Skip to main content

06.26 Az Üdvösség Szarva

Dátum: 
2019.06.26

Lukács 1,67-75

AZ ÜDVÖSSÉG SZARVA

   Zakariás, a pap ihletett állapotba került. Éppen most kezdett el beszélni ismét, miután az év legnagyobb részét hallgatással töltötte. Ez annak a következménye volt, hogy nem hitt Isten követének, fiának, Jánosnak a születését illetően. Gábriel azt mondta neki, hogy nem fog újra beszélni, amíg a csecsemő meg nem születik.
   Hogy mit tanult meg hallgatásának azokban a hónapjaiban, nem tudom. Feltételezem, hogy türelmet. Talán eltűnődött hallgatásának okán - hitetlenségén és Gábriel látogatásán. Amit tudunk, az az, hogy az első dolog, amit tett, amikor nyelve megoldódott, hogy dicsőítette Istent, Lk 1,64. Ez hasznos lecke számunkra, hogy tanuljunk hibáinkból.
   Ez a pap Isten embere volt. Nem minden pap volt az. Isten rajtuk keresztül akart szólni. Ő megtelt Szent Szellemmel és aztán prófétált, Lk 1,67. Zakariás úgy látja azt, amit Isten cselekszik, mint olyan művet, amely már befejeződött; vagyis, ahogyan Isten látja. Megmondja, hogy miért: "Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta népét, és váltságot szerzett neki."
   A következő megállapítása használja azt a címet, amelyet mai olvasmányunknak tekintünk: "felemelte az üdvösségnek szarvát nékünk, az ő gyermekének, Dávidnak házában" (Rev. Károli). Először is megerősíti, hogy ez a gyermek Dávid leszármazási vonalából jön. Ez az első számú hitelesítése a Messiásnak. Másodszor megállapítja, hogy "felemelte az üdvösségnek szarvát nékünk".
   A szarv gyakran használatos a Szentírásban, hogy kormányzói hatalmat jelezzen; vö. 5Móz 33,17, Józseffel kapcsolatban. A Jelenések 17. fejezetének 12. verse külön megmagyarázza, hogy "a tíz szarv... tíz király, akik... kapnak királyi hatalmat egyetlen órára." Tehát az "üdvösség szarvát" versünkben Isten emelte fel. Ő egy férfi, aki Dávid leszármazási vonalából jövő Király, és neki lesz hatalma, hogy üdvösséget hozzon Izráelnek. Ő az Úr Jézus Krisztus.
   A következő versek, Lk 1,71-75, áttekintik, amit az Úr Jézus fog tenni Izráel nemzetéért egy eljövendő napon.
   Az "üdvösség szarva" olyan címe az Úr Jézusnak, amelynek különleges jelentősége van Izráel számára. A Gyülekezet azonban ott lesz, hogy részese legyen az Ő dicsőségének, amikor Urunk megragadja a hatalom kantárszárait ezen a világon, és uralkodik "a folyamtól a Föld végéig".

Lk. 1.67 „És Zakariás, az ő atyja beteljesedék Szent Lélekkel, és prófétála mondván: 68 Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét, 69 És felemelte az üdvösségnek szarvát nékünk az ő gyermekének, Dávidnak házában, 70 A mint szólott az ő szent prófétáinak szája által, kik eleitől fogva voltak, 71 Hogy a mi ellenségeinktől megszabadít, és mindazoknak kezéből, a kik minket gyűlölnek; 72 Hogy irgalmasságot cselekedjék a mi atyáinkkal, és megemlékezzék az ő szent szövetségéről, 73 Az esküvésről, a melylyel megesküdt Ábrahámnak, a mi atyánknak, hogy ő megadja nékünk, 74 Hogy megszabadulván a mi ellenségeink kezéből, félelem nélkül szolgáljunk néki. 75 Szentségben és igazságban ő előtte a mi életünknek minden napjaiban.”