Skip to main content

08.02 Igazi Szőlőtő

Dátum: 
2019.08.2

János 15,1-8

IGAZI SZŐLŐTŐ

   Ez az utolsó a hét nagy ÉN VAGYOK közül a János evangéliumában. Az Úr Jézus nemcsak azt mondja, hogy "én vagyok a szőlőtő", hanem azt mondja, hogy "én vagyok az igazi szőlőtő". Ez azt sugallja, hogy voltak nem igazi szőlőtövek is. Izráel például ugyancsak le van írva, mint szőlőtő. Hóseás a következőket mondta: "Buja szőlőtő az Izráel, amely magának terem gyümölcsöt", 10,1 (angol). Izráel sohasem volt az igazi, hűséges és gyümölcstermő szőlőtő. Ezt csak Krisztusról lehetett elmondani. Izráellel ellentétben Krisztusban látjuk az igazi szőlőtő önzetlenségét. Érdekes azt is látni, hogy az igazi szőlőtő az, aki istensége folytán az önmagában létezés birtokosa volt. Neki élete volt önmagában. Ő az, aki mindenre elegendő. Ilyen az igazi szőlőtő élete, mert az Ő élete önmagán belül van. Látni fogjuk, ahogyan az Úr Jézus kivezette tanítványait a felső teremből a szőlőskerteken keresztül, hogy felhasználhasson a tanításában egy életből vett leckét a szőlőművesről, a szőlőtőről és az ágakról.
   Abban a kifejezésben, hogy "én vagyok az igazi szőlőtő", az Úr Jézus úgy mutatja be önmagát, mint aki az élet forrása és fenntartója. Fontos számunkra meglátni a János első levelében lévő két kifejezés közti különbséget. János ezt mondta: "Ebből tudjuk meg, hogy Őbenne vagyunk", 1Jn 2,5. De aztán ezt mondta: "Aki azt mondja, hogy Őbenne marad, annak úgy kell járnia, amint Ő járt", 1Jn 2,6 (Rev. Károli). Az Őbenne létünk olyan közösségre utal, amely nem szakadhat meg. A benne lakozásunk a vele való közösségünkre vonatkozik, amely törékeny, és vékony szálon függ. Ezért beszélt az Úr Jézus arról, hogy "minden vessző... énbennem", aztán pedig, hogy "a vessző..., aki bennem marad". Ehhez hasonlóan azt is mondta: "Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek", 15,3. A megtérésre, a megújulás fürdőjére utalt. Az előző versben ezt mondta: "Azt a szőlővesszőt... amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen" 15,2. Egy második és folyamatos megtisztításra utalt annak érdekében, hogy sok gyümölcsöt teremjen. Eredeti megtisztításunk akkor történt, amikor "Őbenne" lettünk. Gyümölcstermésünk az "Őbenne maradásunk" eredménye. Megígérte, hogy ha Őbenne maradunk, sok gyümölcsöt fogunk teremni; nem fogunk megtapasztalni elszáradást, imáink válaszra találnak, Isten megdicsőül majd, örömünk pedig teljessé lesz, 15,2-11.

Jn. 15.1-8 „Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi; és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad énbennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik. Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek.”