Skip to main content

Jézus

Isten-e Jézus?

Jézus a jó pásztorLétezik-e Isten? - Ezzel a kérdéssel ellentétben, azt nagyon kevesen kérdezik meg, hogy Jézus létezett-e. Általánosan elfogadott, hogy Jézus valóban ember volt aki a Földön járt Izraelben 2000 évvel ezelőtt. A vélemények ott oszlanak meg, amikor Jézus személyisége kerül szóba. Majdnem mindegyik vallás azt tanítja, hogy Jézus egy próféta volt, vagy egy bölcs tanító, esetleg egy "isteni" ember. Azonban a Biblia szerint Jézus végtelenszer több volt ezeknél...

10.14 Micsoda név!

„Micsoda név által vagy micsoda hatalommal cselekedtétek ti ezt?" (Csel 4,7).

06.19 Lásd meg Jézus Krisztust!

„Elragadtattam Szellemben az Úr napján" (Jel 1,10).

04.22 Aki minden szükségünkre elegendő

„Ez az élet az Ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet" (1Jn 5,11-12).

Boldogító dolog felfedezni a különbséget a kegyelmi ajándékok és Krisztus között; felismerni a szelídség és Krisztus, a türelem és Krisztus, nemkülönben a szeretet és Krisztus közötti különbséget. Isten nem úgy akarja az alázatosságot, a türelmet, a szentséget vagy a szeretetet nekünk adni, mint kegyelme külön-külön ajándékait.

04.04 Ragaszkodjatok a Főhöz

„Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak a testvérek. Mint a drága olaj a fejen..." (Zsolt 133,1-2).

02.11 Minden térd meghajoljon!

A királyi székben ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké!" (Jel 5,13).

Jézus parancsolatai

Gal 6.2 Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be Krisztus törvényét.

 

Emlékezzünk

1.                 Emlékezni Jézus beszédeire

Jn 15.20-21 Emlékezzetek arra a beszédre, amelyet mondtam nektek: Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd, ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd.De mindezt az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem.

Tudtad-e Mária?

Video: 
Video

Tudtad-e Mária (Mary Did You Know)

Tudtad-e ó, mondd Mária, hogy egy nap jár a vízen
Sejtetted-e mondd, hogy a kisfiad hoz üdvösséget nekem
Tudtad-e, kinek éltet adsz, majd éltet ad neked
S hogy Ő visel rád gondot, kit most féltve óv kezed

Tudtad-e ó mondd, ha szól fiad, lecsendesül a tenger
Sejtetted-e mondd, ha szól fiad, a bűnös üdvöt nyer
Tudtad-e, onnan érkezik, hol angyalkórus zeng
S amikor megpillantod arcát, szemed látja az Istent

Lát a vak, a néma szól és feltámad a holt
A béna jár, a süket hall ha Isten Szentje szól!

12.08 Hajnalcsillag

Dátum: 
2019.12.8

Jelenések 2,24-29

11.23 Pártfogó az Atyánál

Dátum: 
2019.11.23

1János 2,1-2

09.29 Teremtő

Dátum: 
2019.09.29

Kolossé 1,16-17; Zsidók 1,2; Jelenések 3,14

09.23 Én is felmegyek Jeruzsálembe

"Íme, felmegyünk Jeruzsálembe" (Lk 18,31).

09.17 Ábrahám Utóda

Dátum: 
2019.09.17

Galata 3,15-18

09.16 Kimondhatatlan Ajándék

Dátum: 
2019.09.16

2Korintus 9,15

09.15 Isten képmása

Dátum: 
2019.09.15

2Korintus 4,4

08.19 Názáreti Jézus

Dátum: 
2019.08.19

ApCsel 22,1-10

08.13 Szent Gyermek Jézus

Dátum: 
2019.08.13

ApCsel 4,23-31

Tartalom átvétel