Skip to main content
Dátum: 
2019.07.5

Lukács 5,27-32

ORVOS

   Miért nem tudott az Úr gyakran nyugodtan étkezni? Az étkezések az Ő kritizálásának a színterei voltak: egy farizeus lekezelte, nem adva neki szívélyes fogadtatást, a tömeg pedig kétségbe vonta a megbocsátásra való hatalmát, Lk 7; egy másik farizeus kifogásolta, hogy elhanyagolta a mosakodásokat, Lk 11; mások a méltóságát támadták meg, azt sugallva, hogy nem volt méltó betániai Mária áldozatára, Jn 12; Júdás elkövette az árulást, Jn 13. Mai igeszakaszunkban a bűnösök elfogadása miatt támadták.
   Lévi azonban fogadást készített neki. Nem tétovázott, amikor Krisztus hívta, hanem mindent otthagyott és követte - ő a jó tanítvány mintája. Buzdítás nélkül beszélt a barátainak Őróla, ahogy Krisztus kívánja, Mk 5,19. Lévi ismerte a bűnét, hogy csaló, és a magányosságot is, mert tudták róla, hogy csaló. Nagyon fontos gyógyulást tapasztalt meg, a szellemi gyógyulást. Krisztus gyakran helyezi a szellemi gyógyulást a fizikai elé, Lk 5,20.24. Az Ószövetségben a zsoltáríró arra emlékeztet, hogy Istenünk az, "aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet", Zsolt 103,3.
   Ebben a szellemi szövegösszefüggésben Krisztus úgy látható, mint Orvos. Csak a betegeknek van szükségük orvosra. A farizeusok elismerték, hogy a vámszedők "betegek", de mint Izráel vezetői helytelen kezelést alkalmaztak, elutasítva az Orvos segítségét. Ők szellemileg voltak betegek, de nem voltak hajlandóak ezt elismerni, Lk 15,1-2.7.
   A fizikai gyógyítások a múltban nyilvánvalóak voltak egy új korszak kezdetén. Amikor a törvény korszaka megkezdődött, az Úr Máránál a Jahve Rofeha címen jelentette ki magát, ami azt jelenti, hogy "én, az ÚR, vagyok a te gyógyítód", 2Móz 15,26. A 2Móz 15 azt mutatja, hogy Isten gyakran, bár nem mindig, használt betegségeket a bűn büntetéseként. Így azt az ígéretet adta, hogy Egyiptom betegségei el fogják kerülni Izráelt, ha engedelmeskednek Őneki. Amikor Krisztus a földi szolgálatát végezte, azt gyógyításai hitelesítették, Jn 3,2; Csel 10,38. Az apostolok csodái a gyülekezeti korszak indulásakor ugyancsak Isten munkájának a bizonyítékai voltak, Zsid 2,4. A Jakab levele 5,14-16 szerint fizikai gyógyulás következik be a bűnvallásra, ha a betegség valamilyen engedetlenség következménye.
   Ez nem általános csodaszer minden betegségre. Isten gyógyít fizikailag is a saját akaratának megfelelően. De mindig akar szellemi gyógyulást adni, amely a kettő közül a fontosabb dolog.

Lk. 5.27 „Ezután kiment, és meglátott egy Lévi nevű vámszedőt, aki a vámnál ült. Így szólt hozzá: „Kövess engem!” 28 Az otthagyott mindent, felkelt, és követte őt. 29 Lévi nagy vendégséget készített neki a házában, és nagy sokaság volt ott, vámszedők és mások, akik velük együtt telepedtek asztalhoz. 30 A farizeusok és a közülük való írástudók pedig zúgolódtak, és ezt mondták tanítványainak: „Miért esztek és isztok a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt?” 31 Jézus így válaszolt nekik: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. 32 Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre.””