Skip to main content

08.19 Názáreti Jézus

Dátum: 
2019.08.19

ApCsel 22,1-10

NÁZÁRETI JÉZUS

   Emberekre gyakran utaltak azzal a helynévvel, ahonnan származtak. Názáreti Jézusként ismerve Urunk meg volt különböztetve másoktól, akik ugyanezt a nevet viselték. Tarzuszi Saul gyűlölte a Názáretit, sanyargatta követőit, és szinte vadászott rájuk a judaizmus legkiválóbb védelmezőjének teljes buzgóságával, ApCsel 9,1; 26,9.
   Micsoda megdöbbentő élmény volt tehát, amikor megértette, hogy az Úr, aki beszélt vele a damaszkuszi úton, nem más volt, mint a "Názáreti Jézus"! Ezzel a címmel jelölték meg keresztjén is; Pilátus részéről ez szándékos sértés volt a zsidó vezetők felé. Most a megdicsőült Úr úgy van kijelentve, mint akit "Názáretinek" neveztek, Mt 1,23.
   Milyen tanulságos dolog, hogy a dicsőség Ura leereszkedett, hogy a Földnek olyan lenézett helyén lakjon, amelyről az igazi izraelita ezt kérdezhette: "Származhat-e Názáretből valami jó?", Jn 1,46. Ott "nevelkedett fel", és rendszeresen részt vett az istentiszteleteken a helyi zsinagógában, Lk 4,16 - ez hasznos példa népe számára. Milyen tökéletesen teljesített be Urunk mindenféle követelményt, mint aki a törvény alatt született, Gal 4,4!
   Nem kétséges, hogy az is Názáretben volt, hogy ellenségeskedést szenvedett a felkészülés hosszú évei alatt, amikor, mint fényes nyílvessző, el volt rejtve a tegezben, és várakozott az Atyától elrendelt időre, hogy megjelenjen Izráel számára, Ézs 49,2. Názáret hitetlensége, nehézségei és ellenállása közepette, Jn 7,5, megtanulta az engedelmességet azokon a dolgokon keresztül, amelyeket elszenvedett, így szerezve meg azokat a minden részletre kiterjedő tapasztalatokat, amelyek szükségesek voltak, hogy népének főpapjává váljon.
   Milyen tanulság van ebben számunkra? Az emberek a mai napig, gyakran vádolják környezetüket saját hibáik miatt. A felvilágosult világban sokak életét emészti a vágy, hogy "jobb környezetbe" kerüljenek. Hadd utaljunk arra a tényre, hogy "Urunk, Jézus Krisztus, a dicsőség Ura", Jak 2,1, nem tartotta méltóságán alulinak, hogy a pogányok Galileájában, Názáretben lakjon, de nem ragadt rá semmi azok szennyéből, mert Ő mindig szent, ártatlan és szeplőtelen volt. Óvakodjunk attól, hogy a világ hamis értékeiből akarjunk részesedni. Inkább törekedjünk arra, hogy Istent szolgáljuk, még a legszerényebb környezetben is.

Apcsel. 22.8 Én pedig megkérdeztem: Ki vagy, Uram? És ő így szólt: Én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözöl.