Skip to main content

05.08 Sarjadék

Dátum: 
2019.05.8

Jeremiás 33,14-16

SARJADÉK

   Amikor látunk egy hajtást kinőni a földből, vagy egy kis sarjat egy fatönk oldalából, törhetjük a fejünket, hogy megmarad-e. Ez a fatönk most azt a fát testesíti meg, amely jelenleg ki van vágva. Vajon ez az új sarjadék jobban boldogul-e? Az új hajtás annyira kicsiny, olyan gyengének és sérülékenynek tűnik. Sokszor hallottunk már valakinek a reményeiről és ambícióiról, amelyek szinte egy hajszálon függtek, de később nagyon sikeresek lettek. Isten munkája is ilyen: néha egy ablakban lógó zsinórtól függ, vagy egy falon lévő kötéltől, amely gyengének tűnik. De ez a sarjadék élő valami. Egy darabig az emberek azt hitték, hogy a gyökerek teljesen elhaltak. De ha a sarjadék kibújik, tudjuk, hogy a felszín alatt az élet van munkában. Újra éled a reménység, hogy ami olyan gyengének tűnt, újra hatalmas növénnyé növekedhet, nagyobbra, mint amekkora az eredeti volt.
   Krisztusra, mint Sarjadékra az Ézs 11,1 utal: "Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről"; lásd még: Ézs 4,2; Zak 3,8; 6,12. Ez a kép arra a tényre utal, hogy Dávid családja Salamon oldalán átkot hordozott, amely szerint leszármazottai nem foglalhatták el a trónt, Jekóniás, vagy Konjáhu volt Júdából az utolsó király Salamon vonalán. Neki ezt mondta a próféta: "Így szól az ÚR: Úgy tartsátok számon ezt az embert, mintha gyermektelen volna, olyan emberként, akinek sikertelen az élete. Mert egyetlen ivadékának sem sikerül Dávid trónjára ülnie, vagy valaha is uralkodnia Júdában", Jer 22,30; lásd még: Jer 36,30.
   Konjáhu után a családfát kivágták, már ami a királyságot illeti. József, Mária férje Salamon vonalából származott, ahogyan Máté evangéliuma 1. fejezetének 6. versében látjuk. Mária azonban Dávid fiának, Nátánnak a családjából származott, Lk 3,31. Őt nem akadályozta átok abban, hogy Izráel királyának anyja legyen. Így a Sarjadék Dávid leszármazási vonalának fatönkjéből nőtt ki, mint törvényes fiú Józseffel való házasságából, de valójában Mária fiaként.
   Ahol Dávid családjában a bűn megnövekedett, a kegyelem még inkább eláradt. Az eredménye a következő volt: "igazi sarjadékot sarjasztok Dávidnak", Jer 33,15.

Jer 33. 14 Íme, eljönnek a napok – ezt mondja az ÚR –, és megvalósítom az én jó szavamat, amelyet Izráel házának és Júda házának mondtam. 15 Azokban a napokban és abban az időben igaz sarjadékot sarjasztok Dávidnak, aki jogot és igazságot szerez e földön. 16 Azokban a napokban megszabadul Júda, és Jeruzsálem is biztonságban lakozik, és így hívják majd őt: Az ÚR a mi igazságunk! 17 Mert így szól az ÚR: Nem vész ki Dávid utóda, lesz, aki Izráel házának trónjára üljön.