Skip to main content

06.22 Isten Szentje

Dátum: 
2019.06.22

Márk 1,21-28; Lukács 4,31-37

ISTEN SZENTJE

   Ma a kapernaumi zsinagógában látjuk az Úr Jézust. Ez volt választott otthona nyilvános szolgálatának több mint három esztendeje alatt. Korábban egy napon visszament Názáretbe látogatóba. Az emberek ott megharagudtak rá, mert azt állította, hogy Isten a múltban megáldott pogány embereket, amikor a zsidók annyira hitetlenek voltak, hogy Isten nem áldhatta meg őket. Meg is gyilkolták volna az Úr Jézust, de még nem jött el az ideje, így átment közöttük, és Kapernaumba távozott.
   Az Úr ismét belép egy zsinagógába, de ekkor hitetlenség helyett tisztátalansággal találkozik. Egy démontól megszállt ember van a zsinagógában. Ahol az emberek elmulasztották felismerni az Urat, a démonok sohasem mulasztották el. Igen kényelmetlenül érezték magukat az Ő jelenlétében, és kiáltottak: "Mi közünk hozzád". Az Úr szentsége oly nagy, hogy ők visszarettennek. Milyen kiváltságosak vagyunk mi, hogy megtisztíttatunk a bűntől, és alkalmassá tétetünk az Isten jelenlétére!
   A démonok tudják, hogy a végük pusztulás. A kegyelem sem elérhető a bukott szellemeknek, akik ítéletre vannak fogva tartva, Júd 6. Nekünk azonban fel van ajánlva a kegyelem, de mennyi embertársunk tagadja még, hogy elhiggye!
   A démonok tudták, hogy a "Názáreti Jézus" nem más, mint "Isten Szentje". A názáreti emberek elmulasztották felismerni ezt a tényt, noha életének leghosszabb időszakát közöttük töltötte. Sok éven keresztül látták életének tökéletességét. A régi izraeliek felismerték volna az eljövendő Messiásnak ezt a címét. A zsoltáríró ezt jövendölte Krisztusról: "nem engeded, hogy a Te szented rothadást lásson", Zsolt 16,10 (Rev Károli).
   Az Úr Jézus, mint a Szent, hatalommal beszél. Szavai a miénktől eltérően mindig eredményt hoznak. Láthatjuk cselekedni szavait, amikor megdorgálta a tisztátalan szellemet, és megparancsolta neki, hogy menjen ki az emberből. Meg is történt!
   Micsoda bizalmat ad ez a hívőknek napjainkban! Az Úr jelenleg a mennyben van, még mindig Isten Szentje, és csak szólnia kell egy szót, és még mindig csodálatos dolgok történnek!

Mk. 1.24 „És monda: Ah! mi dolgunk van nékünk veled, Názáreti Jézus? Azért jöttél-é, hogy elveszíts minket? Tudom, hogy ki vagy te: az Istennek Szentje.”