szinte átlátszó, és amikor érintkezésbe kerül a bőrrel, szétterül rajta, és beszivárog mindenütt a bőr pórusaiba. Urunk szolgálatát átható tekintély és hatalom jellemezte, Lk 4,18-19, de nem ismerték el. Ő az alázatosság és önmegtagadás mintaképe. Amikor féltestvérei biztatták, hogy "tedd ismertté magadat a világ előtt", azt válaszolta, hogy "az én időm még nincs itt", Jn 7,4-6. Csodát tesz, de aztán ezt mondja: "ne mondd el senkinek". Gyakran látjuk egyedül, de hasonlóan a Szellemhez, hatalmas volt szóban és tettben. Az emberek elámultak szavain, mert "úgy beszélt, mint akinek hatalma van". Kinek van hatalma és joga, hogy gazdaggá tegye a szegényt, kiváltsa a rabszolgát, kinyissa a börtönt, igazságot szolgáltasson, megvigasztalja a bánkódót, adjon szépséget a hamvaknak, az öröm olaját a szomorúaknak, és felöltöztesse a dicsőség öltözetével azokat, akik megkeseredett szelleműek? Ezt egy lázadó nem teheti. Sokkal inkább az, aki alázatosan cselekedett a legnagyobb hatalommal, amely az Úr Istené. Neki van hatalma és joga.

Ézs. 61.1-3 Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást; Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és Istenünk bosszúállása napját; megvígasztaljak minden gyászolót; Hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nékik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggedt lélek helyett, hogy igazság fáinak neveztessenek, az Úr plántáinak, az Ő dicsőségére!